Taking evidence

National information and online forms concerning Regulation No. 1206/2001

NB! Council Regulation (EC) No 1206/2001 has been replaced by Regulation (EU) 2020/1783 of the European Parliament and of the Council as of 1 July 2022.

Notifications made under the new Regulation can be found here!

General information

Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters seeks to improve, simplify and accelerate cooperation between courts in the taking of evidence.

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark. Between Denmark and the other Member States the Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters of 1970 applies.

The Regulation provides for two ways of taking of evidence between Member States: taking of evidence through the requested court and the direct taking of evidence by the requesting court.

The Requesting Court is the court before which the proceedings are commenced or contemplated. The Requested Court is the competent court of another Member State for the performance of the taking of evidence. The Central Body is responsible for supplying information and seeking solutions to any difficulties which may arise in respect of a request.

The Regulation provides for ten forms.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

Practice guide for the application of the Regulation on the Taking of Evidence PDF (74 Kb) en

Practical guide on using videoconferencing to obtain evidence in civil and commercial matters PDF (724 Kb) en

The Hague Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 01/07/2022

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Bizonyításfelvétel - Belgium

FIGYELEM! Az A link új ablakot nyit meg1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az A link új ablakot nyit meg(EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk – Megkeresett bíróságok

3. cikk – Központi szerv

A rendelet 3. cikkének (1) és (3) bekezdésében meghatározott feladatokért felelős központi szerv a Szövetségi Igazságügyi Szolgálat.

Szövetségi Igazságügyi Szolgálat (Service public fédéral Justice),

Polgári ügyekben történő nemzetközi együttműködésért felelős részleg (Service de coopération internationale civile)

Boulevard de Waterloo, 115

B-1000 Brussels

Belgium

Telefon: +32(2)542.65.11

Fax: +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38

E-mail: A link új ablakot nyit megeu1206ue@just.fgov.be

Nyelvek: francia, holland és angol.

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

A bizonyítékfelvételi kérelem formanyomtatványát és a kérelemhez csatolt okmányokat a megkeresett elsőfokú bíróság igazságügyi kerületének nyelvén kell megfogalmazni vagy arra a nyelvre kell lefordítani.

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

A Belgium által elfogadott továbbítási eszközök:

-Postai küldemény

-fax

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

Szövetségi Igazságügyi Szolgálat (Service public fédéral Justice)
Polgári ügyekben történő nemzetközi együttműködésért felelős részleg (Service de coopération internationale civile)

Boulevard de Waterloo, 115
B-1000 Brussels

Telefon: +32(2)542.65.11
Fax: +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38

E-mail: A link új ablakot nyit megeu1206ue@just.fgov.be

21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Belgium kijelenti, hogy a többi tagállamhoz fűződő viszonylatában e rendelet a hatálya alá tartozó ügyek vonatkozásában megelőzi a következő okiratok rendelkezéseit:

 • A Belgium és Nagy-Britannia között 1922. június 21-án aláírt Egyezmény a bírósági és bíróságon kívüli iratok átadásáról és a bizonyítékok megállapításáról;
 • A polgári eljárásról szóló, 1954. március 1-jei Hágai Egyezmény;
 • A kölcsönös polgári és kereskedelmi jogsegélyről szóló 1956. március 1-jei belga-francia Egyezmény;
 • Az 1956. június 20-i New York-i Egyezmény a tartásdíjak külföldön történő behajtására vonatkozóan;
 • Az 1959. április 25-i Megállapodás a belga kormány és a Német Szövetségi Köztársaság kormánya között a polgári eljárásról szóló, 1954. március 1-jei Hágai Egyezmény végrehajtásának megkönnyítéséről;
 • A polgári eljárásról szóló, 1954. március 1-jei Hágai Egyezményt kiegészítő, kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló 1989. október 23-i Egyezmény Belgium és Ausztria között.
Utolsó frissítés: 01/08/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Bizonyításfelvétel - Bulgária

FIGYELEM! Az A link új ablakot nyit meg1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az A link új ablakot nyit meg(EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk – Megkeresett bíróságok

A bizonyításfelvétel iránti kérelmet ahhoz a körzeti bírósághoz [rayonen sad] kell benyújtani, amelynek illetékességi területén a bizonyításfelvételt foganatosítani kell. (A polgári perrendtartásról szóló törvény 617. cikkének (1) bekezdése)

A Bulgáriában történő közvetlen bizonyításfelvétel engedélyezésére hatáskörrel rendelkező bíróság az a regionális bíróság [okrazhen sad], amelynek illetékességi területén a bizonyításfelvételt foganatosítani kell. (A polgári perrendtartásról szóló törvény 617. cikkének (2) bekezdése)

A hatáskörrel rendelkező bíróságot a portálon található kereső segítségével találhatja meg.

3. cikk – Központi szerv

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Jogi Együttműködési és Európai Ügyek Igazgatósága

Polgári ügyekkel kapcsolatos együttműködésért felelős egység

Tel.: (+359 2) 9237544

Fax: (+359 2) 9809223

Cím: Ulitsa Slavyanska 1, 1040 Szófia

Bulgária

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

A más tagállamokból érkező, bizonyításfelvétel és nyilatkozatok felvétele iránti kérelmeket bolgár nyelven kell benyújtani, vagy azokhoz bolgár nyelvű fordítást kell mellékelni. (A polgári perrendtartásról szóló törvény 618. cikke)

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

A 2. cikk (2) bekezdésében felsorolt bíróságok az alábbi technikai eszközök útján fogadják a kérelmeket: postai úton, futárszolgálattal, tértivevénnyel ellátott ajánlott levélben vagy faxon.

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

A Bulgáriában történő közvetlen bizonyításfelvétel engedélyezésére hatáskörrel rendelkező bíróság az a regionális bíróság, amelynek illetékességi területén a bizonyításfelvételt foganatosítani kell. (A polgári perrendtartásról szóló törvény 617. cikkének (2) bekezdése)

21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

A Bolgár Köztársaság nem tart hatályban és nem kötött a bizonyításfelvétel megkönnyítését célzó olyan megállapodást vagy egyezményt más uniós tagállammal, amelynek e rendelettel összhangban kell állnia.

A polgári vagy büntetőügyekben történő bizonyításfelvétel vonatkozásában a jelen rendelet alkalmazása megelőzi a Bolgár Köztársaság által más tagállamokkal kötött megállapodások alkalmazását.

Utolsó frissítés: 28/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Bizonyításfelvétel - Csehország

FIGYELEM! Az A link új ablakot nyit meg1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az A link új ablakot nyit meg(EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk – Megkeresett bíróságok

3. cikk – Központi szerv

Igazságügyi Minisztérium, Nemzetközi Osztály (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)
Vyšehradská 16
128 10 Prága 2
Telefon: +420-221-997-111
Fax: +420-224-919-927
E-mail: posta@msp.justice.cz

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

Elfogadott nyelvek: angol és cseh.

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

A kérelmek fogadására alkalmas technikai eszközök: posta, fax, e-mail.

