Bizonyításfelvétel

Szlovákia

Tartalomszolgáltató:
Szlovákia

FIGYELEM! Az 1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk – Megkeresett bíróságok

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

3. cikk – Központi szerv

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma)

Odbor medzinárodného práva súkromného (Nemzetközi Magánjogi Osztály)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Szlovákia

Telefon: (421) 2 888 91 549

Fax: (421) 2 888 91 604

E-mail-cím: civil.inter.coop@justice.sk

Honlap: https://www.justice.gov.sk

Nyelvek: szlovák, cseh, angol, francia, német

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

Szlovák

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

A szlovák hatóságokhoz kérelmet csak írásban, papíron lehet benyújtani.

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma)

Odbor medzinárodného práva súkromného (Nemzetközi Magánjogi Osztály)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Szlovákia

Telefon: (+421) 2 888 91 549

Fax: (+421) 2 888 91 604

E-mail-cím: civil.inter.coop@justice.sk

Honlap: https://www.justice.gov.sk

21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

  • Szerződés a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között az igazságügyi szervek által nyújtott jogsegélyről és egyes jogi kapcsolatok rendezéséről polgári és büntetőügyekben, kelt Prágában, 1992. október 29-én (Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach (Praha 29. októbra 1992).
  • Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Lengyel Népköztársaság között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatok rendezéséről polgári, családjogi, munkajogi és büntetőügyekben, kelt Varsóban, 1987. december 21-én (Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach, Varšava 21. december 1987).
  • Szerződés a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a jogsegélyről, valamint a polgári jogi, családjogi és a büntetőügyekre vonatkozó jogi kapcsolatok szabályozásáról, kelt Bratislavában 1989. március 28-án (Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach, Bratislava 28. marec 1989).
Utolsó frissítés: 11/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.