Įrodymų rinkimas

Slovėnija

Turinį pateikė
Slovėnija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Slovėnija

Įrodymų rinkimas


*būtina nurodyti

2 straipsnis. Prašomieji teismai

Informaciją galima rasti per teismų paieškos priemonę.

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga yra Slovėnijos teisingumo ministerija (Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije).

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Telefonas +386 13695342

Faksas +386 13695783

E. paštas gp.mp@gov.si

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Slovėnija priima formas slovėnų ir anglų kalbomis.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Slovenia

Telefonas +386 13695342

Faksas +386 13695783

E. paštas mp@gov.si

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

  • 1994 m. vasario 7 d. Slovėnijos Respublikos ir Kroatijos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose.
Paskutinis naujinimas: 03/01/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.