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

Igazságügyi Minisztérium, Nemzetközi Osztály (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)
Vyšehradská 16
128 10 Prága 2
Telefon: +420-221-997-157
Fax: +420-224-919-927
E-mail: posta@msp.justice.cz

21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

 • A Cseh Köztársaság és Lengyelország között hatályban lévő, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Lengyel Népköztársaság között 1987. december 21-én Varsóban aláírt, a jogsegélyről, valamint a polgári jogi, családi jogi, munkajogi és büntetőügyekre vonatkozó jogi kapcsolatok szabályozásáról szóló szerződés (Smlouva mezi ČSSR a PLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987, platná mezi Českou republikou a Polskem)
 • A Cseh Köztársaság és Magyarország között hatályban lévő, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Magyar Népköztársaság között 1989. március 28-án Bratislavában aláírt, a jogsegélyről, valamint a polgári jogi, családi jogi, munkajogi és büntetőügyekre vonatkozó jogi kapcsolatok szabályozásáról szóló szerződés (Smlouva mezi ČSSR a MLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná v Bratislavě dne 28. března 1989, platná mezi Českou republikou a Maďarskem)
 • A Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között 1992. október 29-én Prágában aláírt, az igazságügyi hatóságok által nyújtott jogsegélyről, valamint a polgári és büntetőügyekre vonatkozó egyes jogi kapcsolatok szabályozásáról szóló szerződés (Smlouva mezi ČR a SR o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech podepsaná v Praze dne 29. října 1992)
 • A Cseh Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között 1954. március 1-jén aláírt, a polgári eljárásról szóló hágai egyezmény szerinti jogsegélynyújtás további könnyítéséről, az 1965. november 15-én aláírt, a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldre történő kézbesítéséről, valamint az 1970. március 18-án aláírt, a polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló szerződés (Smlouva mezi ČR a SRN o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1.3.1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních)
Utolsó frissítés: 28/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Bizonyításfelvétel - Németország

FIGYELEM! Az A link új ablakot nyit meg1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az A link új ablakot nyit meg(EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk – Megkeresett bíróságok

A bizonyításfelvétel tekintetében a rendelet 2. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában az a helyi bíróság (Amtsgericht) rendelkezik hatáskörrel, amelynek illetékességi területén az eljárást le kell folytatni. A tartományi kormányzatok végrehajtási rendeletben kijelölhetik azt a bíróságot, amely ellátja a megkeresett bíróság feladatait több helyi bíróság illetékességi területén.

3. cikk – Központi szerv

A központi szerv feladatait minden tartományban a tartományi kormány által kijelölt hatóság látja el. Ezek a hatóságok általában a tartományi igazságügyi hatóságok, vagy az adott tartomány valamelyik felsőbírósága (Oberlandesgericht).

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

A megkereséseket és a rendelet szerinti tájékoztatásokat, valamint a formanyomtatványokat (kérelmeket) csak német nyelven lehet benyújtani.

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

A rendelkezésre álló továbbítási módok:

– dokumentumok átvétele és küldése céljából: postai út, ideértve a futárpostai szolgáltatásokat és a telefaxot is,

– informális kommunikáció céljából: telefon és email.

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

A központi szerv feladatait minden tartományban a tartományi kormány által kijelölt hatóság látja el. Ezek a hatóságok általában a tartományi igazságügyi hatóságok, vagy az adott tartomány valamelyik felsőbírósága (Oberlandesgericht).

Utolsó frissítés: 28/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Bizonyításfelvétel - Észtország

FIGYELEM! Az A link új ablakot nyit meg1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az A link új ablakot nyit meg(EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk – Megkeresett bíróságok

3. cikk – Központi szerv

Igazságügyi Minisztérium

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Észtország

Tel.: (372) 620 8183

Fax: (372) 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

A kérelmek és információközlések a megkeresett tagállam hivatalos nyelvén, vagyis észt nyelven kerülnek megszövegezésre.

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

A kérelmeket postai úton, faxon vagy e-mailben lehet benyújtani.

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

Igazságügyi Minisztérium

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Észtország

Tel.: (372) 620 8183

Fax: (372) 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Megállapodás a Lett Köztársaság, az Észt Köztársaság és a Litván Köztársaság között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról.

Megállapodás Észtország és Lengyelország között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról polgári, munkajogi és büntetőügyekben.

Utolsó frissítés: 28/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Bizonyításfelvétel - Írország

FIGYELEM! Az A link új ablakot nyit meg1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az A link új ablakot nyit meg(EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk – Megkeresett bíróságok

A rendelet szerinti bizonyításfelvételre hatáskörrel rendelkező bíróság:

Járásbíróság

1. emelet

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Telefonszám: (353-01) 888 6152

Fax: (353-01) 878 3218

e-mail: MaryO'Mara@courts.ie

Kapcsolattartó: Mary O'Mara

Területi illetékesség: Nemzeti

(Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan megyék).

3. cikk – Központi szerv

A központi hatóság információt nyújt a bíróságoknak, és megoldásokat keres az esetlegesen felmerülő nehézségekre.

Courts Service (Bírósági Szolgálat)

1. emelet

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

IE-Dublin 7

Telefonszám: (353-01) 888 6152

Fax: (353-01) 878 3218

e-mail: MaryO'Mara@courts.ie

Területi illetékesség: Nemzeti.

(Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan megyék).

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

A formanyomtatványokat csak angol nyelven lehet kitölteni.

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

A kérelmeket postai úton, faxon vagy e-mailben lehet benyújtani.

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

Circuit & District Court Operations Directorate

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield,Dublin 7

Telefonszám: (353-01) 888 60 45 / (353-01) 888 60 69

Fax: (353-01) 888 60 63

E-Mail: PatMoynan@courts.ie

21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Nincs

Utolsó frissítés: 28/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Bizonyításfelvétel - Görögország

FIGYELEM! Az A link új ablakot nyit meg1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az A link új ablakot nyit meg(EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk – Megkeresett bíróságok

3. cikk – Központi szerv

Görög Igazságügyi, Átláthatósági és Emberi Jogi Minisztérium
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Polgári és Büntetőügyekben Folytatott Nemzetközi Igazságügyi Együttműködésért Felelős Főosztály

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Athén, Görögország

Telefon: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Fax: (0030) 210 7767499
E-mail: A link új ablakot nyit megcivilunit@justice.gov.gr, A link új ablakot nyit meggkouvelas@justice.gov.gr, A link új ablakot nyit megavasilopoulou@justice.gov.gr

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

A panaszokat görög nyelven kell benyújtani.

