Pierādījumu iegūšana

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1206/2001 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1783.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. pants – Saņēmēja tiesas

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

3. pants – Centrālā institūcija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Grieķijas Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrija
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Starptautiskās tiesiskās sadarbības departaments civillietās un krimināllietās

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Athens Greece

Tālr.: (+30) 210 7767529, (+30) 210 7767322, (+30) 210 7767312
Fakss: (+30) 210 7767499
E-pasts: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

5. pants – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu aizpildīšanai

Sūdzības tiek pieņemtas grieķu valodā.

6. pants – Pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai pieņemamie līdzekļi

Pa pastu vai elektroniski pa faksu vai e-pastu.

17. pants – Centrālā institūcija vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem tiešai pierādījumu iegūšanai

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Grieķijas Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrija
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Starptautiskās tiesiskās sadarbības departaments civillietās un krimināllietās

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Athens Greece

Tālr.: (+30) 210 7767529, (+30) 210 7767322, (+30) 210 7767312
Fakss: (+30) 210 7767499
E-pasts: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

21. pants – Nolīgumi vai vienošanās, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 21. panta 2. punkta nosacījumiem

-          Grieķijas Karalistes un Austrijas Republikas konvencija par savstarpēju tiesisko palīdzību civiltiesību un komerctiesību jomā, kas parakstīta 1965. gada 6. decembrī Atēnās (Likumdošanas dekrēts Nr. 137/1969 — Valdības oficiālais vēstnesis, I sērija, Nr. 45/1969);

-          Grieķijas un Vācijas 1938. gada 11. maija konvencija par savstarpēju tiesisko palīdzību civiltiesību un komerctiesību lietās (Ārkārtas likums Nr. 1432/1938 — Valdības oficiālais vēstnesis, I sērija, Nr. 399/1938);

-          Ungārijas Tautas Republikas un Grieķijas Republikas konvencija par tiesisko palīdzību civillietās un krimināllietās, kas parakstīta 1979. gada 8. oktobrī Budapeštā (Likums Nr. 1149/1981 — Valdības oficiālais vēstnesis, I sērija, Nr. 117/1981);

-          Polijas Tautas Republikas un Grieķijas Republikas konvencija par tiesisko palīdzību civillietās un krimināllietās, kas parakstīta 1979. gada 24. oktobrī Atēnās (Likums Nr. 1184/1981 — Valdības oficiālais vēstnesis, I sērija, Nr. 198/1981);

-          Grieķijas Republikas un Čehoslovākijas Sociālistiskās Republikas konvencija par tiesisko palīdzību civillietās un krimināllietās, kas parakstīta 1980. gada 22. oktobrī Atēnās un joprojām ir spēkā starp Čehiju, Slovākiju un Grieķiju (Likums Nr. 1323/1983 — Valdības oficiālais vēstnesis, I sērija, Nr. 8/1983);

-          Kipras Republikas un Grieķijas Republikas konvencija par tiesisko palīdzību civiltiesību, ģimenes tiesību, komerctiesību un krimināltiesību lietās, kas parakstīta 1984. gada 5. martā Nikosijā (Likums Nr. 1548/1985 — Valdības oficiālais vēstnesis, I sērija, Nr. 95/1985);

-          Bulgārijas Tautas Republikas un Grieķijas Republikas konvencija par tiesisko palīdzību civillietās un krimināllietās, kas parakstīta 1976. gada 10. aprīlī Atēnās (Likums Nr. 841/1978 — Valdības oficiālais vēstnesis, I sērija, Nr. 228/1978);

-          Rumānijas Sociālistiskās Republikas un Grieķijas Republikas konvencija par tiesisko palīdzību civillietās un krimināllietās, kas parakstīta 1972. gada 19. oktobrī Bukarestē (Likumdošanas dekrēts Nr. 429/1974 — Valdības oficiālais vēstnesis, I sērija, Nr. 178/1974).

Lapa atjaunināta: 26/07/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.