Įrodymų rinkimas

Portugalija

Turinį pateikė
Portugalija

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos direktyva (EB) 1206/2001 pakeista Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1783.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnis. Prašomieji teismai

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Teisingumo vykdymo generalinis direktoratas (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

PT - 1990-097 LISBOA

Tel. (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Faks. (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E. paštas: correio@dgaj.mj.pt

Interneto svetainė: https://dgaj.justica.gov.pt/

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Standartinėms formoms užpildyti naudotinos portugalų arba ispanų kalbos.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Prašymai ir kiti pranešimai priimami:

paštu

faksu

telematinėmis priemonėmis

Neatidėliotinais atvejais galima pasinaudoti šiais būdais:

telegrama

telefono skambučiu (po kurio turi būti pateiktas rašytinis dokumentas)

kitomis analogiškomis ryšio priemonėmis

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Centrinė įstaiga, kompetentinga vertinti tiesioginio įrodymų paėmimo prašymus:

Teisingumo vykdymo generalinis direktoratas (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBON

Portugalija

Tel. (351) 21 790 62 00

Faks. (351) 211545100/60

E. paštas correio@dgaj.mj.pt

Interneto svetainė: https://dgaj.justica.gov.pt/

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Pagal 21 straipsnio 3 dalį pridedamos 1998 m. gegužės 27 d. dekreto Nr. 14/98, pranešimo Nr. 274/98 ir sąrašo Nr. 73/2000 kopijos su nuoroda į Portugalijos Respublikos ir Ispanijos Karalystės susitarimą dėl teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose ir civilinėse bylose.

Paskutinis naujinimas: 07/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.