Bizonyításfelvétel

Németország

Tartalomszolgáltató:
Németország

FIGYELEM! Az 1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Németország

Bizonyításfelvétel


*kötelező választás

2. cikk – Megkeresett bíróságok

A bizonyításfelvétel tekintetében a rendelet 2. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában az a helyi bíróság (Amtsgericht) rendelkezik hatáskörrel, amelynek illetékességi területén az eljárást le kell folytatni. A tartományi kormányzatok végrehajtási rendeletben kijelölhetik azt a bíróságot, amely ellátja a megkeresett bíróság feladatait több helyi bíróság illetékességi területén.

3. cikk – Központi szerv

A központi szerv feladatait minden tartományban a tartományi kormány által kijelölt hatóság látja el. Ezek a hatóságok általában a tartományi igazságügyi hatóságok, vagy az adott tartomány valamelyik felsőbírósága (Oberlandesgericht).

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

A megkereséseket és a rendelet szerinti tájékoztatásokat, valamint a formanyomtatványokat (kérelmeket) csak német nyelven lehet benyújtani.

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

A rendelkezésre álló továbbítási módok:

– dokumentumok átvétele és küldése céljából: postai út, ideértve a futárpostai szolgáltatásokat és a telefaxot is,

– informális kommunikáció céljából: telefon és email.

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

A központi szerv feladatait minden tartományban a tartományi kormány által kijelölt hatóság látja el. Ezek a hatóságok általában a tartományi igazságügyi hatóságok, vagy az adott tartomány valamelyik felsőbírósága (Oberlandesgericht).

Utolsó frissítés: 30/06/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.