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

Postai vagy elektronikus úton, faxon vagy e-mailen keresztül

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

Görög Igazságügyi, Átláthatósági és Emberi Jogi Minisztérium
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Polgári és Büntetőügyekben Folytatott Nemzetközi Igazságügyi Együttműködésért Felelős Főosztály

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Athén, Görögország

Telefon: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Fax: (0030) 210 7767499
E-mail: A link új ablakot nyit megcivilunit@justice.gov.gr, A link új ablakot nyit meggkouvelas@justice.gov.gr, A link új ablakot nyit megavasilopoulou@justice.gov.gr

21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

- A Görög Királyság és az Osztrák Köztársaság között létrejött, a polgári jog és a kereskedelmi jog terén folytatott kölcsönös jogi együttműködésről szóló, 1965. december 6-án Athénban aláírt egyezmény (137/1969. sz. törvényerejű rendelet - a Kormányzati Közlöny 1969. évi I. sorozatának 45. száma);

- A Görögország és Németország között létrejött, a polgári jogi és kereskedelmi jogi ügyekben történő kölcsönös jogi segítségnyújtásról szóló, 1938. május 11-i egyezmény (1432/1938. sz. sürgősségi törvény - a Kormányzati Közlöny 1938. évi I. sorozatának 399. száma);

- A Magyar Népköztársaság és a Görög Köztársaság között létrejött, a polgári és bűnügyi jogsegélyről szóló, 1979. október 8-án Budapesten aláírt egyezmény (1149/1981. sz. törvény - a Kormányzati Közlöny 1981. évi I. sorozatának 117. száma);

- A Lengyel Népköztársaság és a Görög Köztársaság között létrejött, a polgári és bűnügyi jogsegélyről szóló, 1979. október 24-én Athénban aláírt egyezmény (1184/1981. sz. törvény - a Kormányzati Közlöny 1981. évi I. sorozatának 198. száma);

- A Görög Köztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között létrejött, a polgári és bűnügyi jogsegélyről szóló, 1980. október 22-én Athénban aláírt és a Cseh Köztársaság, Szlovákia, valamint Görögország között jelenleg is hatályban lévő egyezmény (1323/1983. sz. törvény - a Kormányzati Közlöny 1983. évi I. sorozatának 8. száma);

- A Ciprusi Köztársaság és a Görög Köztársaság között létrejött, a polgári jogi, családjogi, kereskedelmi jogi és büntetőügyekben történő jogi együttműködésről szóló, 1984. március 5-én Nicosiában aláírt egyezmény (1548/1985. sz. törvény - a Kormányzati Közlöny 1985. évi I. sorozatának 95. száma);

- A Bolgár Népköztársaság és a Görög Köztársaság között létrejött, a polgári és bűnügyi jogsegélyről szóló, 1976. április 10-én Athénban aláírt egyezmény (841/1978. sz. törvény - a Kormányzati Közlöny 1978. évi I. sorozatának 228. száma);

- A Román Szocialista Köztársaság és a Görög Köztársaság között létrejött, a polgári és bűnügyi jogsegélyről szóló, 1972. október 19-én Bukarestben aláírt egyezmény (429/1974. sz. törvényerejű rendelet - a Kormányzati Közlöny 1974. évi I. sorozatának 178. száma);

Utolsó frissítés: 28/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Bizonyításfelvétel - Spanyolország

FIGYELEM! Az A link új ablakot nyit meg1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az A link új ablakot nyit meg(EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk – Megkeresett bíróságok

3. cikk – Központi szerv

Spanyolország központi szervnek az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi igazságügyi Együttműködési Osztályát (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia) jelöli ki.

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

San Bernardo, 62

E-28015 Madrid

Fax: (34) 91 390 44 57

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

Spanyolország a kérelmeket, illetve e rendelet alapján küldött egyéb tájékoztatásokat spanyol vagy portugál nyelven fogadja.

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

Spanyolország jelenleg csak a postai úton megküldött kérelmeket fogadja.

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

Utolsó frissítés: 28/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Bizonyításfelvétel - Franciaország

FIGYELEM! Az A link új ablakot nyit meg1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az A link új ablakot nyit meg(EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk – Megkeresett bíróságok

Franciaországban a bíróságok rendelkeznek kizárólagos hatáskörrel a polgári és kereskedelmi ügyekben történő bizonyításfelvétel iránti kérelmek végrehajtására.

A bizonyításfelvétel iránti kérelmet a területileg illetékes bíróság hajtja végre.

Az illetékes bíróság és annak elérhetőségei az e-igazságügyi portálon, az Európai Igazságügyi Atlasz segítségével azonosíthatók.

3. cikk – Központi szerv

Franciaország úgy határozott, hogy nemzeti szinten egyetlen szerv, nevezetesen az Igazságügyi Minisztérium kölcsönös segítségnyújtási, nemzetközi magánjogi és uniós jogi osztálya ( Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE) az illetékes:

Cím:

Ministry of Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Civil Affairs and Seals Directorate)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22

E-mail-cím: A link új ablakot nyit megEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

A bíróságok és a francia központi hatóság részére küldött formanyomtatványokat francia nyelven kell kitölteni, illetve francia nyelvre le kell fordítani.

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

A kérelmeket a francia bíróságok és a francia központi szerv részére postai úton, faxon vagy e-mailben lehet elküldeni.

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

Igazságügyi Minisztérium

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Civil Affairs and Seals Directorate)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22

E-mail-cím: A link új ablakot nyit megEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

nincs.

Utolsó frissítés: 28/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Bizonyításfelvétel - Horvátország

FIGYELEM! Az A link új ablakot nyit meg1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az A link új ablakot nyit meg(EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk – Megkeresett bíróságok

Horvátországban a bizonyításfelvételre az alábbi megkeresett bíróság illetékes:

– az a városi bíróság (općinski sud), amelynek az illetékességi területén eljárási cselekményeket kell foganatosítani. Ez egy vagy több olyan városi bíróságot jelenthet, amelyet a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának elnöke (predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske) felhatalmazott a bizonyításfelvételre. A bíróság vagy bíróságok egy vagy több megyei bíróság (županijski sudovi) illetékességi területén találhatóak.

A Horvát Köztársaságban található átvevő intézmények (prijamna mjesta) listája, amely tartalmazza az illetékes igazságszolgáltatási szervek nevét, címét és földrajzi területét, megtalálható az e-igazságszolgáltatási portálon keresztül elérhető bírósági adatbázisban.

3. cikk – Központi szerv

A központi szerv, amely felelős a) a bíróságok tájékoztatásáért; b) a kérelmekkel kapcsolatban felmerülő bármely nehézségre való megoldás kereséséért; c) kivételes esetekben a megkereső bíróság kérésére a kérelem illetékes bírósághoz való továbbításáért, a következő:

a Horvát Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

tel.: +385 1 371 40 00

fax: +385 1 371 45 07

Honlap: http://www.mprh.hr

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

A Horvát Köztársaság horvát nyelven kitöltött formanyomtatványokat fogad el.

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

A kérelmek és egyéb tájékoztatások továbbítása postai úton történhet (kivételes esetekben pedig fax vagy e-mail útján).

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

Ministry of Justice of the Republic of Croatia

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

tel.: +385 1 371 40 00

fax: +385 1 371 45 07

Honlap: http://www.mprh.hr

21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

A tagállamok közötti meglévő, illetve jövőbeni megállapodásokhoz fűződő viszony – a Horvát Köztársaság és más tagállamok közötti megállapodások:

A Horvát Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegély tekintetében létrejött, 1994. február 7-én aláírt megállapodás.

