Įrodymų rinkimas

Vokietija

Turinį pateikė
Vokietija

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos direktyva (EB) 1206/2001 pakeista Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1783.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Vokietija

Įrodymų rinkimas


*būtina nurodyti

2 straipsnis. Prašomieji teismai

Renkant įrodymus prašomasis teismas, kaip apibrėžta reglamento 2 straipsnio 1 dalyje, yra tos apylinkės, kurioje turi būti nagrinėjama byla, teismas (Amtsgericht). Žemių vyriausybės gali išduoti vykdomąjį raštą, nurodydamos vienam teismui atlikti prašomojo teismo užduotis apylinkėse, kuriose yra keli vietos apylinkės teismai.

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinės įstaigos užduotis kiekvienoje žemėje atlieka žemės vyriausybės paskirta įstaiga. Šios institucijos paprastai yra žemės teisminės institucijos arba atitinkamos žemės aukštesnysis apygardos teismas (Oberlandesgericht).

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Prašymai ir pranešimai pagal reglamentą.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Galima naudotis toliau nurodytomis ryšio priemonėmis:

- gavimui ir siuntimui: paštu, įskaitant pasiuntinių paslaugas, faksu,

- neformaliam bendravimui: telefonu ir e. paštu.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Centrinės įstaigos užduotis kiekvienoje žemėje atlieka žemės vyriausybės paskirta įstaiga. Šios institucijos paprastai yra žemės teisminės institucijos arba atitinkamos žemės aukštesnysis apygardos teismas (Oberlandesgericht).

Paskutinis naujinimas: 08/07/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.