Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečių.
  Swipe to change

  Įrodymų rinkimas

  Austrija

  Turinį pateikė
  Austrija

  Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos direktyva (EB) 1206/2001 pakeista Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1783.

  Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


  2 straipsnis. Prašomieji teismai

  Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

  Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
  Kompetentingų institucijų sąrašas

  3 straipsnis. Centrinė įstaiga

  Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

  Visos Austrijos centrinė įstaiga pagal reglamento 3 straipsnio 1 dalį ir kompetentinga institucija pagal 3 straipsnio 3 dalį kartu su 17 straipsniu yra

  Bundesministerium für Justiz (Teisingumo ministerija)

  Museumstrasse 7

  1070 Vienna

  Telefonas (43-1) 52 1 52 2147

  Faksas (43-1) 52 1 52 2829

  E. paštas team.z@bmj.gv.at

  5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

  Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

  Formos gali būti pildomos vokiečių arba anglų kalba.

  6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

  Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

  Prašymus galima siųsti paštu, per pasiuntinių tarnybą arba faksu.

  17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

  Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

  Bundesministerium für Justiz (Teisingumo ministerija)

  Museumstrasse 7

  1070 Vienna

  Telefonas (43-1) 52 1 52 2147

  Faksas (43-1) 52 1 52 2829

  E. paštas team.z@bmj.gv.at

  21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

  Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

  Šiuo metu nėra numatyta taikyti dvišalių susitarimų.

  Paskutinis naujinimas: 07/06/2023

  Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.