Utolsó frissítés: 28/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Bizonyításfelvétel - Olaszország

FIGYELEM! Az A link új ablakot nyit meg1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az A link új ablakot nyit meg(EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk – Megkeresett bíróságok

3. cikk – Központi szerv

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Igazságügyi Minisztérium)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel.: +39 06 6885 2633

Fax: +39 06 6889 7529

E-mail: A link új ablakot nyit megcooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

Olasz

Vagy: a formanyomtatványok kitölthetők a megkereső tagállam nyelvén is, amennyiben azokhoz hivatalos szerv vagy hivatásos fordító által hitelesített olasz nyelvű fordítást csatolnak.

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

A bizonyításfelvétellel kapcsolatos megkereséseket postai úton vagy faxon lehet benyújtani.

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Igazságügyi Minisztérium)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel.: +39 06 6885 2633

Fax: +39 06 6889 7529

E-mail: A link új ablakot nyit megcooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome

21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Olaszország nem kíván élni azzal a jogával, hogy a bizonyításfelvétel további könnyítése céljából két- vagy többoldalú megállapodásokat tartson fenn vagy kössön más tagállamokkal, mivel azon a véleményen van, hogy az 1206/2001/EK rendeletben szereplő rendelkezések megfelelők és elegendőek.

Utolsó frissítés: 28/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Bizonyításfelvétel - Ciprus

FIGYELEM! Az A link új ablakot nyit meg1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az A link új ablakot nyit meg(EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk – Megkeresett bíróságok

A polgári ügyekben hatáskörrel rendelkező bármelyik ciprusi kerületi bíróság (Eparchiakó Dikastírio), ideértve a családjogi bíróságokat (Oikogeneiakó Dikastírio) is.

 • Nicosiai kerületi bíróság (Eparchiakó Dikastírio Lefkosías)

Cím: Charalampou Mouskou, 1405 Nicosia, Ciprus

Tel.: +357 22865518

Fax: +357 22304212 / 22805330

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Limassoli kerületi bíróság (Eparchiakó Dikastírio Lefkosías)

Cím: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Ciprus

Tel.: +357 25806100 / 25806128

Fax: +357 25305311

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Larnacai kerületi bíróság (Eparchiakó Dikastírio Lefkosías)

Cím: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca, P.O. Box 40107, Ciprus

Tel.: +357 24802721

Fax: +357 24802800

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Paphos-i kerületi bíróság (Eparchiakó Dikastírio Lefkosías)

Cím: Corner of Neofytou & Nikou Nikolaidi Streets, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Ciprus

Tel.: +357 26802601

Fax: +357 26306395

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Famagustai kerületi bíróság (Eparchiakó Dikastírio Lefkosías)

Cím: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Ciprus

Tel.: +357 23730950 / 23742075

Fax: +357 23741904

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Nicosiai családjogi bíróság (Eparchiakó Dikastírio Lefkosías)

Tel.: Tel: +357 22369717-718

Fax: +357 22660028

Cím: Diagorou 8, Kritikos Tower 9th-11th floor

 • Limassoli családjogi bíróság (Eparchiakó Dikastírio Lefkosías)

Tel.: +357 25806133

Fax: +357 25305054

Cím: Leoforos Lordou Vyronos 8, 3726 Limassol

 • Larnacai/Famagustai családjogi bíróság (Oikogeneiakó Dikastírio Lárnakas/Ammochóstou)

Tel.: +357 24802754

Fax: +357 24802800

Cím: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca

 • Paphos-i családjogi bíróság (Eparchiakó Dikastírio Lefkosías)

Tel.: +357 26802626

Fax: +357 26306395

3. cikk – Központi szerv

A 3. cikk (3) bekezdése szempontjából a központi szerv és illetékes hatóság a következő:

Igazságügyi és Közrendészeti Minisztérium (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos)

Nemzetközi Jogi Együttműködési Egység (Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías)

Leoforos Athalassas 125

Dasoupoli, 1461 Nicosia

Ciprus

Illetékes tisztségviselők

Yioulika Hadjiprodromou

jogi referens

Nemzetközi Jogi Együttműködési Egység

Igazságügyi és Közrendészeti Minisztérium

Tel: +357 22805943

Fax: +357 22518328

E-mail: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Troodia Dionysiou

ügyintéző

Nemzetközi Jogi Együttműködési Egység

Igazságügyi és Közrendészeti Minisztérium

Tel: +357 22805932

Fax: +357 22518328

E-mail: tdionysiou@mjpo.gov.cy

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

Az 5. cikk céljából az elfogadott nyelvek a Ciprusi Köztársaság hivatalos nyelvei (görög és török), valamint az angol.

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

Postai úton vagy faxon.

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

Igazságügyi és Közrendészeti Minisztérium

Nemzetközi Jogi Együttműködési Egység

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

Ciprus

21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 28/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Bizonyításfelvétel - Lettország

FIGYELEM! Az A link új ablakot nyit meg1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az A link új ablakot nyit meg(EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk – Megkeresett bíróságok

3. cikk – Központi szerv

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

A formanyomtatványokat Lettország a lett nyelven kívül angolul is elfogadja.

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

A kérelmeket postán, faxon vagy e-mailben lehet megküldeni.

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Il-Latvja m’għandhiex il-ftehim jew arranġamenti bejn Stati Membri msemmija fl-Artikolu 21, para 2 (ftehim jew arranġamenti bejn żewġ Stati Membri jew aktar biex jitħaffef aktar it-teħid tax-xhieda, basta jkunu kompatibbli mar-Regolament 1206/20010, kif ukoll abbozzi ta’ dawn il-ftehim jew arranġamenti li jkollhom l-intenzjoni li jadottaw, u kwalunkwe denunzja ta’, jew emendi lil, dawn il-ftehim jew arranġamenti.)

Utolsó frissítés: 28/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Bizonyításfelvétel - Litvánia

FIGYELEM! Az A link új ablakot nyit meg1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az A link új ablakot nyit meg(EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk – Megkeresett bíróságok

A megkeresett bíróságok az elsőfokú bíróságok: a kerületi bíróságok és – jogszabályban meghatározott esetekben – a regionális bíróságok. Az elsőfokú bíróságként eljáró regionális bíróságok a következőkkel kapcsolatos polgári jogi ügyeket tárgyalják:

1) a 3 500 EUR-t meghaladó követelések, kivéve a családjogi és munkajogi ügyek, valamint a nem vagyoni károkra vonatkozó kártérítés;

2) nem vagyoni típusú szerzői jogi jogviszonyok;

3) polgári közbeszerzésből fakadó jogviszonyok;

4) csőd és szerkezetátalakítás, kivéve a természetes személyek csődjével kapcsolatos ügyek;

5) ahol az egyik fél külföldi állam;

6) a részvények (érdekeltségek, üzletrészek) kötelező értékesítésével kapcsolatos követelések;

7) jogi személy tevékenységének vizsgálatára vonatkozó követelések;

8) az elismert betegjogok megsértésével okozott vagyoni és nem vagyoni károkra irányuló kártérítés;

9) más olyan polgári jogi ügyek, amelyek esetén jogszabály írja elő a regionális bíróságok mint elsőfokú bíróságok eljárását.

