Bizonyításfelvétel

Litvánia

Tartalomszolgáltató:
Litvánia

FIGYELEM! Az 1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk – Megkeresett bíróságok

A megkeresett bíróságok az elsőfokú bíróságok: a kerületi bíróságok és – jogszabályban meghatározott esetekben – a regionális bíróságok. Az elsőfokú bíróságként eljáró regionális bíróságok a következőkkel kapcsolatos polgári jogi ügyeket tárgyalják:

1) a 3 500 EUR-t meghaladó követelések, kivéve a családjogi és munkajogi ügyek, valamint a nem vagyoni károkra vonatkozó kártérítés;

2) nem vagyoni típusú szerzői jogi jogviszonyok;

3) polgári közbeszerzésből fakadó jogviszonyok;

4) csőd és szerkezetátalakítás, kivéve a természetes személyek csődjével kapcsolatos ügyek;

5) ahol az egyik fél külföldi állam;

6) a részvények (érdekeltségek, üzletrészek) kötelező értékesítésével kapcsolatos követelések;

7) jogi személy tevékenységének vizsgálatára vonatkozó követelések;

8) az elismert betegjogok megsértésével okozott vagyoni és nem vagyoni károkra irányuló kártérítés;

9) más olyan polgári jogi ügyek, amelyek esetén jogszabály írja elő a regionális bíróságok mint elsőfokú bíróságok eljárását.

3. cikk – Központi szerv

A központi hatóság: a Litván Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma

a Litván Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-mail: rastine@tm.lt

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

A litván mellett a Litván Köztársaság az angol vagy francia nyelven kitöltött formanyomtatványokat is elfogadja.

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

A bizonyításfelvételre irányuló kérelmeket postai úton vagy faxon fogadják el.

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

A Litván Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-mail: rastine@tm.lt

21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Litvánia nem kötött megállapodást tagállamokkal a bizonyításfelvétel további megkönnyítésére, ahogy az a 21. cikk (2) bekezdésében szerepel.

Utolsó frissítés: 28/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.