Įrodymų rinkimas

Bulgarija

Turinį pateikė
Bulgarija

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos direktyva (EB) 1206/2001 pakeista Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1783.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnis. Prašomieji teismai

Prašymai dėl įrodymų rinkimo turėtų būti siunčiami apylinkės teismui [rayonen sad], kurio jurisdikcijoje turi būti renkami įrodymai (Civilinio proceso kodekso 617 straipsnio 1 dalis).

Teismas, kompetentingas leisti tiesiogiai rinkti įrodymus Bulgarijos Respublikoje yra apygardos teismas [okrazhen sad], kurio jurisdikcijoje turi būti renkami įrodymai (Civilinio proceso kodekso 617 straipsnio 2 dalis).

Kompetentingą teismą galima rasti pasinaudojant portalo paieškos sistema.

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Teisingumo ministerija

Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo ir Europos reikalų direktoratas

Bendradarbiavimo civilinėse bylose skyrius

Tel. (+359 2) 9237544

Faks. (+359 2) 9809223

Adresas: Ulitsa Slavyanska 1, 1040 Sofija

Bulgarija

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Kitos valstybės narės prašymai rinkti įrodymus ir teikti pranešimus turėtų būti parengti bulgarų kalba arba pridėtas jų vertimas į bulgarų kalbą (Civilinio proceso kodekso 618 straipsnis).

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Pagal 2 straipsnio 2 dalį teismai gali naudoti šias technines prašymų priėmimo priemones: paštą, kurjerio paslaugas, siuntimą registruotu laišku su gavimo patvirtinimu ir faksą.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Teismas, kompetentingas leisti tiesiogiai rinkti įrodymus Bulgarijos Respublikoje yra apygardos teismas, kurio jurisdikcijoje turi būti renkami įrodymai (Civilinio proceso kodekso 617 straipsnio 2 dalis).

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Bulgarija neturi ir nėra sudariusi jokių susitarimų su kitomis ES valstybėmis narėmis, kuriais siekiama supaprastinti įrodymų rinkimą ir kurie turi atitikti šį reglamentą.

Reglamentas pirmenybės tvarka taikomas Bulgarijos Respublikos su kitomis valstybėmis narėmis sudarytiems susitarimams, jeigu jie susiję su įrodymų rinkimu civilinėse ir komercinėse bylose.

Paskutinis naujinimas: 28/07/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.