Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Įrodymų rinkimas

Gibraltaras

Turinį pateikė
Gibraltaras

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Jungtinė Karalystė

Gibraltaras

Įrodymų rinkimas


*būtina nurodyti

2 straipsnis. Prašomieji teismai

„Prašomasis teismas“ įrodymų rinkimui

The Supreme Court of Gibraltar

277 Main Street

Gibraltar

Tel. +350 200 75608

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Visi oficialūs raštai turėtų būti adresuojami:

HM Attorney General of Gibraltar
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar

Tel. + 350 78882
Faksas + 350 79891

Ir siunčiami per:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign and Commonwealth Office
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Tel. + 44 20 7008 2862
Faksas + 44.20 7008 3629 arba + 44 20 7008 8259

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Anglų ir prancūzų kalba.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: lenkųportugalųrumunųslovakųslovėnųsuomiųšvedų.

Prašymai turi būti siunčiami per Londone esančią Užsienio ir Tautų Sandraugos reikalų ministeriją (Foreign and Commonwealth Office) anksčiau pateiktoje informacijoje nustatyta tvarka.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Visi oficialūs raštai turėtų būti adresuojami:

HM Attorney General of Gibraltar
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar
Tel. + 350 78882
Faksas + 350 79891

Ir siunčiami per:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign and Commonwealth Office
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Tel. + 44 20 7008 2862
Faksas + 44.20 7008 3629 arba + 44 20 7008 8259

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Jungtinė Karalystė neketina taikyti dvišalių susitarimų dėl įrodymų rinkimo su kitomis valstybėmis narėmis. Tačiau Jungtinė Karalystė informavo valstybes nares, su kuriomis yra sudariusi dvišalius susitarimus, jog ji norėtų, kad šie susitarimai būtų toliau taikomi santykiams tarp šių valstybių narių ir Europos Sąjungai nepriklausančių Jungtinės Karalystės užjūrio teritorijų.

Valstybės, su kuriomis Jungtinė Karalystė yra sudariusi dvišalius susitarimus, ir šių susitarimų sudarymo data:

Austrija 31/03/31        Graikija 07/02/36

Belgija 21/06/22         Italija 17/12/30

Danija 29/11/32          Nyderlandai 31/05/32

Suomija 11/08/33        Portugalija 09/07/31

Prancūzija 02/02/22    Ispanija 27/06/29

Vokietija 20/03/28      Švedija 28/08/30

Europos Sąjungai nepriklausančios Jungtinės Karalystės užjūrio teritorijos, kurių atžvilgiu toliau bus taikomi dvišaliai susitarimai:

Normandijos Salos

Meno Sala

Angilija

Bermuda

Didžiosios Britanijos Mergelių Salos

Kaimanų Salos

Folklando salos ir priklausomos teritorijos

Montseratas

Akrotirio ir Dekelijos suverenios bazių teritorijos (Kipras)

Šv. Elenos Sala ir priklausomos teritorijos

Terkso ir Kaikoso Salos

Paskutinis naujinimas: 10/03/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.