Įrodymų rinkimas

Liuksemburgas

Turinį pateikė
Liuksemburgas

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos direktyva (EB) 1206/2001 pakeista Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1783.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga:

Parquet Général/Generalstaatsanwaltschaft
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Tel. (352) 47 59 81-2336
Faksas (352) 47 05 50
E. paštas parquet.general@justice.etat.lu

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Liuksemburgas priima prašymo formas, užpildytas vokiečių ir prancūzų kalbomis.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Liuksemburgas priima prašymus ir kitą korespondenciją:

- paštu

- faksu

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Centrinė įstaiga:

Parquet Général/Generalstaatsanwaltschaft
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Tel. (352) 47 59 81-2336
Faksas (352) 47 05 50
E. paštas parquet.general@justice.etat.lu

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

  • 1972 m. kovo 17 d. Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės ir Austrijos Respublikos konvencija, kuria papildoma 1954 m. kovo 1 d. Hagos konvencija dėl civilinio proceso.
  • 1956 m. liepos 23 d. Prancūzijos ir Liuksemburgo apsikeitimas deklaracijomis dėl teismo pavedimų perdavimo.
Paskutinis naujinimas: 12/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.