Įrodymų rinkimas

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos direktyva (EB) 1206/2001 pakeista Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1783.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnis. Prašomieji teismai

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Graikijos teisingumo ministerija, Skaidrumas ir žmogaus teisės
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir baudžiamosiose bylose departamentas

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Athens Greece

Telefonas: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Faksas (0030) 210 7767499
E. paštas: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Skundai priimami graikų kalba.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Paštu arba elektroniniu būdu faksu arba elektroniniu paštu.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Graikijos teisingumo ministerija, Skaidrumas ir žmogaus teisės
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir baudžiamosiose bylose departamentas

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Athens Greece

Telefonas: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Faksas (0030) 210 7767499
E. paštas: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

- Graikijos Karalystės ir Austrijos Respublikos konvencija dėl abipusės teisinės pagalbos civilinės ir komercinės teisės srityje, pasirašyta Atėnuose 1965 m. gruodžio 6 d. (Įstatyminis dekretas Nr. 137/1969 – Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 45/1969);

- 1938 m. gegužės 11 d. Graikijos ir Vokietijos konvencija dėl abipusės teisinės pagalbos bylose pagal civilinę ir komercinę teisę (Nepaprastosios padėties įstatymas Nr. 1432/1938 – Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 399/1938);

- Vengrijos Liaudies Respublikos ir Graikijos Respublikos konvencija dėl teisminės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Budapešte 1979 m. spalio 8 d. (Įstatymas Nr. 1149/1981 – Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 117/1981);

- Lenkijos Liaudies Respublikos ir Graikijos Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Atėnuose 1979 m. spalio 24 d. (Įstatymas Nr. 1184/1981 – Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 198/1981);

- Graikijos Respublikos ir Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Atėnuose 1980 m. spalio 22 d. ir vis dar galiojanti Čekijos, Slovakijos ir Graikijos santykiams (Įstatymas Nr. 1323/1983 – Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 8/1983);

- Kipro Respublikos ir Graikijos Respublikos konvencija dėl teisinio bendradarbiavimo civilinėse, šeimos, komercinėse ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Nikosijoje 1984 m. kovo 5 d. (Įstatymas Nr. 1548/1985 – Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 95/1985);

- Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Graikijos Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Atėnuose 1976 m. balandžio 10 d. (Įstatymas Nr. 841/1978 – Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 228/1978);

- Rumunijos Socialistinės Respublikos ir Graikijos Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Bukarešte 1972 m. spalio 19 d. (Įstatyminis dekretas Nr. 429/1974 – Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 178/1974).

Paskutinis naujinimas: 28/07/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.