Įrodymų rinkimas

Lenkija

Turinį pateikė
Lenkija

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos direktyva (EB) 1206/2001 pakeista Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1783.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnis. Prašomieji teismai

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga, nurodyta 3 straipsnyje: Teisingumo ministerija (Ministerstwo Sprawiedliwości), Tarptautinio bendradarbiavimo ir žmogaus teisių departamentas (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Tel./faks.: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49
E. paštas dwmpc@ms.gov.pl

Kalbos: lenkų, anglų, vokiečių ir prancūzų.

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Pagal 5 straipsnį kalba, kuria priimami prašymai, yra lenkų.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Dokumentai gali būti siunčiami tik paštu.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tel./faks.: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Netaikoma

Paskutinis naujinimas: 21/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.