Izvođenje dokaza

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. – zamoljeni sudovi

– okružni sudovi (tingsrätter).

Članak 3. – središnje tijelo

Središnje tijelo koje je nadležno za donošenje odluka o zahtjevima u skladu s člankom 17. Uredbe:

Ministarstvo pravosuđa (Justitiedepartementet)
Odjel za kaznene predmete i međunarodnu pravosudnu suradnju (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
Središnje tijelo (Centralmyndigheten)
SE-103 33 Stockholm
Tel.: (46-8) 405 45 00
Faks: (46-8) 405 46 76
E-pošta: ju.birs@gov.se

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Obrasci se osim na švedskom mogu popunjavati i na engleskom jeziku.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Dokumenti se u Švedsku mogu slati poštom, dostavom ili faksom ili, prema dogovoru, drugim putem.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Ministarstvo pravosuđa
Odjel za kaznene predmete i međunarodnu pravosudnu suradnju
Središnje tijelo
S-103 33 Stockholm
Tel.: (46-8) 405 45 00
Faks: (46-8) 405 46 76
E-pošta: ju.birs@gov.se

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Trenutačno ne postoje takvi sporazumi ili dogovori.

Posljednji put ažurirano: 30/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.