Bizonyításfelvétel

Horvátország

Tartalomszolgáltató:
Horvátország

FIGYELEM! Az 1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk – Megkeresett bíróságok

Horvátországban a bizonyításfelvételre az alábbi megkeresett bíróság illetékes:

– az a városi bíróság (općinski sud), amelynek az illetékességi területén eljárási cselekményeket kell foganatosítani. Ez egy vagy több olyan városi bíróságot jelenthet, amelyet a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának elnöke (predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske) felhatalmazott a bizonyításfelvételre. A bíróság vagy bíróságok egy vagy több megyei bíróság (županijski sudovi) illetékességi területén találhatóak.

A Horvát Köztársaságban található átvevő intézmények (prijamna mjesta) listája, amely tartalmazza az illetékes igazságszolgáltatási szervek nevét, címét és földrajzi területét, megtalálható az e-igazságszolgáltatási portálon keresztül elérhető bírósági adatbázisban.

3. cikk – Központi szerv

A központi szerv, amely felelős a) a bíróságok tájékoztatásáért; b) a kérelmekkel kapcsolatban felmerülő bármely nehézségre való megoldás kereséséért; c) kivételes esetekben a megkereső bíróság kérésére a kérelem illetékes bírósághoz való továbbításáért, a következő:

a Horvát Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

tel.: +385 1 371 40 00

fax: +385 1 371 45 07

Honlap: https://mpu.gov.hr/

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

A Horvát Köztársaság horvát nyelven kitöltött formanyomtatványokat fogad el.

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

A kérelmek és egyéb tájékoztatások továbbítása postai úton történhet (kivételes esetekben pedig fax vagy e-mail útján).

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

Ministry of Justice of the Republic of Croatia

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

tel.: +385 1 371 40 00

fax: +385 1 371 45 07

Honlap: https://mpu.gov.hr/

21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

A tagállamok közötti meglévő, illetve jövőbeni megállapodásokhoz fűződő viszony – a Horvát Köztársaság és más tagállamok közötti megállapodások:

A Horvát Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegély tekintetében létrejött, 1994. február 7-én aláírt megállapodás.

Utolsó frissítés: 06/03/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.