Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Įrodymų rinkimas

Anglija ir Velsas

Turinį pateikė
Anglija ir Velsas

2 straipsnis. Prašomieji teismai

Londonas ir Pietryčių Anglija

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Jungtinė Karalystė

Telefonas

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Faksas +44 870 324 0025

E. paštas foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Svetainė https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Pietvakarių Anglija

Bristol Civil and Family Justice Centre

2 Redcliff Street

Bristol

BS1 6GR

Jungtinė Karalystė

Telefonas +44 1173 664 800

Faksas +44 870 324 0048

E. paštas e-filing@bristol.countycourt.gsi.gov.uk

Svetainė https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/bristol-civil-and-family-justice-centre?q=bristol

Centrinė Anglija

Birmingham Civil and Family Justice Centre

Priory Courts

33 Bull Street

Birmingham

B4 6DS

Jungtinė Karalystė

Telefonas + 44 300 123 5577

E. paštas BCJC_EU_Requests@hmcts.gsi.gov.uk

Svetainė https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/birmingham-civil-and-family-justice-centre?q=birmingham

Šiaurės Rytų Anglija

Leeds Combined Court

The Court House

1 Oxford Row

Leeds

LS1 3BG

Jungtinė Karalystė

Telefonas +44 113 306 2800

E. paštas djorders@leeds.countycourt.gsi.gov.uk

Svetainė https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/leeds-combined-court-centre?q=leeds

Šiaurės Vakarų Anglija

Manchester County Court and Family Court

1 Bridge Street West

Manchester

M60 9DJ

Jungtinė Karalystė

Telefonas +44 1612 405 000

Faksas +44 1264 785 032

E. paštas e-filing@manchester.countycourt.gsi.gov.uk

Svetainė https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/manchester-county-court-and-family-court

Velsas

Cardiff Civil and Family Justice Centre

2 Park Street

Cardiff

CF10 1ET

Wales

Jungtinė Karalystė

Telefonas + 44 2920 376 400

Faksas + 44 01264 347 951

E. paštas enquiries@cardiff.countycourt.gsi.gov.uk

Svetainė https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/cardiff-civil-and-family-justice-centre?q=cardiff

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Jungtinė Karalystė

Telefonas

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Faksas +44 870 324 0025

E. paštas foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Svetainė https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Standartinė forma bus priimama anglų ir prancūzų kalbomis.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Visi prašymai, išskyrus dėl teismo sprendimų dėl išlaikymo tarpusavio vykdymo, bus priimami paskirtųjų teismų tik paštu.

Prašymai dėl teismo sprendimų dėl išlaikymo tarpusavio vykdymo nustatyta tvarka gali būti priimami paštu, faksu arba el. paštu.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Jungtinė Karalystė

Telefonas

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Faksas +44 870 324 0025

E. paštas foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Svetainė https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Jungtinė Karalystė neketina taikyti dvišalių susitarimų dėl įrodymų rinkimo su kitomis valstybėmis narėmis. Tačiau Jungtinė Karalystė informavo valstybes nares, su kuriomis yra sudariusi dvišalius susitarimus, jog ji norėtų, kad šie susitarimai būtų toliau taikomi santykiams tarp šių valstybių narių ir Europos Sąjungai nepriklausančių Jungtinės Karalystės užjūrio teritorijų.

Valstybės, su kuriomis Jungtinė Karalystė yra sudariusi dvišalius susitarimus, ir šių susitarimų sudarymo data:

Austrija 31/03/31     Graikija 07/02/36

Belgija 21/06/22     Italija 17/12/30

Danija 29/11/32     Nyderlandai 31/05/32

Suomija 11/08/33     Portugalija 09/07/31

Prancūzija 02/02/22     Ispanija 27/06/29

Vokietija 20/03/28     Švedija 28/08/30

Europos Sąjungai nepriklausančios Jungtinės Karalystės užjūrio teritorijos, kurių atžvilgiu toliau bus taikomi dvišaliai susitarimai:

Normandijos Salos

Meno Sala

Angilija

Bermuda

Didžiosios Britanijos Mergelių Salos

Kaimanų Salos

Folklando salos ir priklausomos teritorijos

Montseratas

Akrotiri ir Dhekelia suverenios bazių teritorijos (Kipras)

Šv. Elenos Sala ir priklausomos teritorijos

Terkso ir Kaikoso Salos

Paskutinis naujinimas: 18/02/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.