3. cikk – Központi szerv

A központi hatóság: a Litván Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma

a Litván Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-mail: rastine@tm.lt

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

A litván mellett a Litván Köztársaság az angol vagy francia nyelven kitöltött formanyomtatványokat is elfogadja.

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

A bizonyításfelvételre irányuló kérelmeket postai úton vagy faxon fogadják el.

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

A Litván Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-mail: rastine@tm.lt

21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Litvánia nem kötött megállapodást tagállamokkal a bizonyításfelvétel további megkönnyítésére, ahogy az a 21. cikk (2) bekezdésében szerepel.

Utolsó frissítés: 28/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Bizonyításfelvétel - Luxemburg

FIGYELEM! Az A link új ablakot nyit meg1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az A link új ablakot nyit meg(EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


3. cikk – Központi szerv

A központi szerv:

Parquet Général (Legfőbb Ügyészség)
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxemburg
Tel.: (352) 47 59 81-2336
Fax: (352) 47 05 50
E-mail-cím: A link új ablakot nyit megparquet.general@justice.etat.lu

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

Luxemburg a kérelem előterjesztésére szolgáló formanyomtatványokat német és francia nyelven kitöltve is elfogadja.

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

A továbbítás Luxemburg által elfogadott módjai:

– postai út

– fax

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

A központi szerv:

Parquet Général (Legfőbb Ügyészség)
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Tel.: (352) 47 59 81-2336
Fax: (352) 47 05 50
Email address: A link új ablakot nyit megparquet.general@justice.etat.lu

21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

 • A Luxemburgi Nagyhercegség és az Osztrák Köztársaság egyezménye a polgári eljárásról szóló 1954. március 1-jei hágai egyezmény kiegészítéséről (1972. március 17.).
 • A jogsegély iránti megkeresések továbbítására vonatkozó, 1956. július 23-i nyilatkozatváltás Franciaország és Luxemburg között.
Utolsó frissítés: 28/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Bizonyításfelvétel - Magyarország

FIGYELEM! Az A link új ablakot nyit meg1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az A link új ablakot nyit meg(EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk – Megkeresett bíróságok

A bizonyításfelvételre irányuló jogsegélykérelem teljesítése annak a járásbíróságnak (Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróságnak) a hatáskörébe és illetékességébe tartozik, amelynek területén

a) a meghallgatandó személy belföldi lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye található,

b) a lefolytatandó szemle tárgya található, vagy

c) egyébként a bizonyítás a legcélszerűbben lefolytatható, így különösen, ha több meghallgatandó személy belföldi lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye, illetve a szemle által érintett több tárgy különböző bíróságok illetékességi területén található.

3. cikk – Központi szerv

Magyarországon a központi szerv feladatait az igazságügyért felelős miniszter látja el.

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Magánjogi Főosztály

Cím: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Postai cím: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefon: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: A link új ablakot nyit megnmfo@im.gov.hu

Nyelvismeret: magyar, német, angol és francia.

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

A magyar bíróságok a kérelmeket magyar, angol vagy német nyelven fogadják.

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

A magyar bíróságok a kérelmeket postai úton, telefaxon vagy elektronikusan fogadják.

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

Magyarországon a központi szerv feladatait az igazságügyért felelős miniszter látja el.

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Magánjogi Főosztály

Cím: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Postai cím: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefon: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: A link új ablakot nyit megnmfo@im.gov.hu.

Utolsó frissítés: 28/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Bizonyításfelvétel - Málta

FIGYELEM! Az A link új ablakot nyit meg1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az A link új ablakot nyit meg(EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk – Megkeresett bíróságok

3. cikk – Központi szerv

Office of the State Advocate (a Legfőbb Ügyész Hivatala), Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta VLT1311

Tel.:       (00356) 22265000

E-mail: A link új ablakot nyit meginfo@stateadvocate.mt

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

Hivatalos nyelv: Angol

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

A kérelmeket faxon és emailben lehet benyújtani a bíróságokhoz.

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

Office of the State Advocate (a Legfőbb Ügyész Hivatala), Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta VLT1311

Tel.:       (00356) 22265000

E-mail: A link új ablakot nyit meginfo@stateadvocate.mt

21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Megállapodás: nincs.

Utolsó frissítés: 28/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Bizonyításfelvétel - Hollandia

FIGYELEM! Az A link új ablakot nyit meg1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az A link új ablakot nyit meg(EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk – Megkeresett bíróságok

3. cikk – Központi szerv

A rendelet 3. cikkének (1) bekezdése szerinti feladatokat ellátó központi szerv neve és címe:

Raad voor de Rechtspraak

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Tel.: 070 361 9723

Fax: 070 361 9715

A Raad voor de Rechtspraak az egyetlen központi szerv, így minden olyan esetben illetékes, mely a rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében foglalt feladatok végrehajtásával kapcsolatos.

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

A rendelet 5. cikke szerinti másik nyelv, melyen a kérelem benyújtható, az angol.

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

A kérelmeket a holland bíróságok számára faxon lehet elküldeni.

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

A rendelet 17. cikke szerinti megkeresések tárgyában hatáskörrel rendelkező szerv neve és címe:

Rechtbank ’s-Gravenhage

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage

Postbus 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage

Tel.: 070 381 3495

Fax: 070 381 1972

Az Arrondissementsrechtbank ’s-Gravenhage (Hágai Járási Bíróság) a hatáskörrel rendelkező egyetlen hatóság, és így a 17. cikk szerinti valamennyi kérelem esetén illetékes.

Utolsó frissítés: 28/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Bizonyításfelvétel - Ausztria

FIGYELEM! Az A link új ablakot nyit meg1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az A link új ablakot nyit meg(EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk – Megkeresett bíróságok

3. cikk – Központi szerv

Ausztria egész területén a 3. cikk (1) bekezdése szerinti központi szerv és a rendelet 17. cikkével összefüggésben értelmezett 3. cikkének (3) bekezdése szerinti, hatáskörrel rendelkező szerv

Bundesministerium für Justiz (Igazságügyi Minisztérium)

Museumstrasse 7

1070 Bécs

Tel.: (43-1) 52 1 52 2147

Fax: (43-1) 52 1 52 2829

E-mail: A link új ablakot nyit megteam.z@bmj.gv.at

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

A formanyomtatványok német vagy angol nyelven tölthetők ki.

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

A kérelmek postai úton, futárszolgálat útján vagy faxon nyújthatók be.

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

Bundesministerium für Justiz (Igazságügyi Minisztérium)

Museumstrasse 7

1070 Bécs

Tel.: (43-1) 52 1 52 2147

Fax: (43-1) 52 1 52 2829

E-mail: A link új ablakot nyit megteam.z@bmj.gv.at

21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Kétoldalú megállapodások fenntartása jelenleg nincs tervbe véve.

