Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas poļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
  Swipe to change

  Pierādījumu iegūšana

  Polija

  Saturu nodrošina
  Polija

  Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1206/2001 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1783.

  Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


  2. pants – Saņēmēja tiesas

  Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
  Kompetento iestāžu saraksts

  3. pants – Centrālā institūcija

  Centrālā institūcija, kas minēta 3. pantā, ir: Tieslietu ministrija (Ministerstwo Sprawiedliwości), Starptautiskās sadarbības un cilvēktiesību departaments (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

  Tieslietu ministrija (Ministerstwo Sprawiedliwości)
  Starptautiskās sadarbības un cilvēktiesību departaments (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warsaw

  Tālr./Fakss: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49
  E-pasts: dwmpc@ms.gov.pl

  Valodas: poļu, angļu, vācu un franču.

  5. pants – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu aizpildīšanai

  Saskaņā ar 5. pantu pieteikumu pieņemšanas valoda ir poļu valoda.

  6. pants – Pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai pieņemamie līdzekļi

  Dokumentus var nosūtīt tikai pa pastu.

  17. pants – Centrālā institūcija vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem tiešai pierādījumu iegūšanai

  Tieslietu ministrija (Ministerstwo Sprawiedliwości)

  Starptautiskās sadarbības un cilvēktiesību departaments (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

  Al. Ujazdowskie 11

  00-950 Warsaw

  Tālr./Fakss: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

  21. pants – Nolīgumi vai vienošanās, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 21. panta 2. punkta nosacījumiem

  Nav piemērojams

  Lapa atjaunināta: 21/12/2023

  Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.