Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Pierādījumu iegūšana

Gibraltārs

Saturu nodrošina
Gibraltārs

2. pants – Saņēmēja tiesas

Pierādījumu iegūšana, ko veic tiesa, kas saņem pieprasījumu

The Supreme Court of Gibraltar (Gibraltāra Augstākā tiesa)

277 Main Street

Gibraltar

Tālrunis: +350 200 75608 01

3. pants – Centrālā institūcija

Visi oficiālie paziņojumi būtu jāadresē:

HM Attorney General of Gibraltar
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar

Tālr.: + 350 78882
Fakss: + 350 79891

Pēc tam jānosūta:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign and Commonwealth Office
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Tālr.: + 44 20 7008 2862
Fakss: + 44.20 7008 3629 vai + 44 20 7008 8259

5. pants – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu aizpildīšanai

Angļu un franču valoda.

6. pants – Pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai pieņemamie līdzekļi

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: poļuportugāļurumāņuslovākuslovēņusomuzviedru.

Pieprasījumi ar Ārlietu un sadraudzības lietu biroju (Foreign and Commonwealth Office) Londonā starpniecību jānosūta pa pastu, ievērojot procedūru, kas detalizēti aprakstīta jau sniegtajā informācijā.

17. pants – Centrālā institūcija vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem tiešai pierādījumu iegūšanai

Visi oficiālie paziņojumi būtu jāadresē:

HM Attorney General of Gibraltar
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltārs
Tālr.: + 350 78882
Fakss: + 350 79891

Pēc tam jānosūta:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign and Commonwealth Office
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Tālr.: + 44 20 7008 2862
Fakss: + 44.20 7008 3629 vai + 44 20 7008 8259

21. pants – Nolīgumi vai vienošanās, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 21. panta 2. punkta nosacījumiem

Apvienotā Karaliste neplāno saglabāt nekādus divpusējus nolīgumus ar citām dalībvalstīm par pierādījumu iegūšanu starp Apvienoto Karalisti un pārējām dalībvalstīm. Taču tā ir informējusi dalībvalstis, ar kurām tai ir divpusēji nolīgumi, ka tā vēlas turpināt piemērot šos nolīgumu lietās starp minētajām dalībvalstīm un Apvienotās Karalistes aizjūras teritorijām, kas nav Eiropas Savienības sastāvā.

Valstis, ar kurām Apvienotajai Karalistei ir divpusēji nolīgumi, un šo nolīgumu noslēgšanas datums:

Austrija 31/03/31      Grieķija 07/02/36

Beļģija 21/06/22      Itālija 17/12/30

Dānija 29/11/32     Nīderlande 31/05/32

Somija 11/08/33        Portugāle 09/07/31

Francija 02/02/22       Spānija 27/06/29

Vācija 20/03/28    Zviedrija 28/08/30

Apvienotās Karalistes aizjūras teritorijas ārpus Eiropas Savienības, uz kurām turpinās attiekties divpusējie nolīgumi, ir šādas:

Normandijas salas

Menas Sala

Angilja

Bermudu salas

Britu Virdžīnu Salas

Kaimanu Salas

Folklenda Salas un piederīgās teritorijas

Montserrata

Akrotiri un Dekelijas suverēnās bāzes apgabals (Kipra)

Svētās Helēnas sala un piederīgās teritorijas

Tērksas un Kaikosas Salas

Lapa atjaunināta: 10/03/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.