Utolsó frissítés: 28/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Bizonyításfelvétel - Lengyelország

FIGYELEM! Az A link új ablakot nyit meg1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az A link új ablakot nyit meg(EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk – Megkeresett bíróságok

3. cikk – Központi szerv

A 3. cikkben szereplő központi hatóság: Igazságügyi Minisztérium (Ministerstwo Sprawiedliwości), Nemzetközi Együttműködési és Emberi Jogi Főosztály (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Igazságügyi Minisztérium (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Nemzetközi Együttműködési és Emberi Jogi Főosztály (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Varsó
Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49
E-mail: dwmpc@ms.gov.pl

Nyelvek: Lengyel, angol, német és francia.

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

Az 5. cikk alkalmazásában a kérelmek vonatkozásában elfogadott nyelv a lengyel.

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

A dokumentumokat csak postai úton lehet benyújtani.

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

Igazságügyi Minisztérium (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Nemzetközi Együttműködési és Emberi Jogi Főosztály (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Varsó

Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Nem alkalmazandó

Utolsó frissítés: 28/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Bizonyításfelvétel - Portugália

FIGYELEM! Az A link új ablakot nyit meg1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az A link új ablakot nyit meg(EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk – Megkeresett bíróságok

3. cikk – Központi szerv

Igazságügyi Igazgatási Főigazgatóság (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBON

Tel.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-mail: A link új ablakot nyit megcorreio@dgaj.mj.pt

Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://dgaj.justica.gov.pt/

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek a portugál és a spanyol.

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

Kérelmek benyújtása és egyéb kapcsolattartás:

Postai úton

Faxon

Telefonon

Sürgős esetekben:

Telegrammal

Telefonon (A hívást követően írásos formában is!)

Egyéb, nem digitális kommunikáció

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

A központi szerv a közvetlen bizonyításfelvétel iránti kérelmeket értékelő illetékes hatóság:

Igazságügyi Igazgatási Főigazgatóság (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBON

Portugal

Tel.: (351) 21 790 62 00

Fax: (351) 211545100/60

E-mail: A link új ablakot nyit megcorreio@dgaj.mj.pt

Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://dgaj.justica.gov.pt/

21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

A 21. cikk (3) bekezdésének alkalmazásában, Portugália csatolta A link új ablakot nyit megaz 1998. május 27-i 14/98. sz. rendelet, a A link új ablakot nyit meg274/98. közlemény és a A link új ablakot nyit meg73/2000. sz. jegyzék másolatát, hivatkozással a büntető- és polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló, Portugália és a Spanyol Királyság közötti megállapodásra.

Utolsó frissítés: 28/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Bizonyításfelvétel - Románia

FIGYELEM! Az A link új ablakot nyit meg1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az A link új ablakot nyit meg(EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk – Megkeresett bíróságok

A kérelmek befogadására illetékes romániai bíróság az a járásbíróság, amelynek illetékességi területén az uniós tagállam által kért bizonyítékot be kell szerezni.

3. cikk – Központi szerv

Központi hatóság

Romániában a központi hatóság az Igazságügyi Minisztérium.

Igazságügyi Minisztérium

A nemzetközi joggal és igazságügyi együttműködéssel foglalkozó igazgatóság (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

A polgári ügyekkel kapcsolatos nemzetközi igazságügyi együttműködés osztálya (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă)

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bukarest 050741

Tel.: +40372041077 (titkárság)

Tel.: +40372041083, +40372041218 (a polgári és kereskedelmi ügyekkel kapcsolatos nemzetközi igazságügyi együttműködés osztálya) (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Fax: +40372041079; +40372041084

E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

A kérelmeket és egyéb közleményeket román nyelven kell benyújtani.

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

Az okiratok postai úton vagy faxon nyújthatók be.

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

Igazságügyi Minisztérium

A nemzetközi joggal és igazságügyi együttműködéssel foglalkozó igazgatóság

A polgári ügyekkel kapcsolatos nemzetközi igazságügyi együttműködés osztálya

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bukarest 050741

Tel.: +40372041077 (titkárság)

Tel.: +40372041083, +40372041218 (a polgári és kereskedelmi ügyekkel kapcsolatos nemzetközi igazságügyi együttműködés osztálya)

Fax: +40372041079

E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Tárgytalan

Utolsó frissítés: 03/08/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Bizonyításfelvétel - Szlovénia

FIGYELEM! Az A link új ablakot nyit meg1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az A link új ablakot nyit meg(EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk – Megkeresett bíróságok

Az információk megtalálhatók a bíróságokra vonatkozó keresőeszköz használatával.

3. cikk – Központi szerv

A központi szerv a szlovén Igazságügyi Minisztérium (Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije).

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 13695342

Fax: +386 13695783

E-mail: gp.mp@gov.si

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

Szlovénia a szlovén és angol nyelven kitöltött formanyomtatványokat fogadja el.

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Slovenia

Tel.: +386 13695342

Fax: +386 13695783

E-mail: mp@gov.si

21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

 • 1994. február 7-i Szerződés a Szlovén Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a polgári és büntetőügyekben nyújtott kölcsönös jogsegélyről
Utolsó frissítés: 28/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Bizonyításfelvétel - Szlovákia

FIGYELEM! Az A link új ablakot nyit meg1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az A link új ablakot nyit meg(EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk – Megkeresett bíróságok

3. cikk – Központi szerv

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma)

Odbor medzinárodného práva súkromného (Nemzetközi Magánjogi Osztály)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Szlovákia

Telefon: (421) 2 888 91 549

Fax: (421) 2 888 91 604

E-mail-cím: A link új ablakot nyit megcivil.inter.coop@justice.sk

Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://www.justice.gov.sk

Nyelvek: szlovák, cseh, angol, francia, német

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

Szlovák

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

A szlovák hatóságokhoz kérelmet csak írásban, papíron lehet benyújtani.

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma)

Odbor medzinárodného práva súkromného (Nemzetközi Magánjogi Osztály)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Szlovákia

Telefon: (+421) 2 888 91 549

Fax: (+421) 2 888 91 604

E-mail-cím: A link új ablakot nyit megcivil.inter.coop@justice.sk

Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://www.justice.gov.sk

21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

 • Szerződés a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között az igazságügyi szervek által nyújtott jogsegélyről és egyes jogi kapcsolatok rendezéséről polgári és büntetőügyekben, kelt Prágában, 1992. október 29-én (Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach (Praha 29. októbra 1992).
 • Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Lengyel Népköztársaság között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatok rendezéséről polgári, családjogi, munkajogi és büntetőügyekben, kelt Varsóban, 1987. december 21-én (Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach, Varšava 21. december 1987).
 • Szerződés a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a jogsegélyről, valamint a polgári jogi, családjogi és a büntetőügyekre vonatkozó jogi kapcsolatok szabályozásáról, kelt Bratislavában 1989. március 28-án (Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach, Bratislava 28. marec 1989).
Utolsó frissítés: 28/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Bizonyításfelvétel - Finnország

FIGYELEM! Az A link új ablakot nyit meg1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az A link új ablakot nyit meg(EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk – Megkeresett bíróságok

3. cikk – Központi szerv

A rendelet 3. cikke (1) bekezdésében említett központi szerv az Igazságügyi Minisztérium. Illetékessége az egész országra kiterjed. Finnország a központi szervet, vagyis az Igazságügyi Minisztériumot jelöli ki a rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében említett illetékes hatóságnak, mely dönt a 17. cikk szerinti, közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmek tárgyában. Címe:

Oikeusministeriö (Igazságügyi Minisztérium)

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Levélcím:

Oikeusministeriö

PO Box 25

FIN-00023 Government

Tel. (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-mail: central.authority@om.fi

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

Nyelvek: finn, svéd és angol.

