Įrodymų rinkimas

Italija

Turinį pateikė
Italija

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos direktyva (EB) 1206/2001 pakeista Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1783.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnis. Prašomieji teismai

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Teisingumo ministerija)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel. +39 06 6885 2633

Faksas +39 06 6889 7529

E. paštas cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Italų

Arba: formos, užpildytos prašančiosios šalies kalba, jeigu kartu pateikiamas valdžios institucijos arba oficialaus vertėjo patvirtintas vertimas į italų kalbą.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Prašymai, susiję su įrodymų rinkimu, gali būti siunčiami paštu arba faksu.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Teisingumo ministerija)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel. +39 06 6885 2633

Faksas +39 06 6889 7529

E. paštas cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Italija neketina pasinaudoti galimybe palikti galioti arba sudaryti sutartis arba susitarimus su kitomis ES valstybėmis narėmis, siekdama sudaryti dar palankesnes sąlygas įrodymams rinkti, nes jos nuomone Reglamento (EB) Nr. 1206/2001 nuostatos yra tinkamos ir pakankamos.

Paskutinis naujinimas: 24/06/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.