Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Pierādījumu iegūšana

Anglija un Velsa

Saturu nodrošina
Anglija un Velsa

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Apvienotā Karaliste

Anglija un Velsa

Pierādījumu iegūšana


*jāaizpilda obligāti

2. pants – Saņēmēja tiesas

Londona un Dienvidaustrumu Anglija

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom

Tālrunis:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fakss: +44 870 324 0025

E-pasts: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Vietne: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Dienvidrietumu Anglija

Bristol Civil and Family Justice Centre

2 Redcliff Street

Bristol

BS1 6GR

United Kingdom

Tālrunis: +44 1173 664 800

Fakss: +44 870 324 0048

E-pasts: e-filing@bristol.countycourt.gsi.gov.uk

Vietne: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/bristol-civil-and-family-justice-centre?q=bristol

Anglijas centrālā daļa

Birmingham Civil and Family Justice Centre

Priory Courts

33 Bull Street

Birmingham

B4 6DS

United Kingdom

Tālrunis: + 44 300 123 5577

E-pasts: BCJC_EU_Requests@hmcts.gsi.gov.uk

Vietne: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/birmingham-civil-and-family-justice-centre?q=birmingham

Ziemeļaustrumu Anglija

Leeds Combined Court

The Court House

1 Oxford Row

Leeds

LS1 3BG

United Kingdom

Tālrunis: +44 113 306 2800

E-pasts: djorders@leeds.countycourt.gsi.gov.uk

Vietne: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/leeds-combined-court-centre?q=leeds

Ziemeļrietumu Anglija

Manchester County Court and Family Court

1 Bridge Street West

Manchester

M60 9DJ

United Kingdom

Tālrunis: +44 1612 405 000

Fakss: +44 1264 785 032

E-pasts: e-filing@manchester.countycourt.gsi.gov.uk

Vietne: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/manchester-county-court-and-family-court

Velsa

Cardiff Civil and Family Justice Centre

2 Park Street

Cardiff

CF10 1ET

Wales

United Kingdom

Tālrunis: + 44 2920 376 400

Fakss: + 44 01264 347 951

E-pasts: enquiries@cardiff.countycourt.gsi.gov.uk

Vietne: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/cardiff-civil-and-family-justice-centre?q=cardiff

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

3. pants – Centrālā institūcija

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom

Tālrunis:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fakss: +44 870 324 0025

E-pasts: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Vietne: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

5. pants – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu aizpildīšanai

Standarta veidlapa būs pieņemama angļu un franču valodā.

6. pants – Pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai pieņemamie līdzekļi

Pieprasījumus visos gadījumos, izņemot rīkojumus par uzturēšanas pabalstu savstarpēju piedziņu, kompetentās tiesas pieņem tikai pa pastu.

Saskaņā ar apstiprināto kārtību, rīkojumus par uzturēšanas pabalstu savstarpēju piedziņu var pieņemt pa pastu, faksu vai e-pastu.

17. pants – Centrālā institūcija vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem tiešai pierādījumu iegūšanai

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom

Tālrunis:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fakss: +44 870 324 0025

E-pasts: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Vietne: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

21. pants – Nolīgumi vai vienošanās, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 21. panta 2. punkta nosacījumiem

Apvienotā Karaliste neplāno saglabāt nekādus divpusējus nolīgumus ar pārējām dalībvalstīm attiecībā uz pierādījumu iegūšanu starp Apvienoto Karalisti un pārējām dalībvalstīm. Tomēr tā ir informējusi dalībvalstis, ar kurām tai ir divpusēji nolīgumi, ka tā vēlas, lai šos nolīgumus turpinātu piemērot lietās starp šīm dalībvalstīm un Apvienotās Karalistes aizjūras teritorijām, kas nav Eiropas Savienības daļa.

Valstis, ar kurām Apvienotajai Karalistei ir divpusēji nolīgumi, un šo nolīgumu datumi ir šādi:

Austrija 31/03/31        Grieķija 07/02/36

Beļģija 21/06/22                      Itālija 17/12/30

Dānija 29/11/32                      Nīderlande 31/05/32

Somija 11/08/33                      Portugāle 09/07/31

Francija 02/02/22        Spānija 27/06/29

Vācija 20/03/28                       Zviedrija 28/08/30

Apvienotās Karalistes aizjūras teritorijas ārpus Eiropas Savienības, uz kurām turpinās attiekties divpusējie nolīgumi, ir šādas:

Normandijas salas

Menas Sala

Angilja

Bermudu salas

Britu Virdžīnu Salas

Kaimanu Salas

Folklenda Salas un tai piederīgās teritorijas

Montserrata

Akrotiri un Dekelijas suverēnās bāzes apgabals (Kipra)

Svētās Helēnas sala un tai piederīgās teritorijas

Tērksas un Kaikosas Salas

Lapa atjaunināta: 18/02/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.