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

A kérelmeket postán, faxon vagy e-mailben lehet megküldeni.

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

Oikeusministeriö (Igazságügyi Minisztérium)

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Levélcím:

Oikeusministeriö

PO Box 25

FIN-00023 Government

Tel. (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-mail: central.authority@om.fi

21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Nem alkalmazandó

Utolsó frissítés: 28/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Bizonyításfelvétel - Svédország

FIGYELEM! Az A link új ablakot nyit meg1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az A link új ablakot nyit meg(EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk – Megkeresett bíróságok

– körzeti bíróságok (tingsrätter).

3. cikk – Központi szerv

A rendelet 17. cikke szerinti kérelmek tárgyában határozatot hozó központi szerv és illetékes hatóság:

Igazságügyi Minisztérium (Justitiedepartementet)
Büntetőügyek és nemzetközi igazságügyi együttműködés osztálya (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
Központi hatóság (Centralmyndigheten)
SE-103 33 Stockholm
Tel.: (46-8) 405 45 00
Fax: (46-8) 405 46 76
Email cím: ju.birs@gov.se

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

A formanyomtatványokat a svéden kívül angol nyelven is ki lehet tölteni.

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

Az okiratokat postai úton, futárszolgálattal, vagy faxon lehet megküldeni Svédországnak, vagy, egyedi ügyben megállapodás alapján bármilyen eszköz útján, amelyről a felek megegyeztek.

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

Igazságügyi Minisztérium
Büntetőügyek és nemzetközi igazságügyi együttműködés osztálya
Központi hatóság
S-103 33 Stockholm
Tel.: (46-8) 405 45 00
Fax: (46-8) 405 46 76
Email cím: ju.birs@gov.se

21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Ilyen megállapodás vagy egyezmény jelenleg nincs.

Utolsó frissítés: 28/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Bizonyításfelvétel - Anglia és Wales

2. cikk – Megkeresett bíróságok

London és Délkelet-Anglia

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom

Telefon:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fax: +44 870 324 0025

E-mail: A link új ablakot nyit megforeignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Délnyugat Anglia

Bristol Civil and Family Justice Centre

2 Redcliff Street

Bristol

BS1 6GR

United Kingdom

Telefon: +44 1173 664 800

Fax: +44 870 324 0048

E-mail: A link új ablakot nyit mege-filing@bristol.countycourt.gsi.gov.uk

Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/bristol-civil-and-family-justice-centre?q=bristol

Közép-Anglia

Birmingham Civil and Family Justice Centre

Priory Courts

33 Bull Street

Birmingham

B4 6DS

United Kingdom

Telefon: + 44 300 123 5577

E-mail: A link új ablakot nyit megBCJC_EU_Requests@hmcts.gsi.gov.uk

Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/birmingham-civil-and-family-justice-centre?q=birmingham

Északkelet-Anglia

Leeds Combined Court

The Court House

1 Oxford Row

Leeds

LS1 3BG

United Kingdom

Telefon: +44 113 306 2800

E-mail: A link új ablakot nyit megdjorders@leeds.countycourt.gsi.gov.uk

Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/leeds-combined-court-centre?q=leeds

Északnyugat-Anglia

Manchester County Court and Family Court

1 Bridge Street West

Manchester

M60 9DJ

United Kingdom

Telefon: +44 1612 405 000

Fax: +44 1264 785 032

E-mail: A link új ablakot nyit mege-filing@manchester.countycourt.gsi.gov.uk

Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/manchester-county-court-and-family-court

Wales

Cardiff Civil and Family Justice Centre

2 Park Street

Cardiff

CF10 1ET

Wales

United Kingdom

Telefon: + 44 2920 376 400

Fax: + 44 01264 347 951

E-mail: A link új ablakot nyit megenquiries@cardiff.countycourt.gsi.gov.uk

Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/cardiff-civil-and-family-justice-centre?q=cardiff

3. cikk – Központi szerv

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom

Telefon:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fax: +44 870 324 0025

E-mail: A link új ablakot nyit megforeignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

A formanyomtatvány angol és francia nyelven is elfogadható.

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

A kérelmet – a tartással kapcsolatos határozatok kölcsönös végrehajtásán kívül – valamennyi ügyben a megjelölt bírósághoz postán kell megküldeni.

A vonatkozó eljárásnak megfelelően a tartással kapcsolatos határozatok kölcsönös végrehajtásával kapcsolatos ügyekben a kérelmet postán, faxon vagy e-mailben lehet megküldeni.

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom

Telefon:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fax: +44 870 324 0025

E-mail: A link új ablakot nyit megforeignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Az Egyesült Királyság nem kíván semmilyen kétoldalú megállapodást fenntartani más tagállamokkal az Egyesült Királyság és a többi tagállam közötti bizonyításfelvételről. Ugyanakkor tájékoztatta azokat a tagállamokat, amelyekkel kétoldalú megállapodásokat kötött, hogy ezeket a megállapodásokat továbbra is alkalmazni kívánja az e tagállamok és az Egyesült Királyság Európai Unión kívüli tengerentúli területei közötti esetekre.

Azok az országok, amelyekkel az Egyesült Királyság kétoldalú megállapodásokat kötött, valamint e megállapodások kelte a következő:

Ausztria 31.3.31.     Görögország 36.2.7.

Belgium 22.6.21.     Olaszország 30.12.17.

Dánia 32.11.29.    Hollandia 32.5.31.

Finnország 33.8.11.       Portugália 31.7.9.

Franciaország 22.2.2.       Spanyolország 29.6.27.

Németország 28.3.20.    Svédország 30.8.28.

Az Egyesült Királyság Európai Unión kívüli tengerentúli területei, amelyekre e kétoldalú megállapodások továbbra is alkalmazandók, a következők:

Csatorna-szigetek

Man-sziget

Anguilla

Bermuda

Brit Virgin-szigetek

Kajmán-szigetek

Falkland-szigetek és a fennhatósága alatt álló területek

Montserrat

Nyugati és keleti támaszponti felségterületek (Ciprus)

Szent Ilona

Turks- és Caicos-szigetek

Utolsó frissítés: 18/02/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Bizonyításfelvétel - Észak-Írország

2. cikk – Megkeresett bíróságok

3. cikk – Központi szerv

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

Angol és francia.

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

A kérelmet – a tartással kapcsolatos határozatok kölcsönös végrehajtásán kívül – valamennyi ügyben a megjelölt bírósághoz postán kell megküldeni.

