Pierādījumu iegūšana

Īrija

Saturu nodrošina
Īrija

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Īrija

Pierādījumu iegūšana


*jāaizpilda obligāti

2. pants – Saņēmēja tiesas

Tiesa, kas ir kompetenta iegūt pierādījumus saskaņā ar šo regulu:

Apgabaltiesa (District Court)

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tālr.: (353-01) 888 6152

Fakss: (353-01) 878 3218

E-pasts: MaryO'Mara@courts.ie

Kontaktpersona: Mary O'Mara kundze

Teritoriālā jurisdikcija: valsts

(Dublina, Lauta, Mīta, Vestmīta, Ofali, Viklova, Veksforda, Longforda, Līša, Kildēra, Kārlova, Kilkeni, Korka, Klēra, Limerika, Nortiperēri, Voterforda, Kerri, Golveja, Roskomona, Mejo, Slaigo, Lītrima, Donegola, Kevana, Monahana).

3. pants – Centrālā institūcija

Centrālā institūcija ir atbildīga par informācijas sniegšanu tiesām un risinājumu meklēšanu jebkādiem sarežģījumiem, kas varētu rasties.

Tiesu dienests (Courts Service)

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tālr.: (353-01) 888 6152

Fakss: (353-01) 878 3218

E-pasts: MaryO'Mara@courts.ie

Teritoriālā jurisdikcija: valsts

(Dublina, Lauta, Mīta, Vestmīta, Ofali, Viklova, Veksforda, Longforda, Līša, Kildēra, Kārlova, Kilkeni, Korka, Klēra, Limerika, Nortiperēri, Voterforda, Kerri, Golveja, Roskomona, Mejo, Slaigo, Lītrima, Donegola, Kevana, Monahana).

5. pants – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu aizpildīšanai

Veidlapas tiek pieņemtas tikai angļu valodā.

6. pants – Pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai pieņemamie līdzekļi

Pieprasījumus var nosūtīt pa pastu, faksu vai e-pastu.

17. pants – Centrālā institūcija vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem tiešai pierādījumu iegūšanai

Iecirkņa un apgabaltiesas darbību direktorāts

Tiesu dienests (Courts Service)

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Tālr.: (353-01) 888 60 45 / (353-01) 888 60 69

Fakss: (353-01) 888 60 63

E-pasts: PatMoynan@courts.ie

21. pants – Nolīgumi vai vienošanās, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 21. panta 2. punkta nosacījumiem

Nav attiecināms

Lapa atjaunināta: 28/06/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.