Įrodymų rinkimas

Švedija

Turinį pateikė
Švedija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Švedija

Įrodymų rinkimas


*būtina nurodyti

2 straipsnis. Prašomieji teismai

– Apylinkės teismai (tingsrätter).

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga ir institucija, kompetentinga priimti sprendimus dėl prašymų pagal reglamento 17 straipsnį yra:

Teisingumo ministerija (Justitiedepartementet),
Baudžiamųjų bylų ir tarptautinio teisminio bendradarbiavimo skyrius (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
Centrinė įstaiga (Centralmyndigheten)
SE-103 33 Stokholmas
Tel. (46-8) 405 45 00,
Faks. (46-8) 405 46 76,
E. pašto adresas ju.birs@gov.se

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Formos gali būti pildomos ne tik švedų, bet ir anglų kalba.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Dokumentai į Švediją gali būti siunčiami paštu, per kurjerį arba faksu, o susitarus atskiru atveju – kitomis priemonėmis.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Teisingumo ministerija
Baudžiamųjų bylų ir tarptautinio teisminio bendradarbiavimo skyrius
Centrinė įstaiga
S-103 33 Stokholmas
Tel. (46-8) 405 45 00
Faks. (46-8) 405 46 76
E. pašto adresas ju.birs@gov.se

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Šiuo metu tokių susitarimų nėra.

Paskutinis naujinimas: 24/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.