A vonatkozó eljárásnak megfelelően a tartással kapcsolatos határozatok kölcsönös végrehajtásával kapcsolatos ügyekben a kérelmet postán, faxon vagy e-mailben lehet megküldeni.

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Az Egyesült Királyság nem kíván semmilyen kétoldalú megállapodást fenntartani más tagállamokkal az Egyesült Királyság és a többi tagállam közötti bizonyításfelvételről. Ugyanakkor tájékoztatta azokat a tagállamokat, amelyekkel kétoldalú megállapodásokat kötött, hogy ezeket a megállapodásokat továbbra is alkalmazni kívánja az e tagállamok és az Egyesült Királyság Európai Unión kívüli tengerentúli területei közötti esetekre.

Azok az országok, amelyekkel az Egyesült Királyság kétoldalú megállapodásokat kötött, valamint e megállapodások kelte a következő:

Ausztria 31.3.31.     Görögország 36.2.7.

Belgium 22.6.21.     Olaszország 30.12.17.

Dánia 32.11.29.    Hollandia 32.5.31.

Finnország 33.8.11.       Portugália 31.7.9.

Franciaország 22.2.2.       Spanyolország 29.6.27.

Németország 28.3.20.    Svédország 30.8.28.

Az Egyesült Királyság Európai Unión kívüli tengerentúli területei, amelyekre e kétoldalú megállapodások továbbra is alkalmazandók, a következők:

Csatorna-szigetek

Man-sziget

Anguilla

Bermuda

Brit Virgin-szigetek

Kajmán-szigetek

Falkland-szigetek és a fennhatósága alatt álló területek

Montserrat

Nyugati és keleti támaszponti felségterületek (Ciprus)

Szent Ilona

Turks- és Caicos-szigetek

Utolsó frissítés: 17/08/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Bizonyításfelvétel - Skócia

2. cikk – Megkeresett bíróságok

3. cikk – Központi szerv

A skót kormány

Központi Hatóság és Nemzetközi Jogi Csoport

St. Andrew's House (GW15)

Edinburgh EH1 3DG

Tel.:  +44 131 244 0460

Fax: +44 131 244 4848

E-mail: A link új ablakot nyit megAngela.Lindsay@gov.scot

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

Angol.

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

A kérelmet postán, faxon vagy e-mailben lehet megküldeni.

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

A skót kormány

Központi Hatóság és Nemzetközi Jogi Csoport

St. Andrew's House

Regent Road

Edinburgh EH1 3DG

Tel.: +44 131 244 0460

Fax: +44 131 244 4848

E-mail: A link új ablakot nyit megAngela.Lindsay@gov.scot

21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Az Egyesült Királyság nem kíván semmilyen kétoldalú megállapodást fenntartani más tagállamokkal az Egyesült Királyság és a többi tagállam közötti bizonyításfelvételről. Ugyanakkor tájékoztatta azokat a tagállamokat, amelyekkel kétoldalú megállapodásokat kötött, hogy ezeket a megállapodásokat továbbra is alkalmazni kívánja az e tagállamok és az Egyesült Királyság Európai Unión kívüli tengerentúli területei közötti esetekre.

Azok az országok, amelyekkel az Egyesült Királyság kétoldalú megállapodásokat kötött, valamint e megállapodások kelte a következő:

Ausztria 31.3.31.   Görögország 36.2.7.

Belgium 22.6.21.   Olaszország 30.12.17.

Dánia 32.11.29.  Hollandia 32.5.31.

Finnország 33.8.11.     Portugália 31.7.9.

Franciaország 22.2.2.     Spanyolország 29.6.27.

Németország 28.3.20.  Svédország 30.8.28.

Az Egyesült Királyság Európai Unión kívüli tengerentúli területei, amelyekre e kétoldalú megállapodások továbbra is alkalmazandók, a következők:

Csatorna-szigetek

Man-sziget

Anguilla

Bermuda

Brit Virgin-szigetek

Kajmán-szigetek

Falkland-szigetek és a fennhatósága alatt álló területek

Montserrat

Nyugati és keleti támaszponti felségterületek (Ciprus)

Szent Ilona

Turks- és Caicos-szigetek

Utolsó frissítés: 16/08/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Bizonyításfelvétel - Gibraltár

2. cikk – Megkeresett bíróságok

Bizonyításfelvételi ügyek „Megkeresett bíróság”

Gibraltár Legfelsőbb Bírósága

277 Main Street

Gibraltar

Tel.: +350 200 75608

3. cikk – Központi szerv

Minden hivatalos levelezést a következő címre kell küldeni:

HM Attorney General of Gibraltar (Őexc. Gibraltár Főügyésze)
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar

Tel.: + 350 78882
Fax: + 350 79891

Ezt követően az alábbi címre elküldve:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign and Commonwealth Office
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Tel.: + 44 20 7008 2862
Fax: + 44.20 7008 3629 vagy + 44 20 7008 8259

5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

Angol és francia.

6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai

A kérelmet a londoni Külügyek és Nemzetközösségi Ügyek Minisztériumán (Foreign and Commonwealth Office) keresztül postán kell megküldeni a korábban megadott tájékoztatásban szereplő eljárásnak megfelelően.

17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

Minden hivatalos levelezést a következő címre kell küldeni:

HM Attorney General of Gibraltar (Őexc. Gibraltár Főügyésze)
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar
Tel.: + 350 78882
Fax: + 350 79891

Ezt követően az alábbi címre elküldve:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign and Commonwealth Office
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Tel.: + 44 20 7008 2862
Fax: + 44.20 7008 3629 vagy + 44 20 7008 8259

21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Az Egyesült Királyság nem kíván semmilyen kétoldalú megállapodást fenntartani más tagállamokkal az Egyesült Királyság és a többi tagállam közötti bizonyításfelvételről. Ugyanakkor tájékoztatta azokat a tagállamokat, amelyekkel kétoldalú megállapodásokat kötött, hogy ezeket a megállapodásokat továbbra is alkalmazni kívánja az e tagállamok és az Egyesült Királyság Európai Unión kívüli tengerentúli területei közötti esetekre.

Azok az országok, amelyekkel az Egyesült Királyság kétoldalú megállapodásokat kötött, valamint e megállapodások kelte a következő:

Ausztria 31.3.31.     Görögország 36.2.7.

Belgium 22.6.21.      Olaszország 30.12.17.

Dánia 32.11.29.     Hollandia 32.5.31.

Finnország 33.8.11.         Portugália 31.7.9.

Franciaország 22.2.2.       Spanyolország 29.6.27.

Németország 28.3.20.    Svédország 30.8.28.

Az Egyesült Királyság Európai Unión kívüli tengerentúli területei, amelyekre e kétoldalú megállapodások továbbra is alkalmazandók, a következők:

Csatorna-szigetek

Man-sziget

Anguilla

Bermuda

Brit Virgin-szigetek

Kajmán-szigetek

Falkland-szigetek és a fennhatósága alatt álló területek

Montserrat

Nyugati és keleti támaszponti felségterületek (Ciprus)

Szent Ilona

Turks- és Caicos-szigetek

Utolsó frissítés: 10/03/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.