Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Izvođenje dokaza

Škotska

Sadržaj omogućio
Škotska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Ujedinjena Kraljevina

Škotska

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. – zamoljeni sudovi

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Scottish Government (Škotska vlada)

Central Authority & International Law Team (Središnje tijelo i služba za međunarodno pravo)

St. Andrew's House (GW15)

Edinburgh EH1 3DG

Telefon:  +44 131 244 0460

Telefaks: +44 131 244 4848

E-adresa: Angela.Lindsay@gov.scot

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Engleski.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Zahtjevi se mogu slati poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Scottish Government (Škotska vlada)

Central Authority & International Law Team (Središnje tijelo i služba za međunarodno pravo)

St. Andrew's House

Regent Road

Edinburgh EH1 3DG

Telefon: +44 131 244 0460

Telefaks: +44 131 244 4848

E-adresa: Angela.Lindsay@gov.scot

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Ujedinjena Kraljevina ne namjerava zadržati bilateralne sporazume o izvođenju dokaza koje je sklopila s drugim državama članicama. Međutim, države članice s kojima je sklopila bilateralni sporazum obavijestila je da želi da se ti sporazumi nastave primjenjivati u predmetima u kojima sudjeluju te države članice i prekomorska područja Ujedinjene Kraljevine koja nisu dio Europske unije.

U nastavku se navode zemlje s kojima Ujedinjena Kraljevina ima bilateralni sporazum i datumi sklapanja tih sporazuma:

Austrija 31. 3. 1931.   Grčka 7. 2. 1936.

Belgija 21. 6. 1922.   Italija 17. 12. 1930.

Danska 29. 11. 1932.  Nizozemska 31. 5. 1932.

Finska 11. 8. 1933.     Portugal 9. 7. 1931.

Francuska 2. 2. 1922.     Španjolska 27. 6. 1929.

Njemačka 20. 3. 1928.  Švedska 28. 8. 1930.

Ti će se bilateralni sporazumi i dalje primjenjivati na sljedeća prekomorska područja Ujedinjene Kraljevine izvan Europske unije:

Kanalski otoci

Otok Man

Angvila

Bermudi

Britanski Djevičanski Otoci

Kajmanski Otoci

Falklandski Otoci i pridružena područja

Montserrat

Suverena područja Akrotiri i Dhekelia (Cipar)

Sveta Helena i pridružena područja

Otoci Turks i Caicos

Posljednji put ažurirano: 12/03/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.