Pierādījumu iegūšana

Īrija

Saturu nodrošina
Īrija

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1206/2001 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1783.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. pants – Saņēmēja tiesas

Tiesa, kas ir kompetenta iegūt pierādījumus saskaņā ar šo regulu:

Apgabaltiesa (District Court)

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tālr.: (353-01) 888 6152

Fakss: (353-01) 878 3218

E-pasts: MaryO'Mara@courts.ie

Kontaktpersona: Mary O'Mara kundze

Teritoriālā jurisdikcija: valsts

(Dublina, Lauta, Mīta, Vestmīta, Ofali, Viklova, Veksforda, Longforda, Līša, Kildēra, Kārlova, Kilkeni, Korka, Klēra, Limerika, Nortiperēri, Voterforda, Kerri, Golveja, Roskomona, Mejo, Slaigo, Lītrima, Donegola, Kevana, Monahana).

3. pants – Centrālā institūcija

Centrālā institūcija ir atbildīga par informācijas sniegšanu tiesām un risinājumu meklēšanu jebkādiem sarežģījumiem, kas varētu rasties.

Tiesu dienests (Courts Service)

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tālr.: (353-01) 888 6152

Fakss: (353-01) 878 3218

E-pasts: MaryO'Mara@courts.ie

Teritoriālā jurisdikcija: valsts

(Dublina, Lauta, Mīta, Vestmīta, Ofali, Viklova, Veksforda, Longforda, Līša, Kildēra, Kārlova, Kilkeni, Korka, Klēra, Limerika, Nortiperēri, Voterforda, Kerri, Golveja, Roskomona, Mejo, Slaigo, Lītrima, Donegola, Kevana, Monahana).

5. pants – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu aizpildīšanai

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Veidlapas tiek pieņemtas tikai angļu valodā.

6. pants – Pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai pieņemamie līdzekļi

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Pieprasījumus var nosūtīt pa pastu, faksu vai e-pastu.

17. pants – Centrālā institūcija vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem tiešai pierādījumu iegūšanai

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Iecirkņa un apgabaltiesas darbību direktorāts

Tiesu dienests (Courts Service)

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Tālr.: (353-01) 888 60 45 / (353-01) 888 60 69

Fakss: (353-01) 888 60 63

E-pasts: PatMoynan@courts.ie

21. pants – Nolīgumi vai vienošanās, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 21. panta 2. punkta nosacījumiem

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Nav attiecināms

Lapa atjaunināta: 26/07/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.