Smigħ ta' xhieda

Iċ-Ċekja

Il-kontenut ipprovdut minn
Iċ-Ċekja

NB! Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 inbidel bir-Regolament (UE) 2020/1783 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill mill-1 ta’ Lulju 2022.

In-notifiki li saru skont ir-Regolament il-ġdid jistgħu jinstabu hawnhekk!


L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Il-Ministeru tal-Ġustizzja, id-Dipartiment Internazzjonali (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
Telefown: +420-221-997-111
Faks: +420-224-919-927
E-mail: posta@msp.justice.cz

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Il-lingwi aċċettati: l-Ingliż u ċ-Ċek.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Il-mezzi tekniċi biex jiġu rċevuti t-talbiet huma l-posta, il-fakx u l-email.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Il-Ministeru tal-Ġustizzja, id-Dipartiment Internazzjonali (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
Telefown: +420-221-997-157
Faks: +420-224-919-927
E-mail: posta@msp.justice.cz

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

  • It-Trattat bejn ir-Repubblika Soċjalista Ċekoslovakka u r-Repubblika Popolari Pollakka dwar l-Għajnuna Legali u s-Soluzzjonijiet tar-Relazzjonijiet Ġuridiċi f'Materji Ċivili, Familjari, Industrijali u Kriminali, iffirmat f'Varsavja fil-21 ta' Diċembru 1987, fis-seħħ bejn ir-Repubblika Ċeka u l-Polonja (Smlouva mezi ČSSR a PLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987, platná mezi Českou republikou a Polskem)
  • It-Trattat bejn ir-Repubblika Soċjalista Ċekoslovakka u r-Repubblika Popolari Ungeriża dwar l-Għajnuna Legali u s-Soluzzjonijiet tar-Relazzjonijiet Ġuridiċi f'Materji Ċivili, Familjari, Industrijali u Kriminali, iffirmat fi Bratislava fit-28 ta' Marzu 1989, fis-seħħ bejn ir-Repubblika Ċeka u l-Ungerija (Smlouva mezi ČSSR a MLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná v Bratislavě dne 28. března 1989, platná mezi Českou republikou a Maďarskem)
  • It-Trattat bejn ir-Repubblika Ċeka u r-Repubblika Slovakka dwar l-Għajnuna Legali pprovduta minn Korpi Ġudizzjarji u dwar is-Soluzzjonijiet ta' Ċerti Relazzjonijiet Ġuridiċi f'Materji Ċivili u Kriminali, iffirmat fi Praga fid-29 ta’ Ottubru 1992 (Smlouva mezi ČR a SR o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech podepsaná v Praze dne 29. října 1992)
  • It-Trattat bejn ir-Repubblika Ċeka u r-Repubblika Federali tal-Ġermanja dwar il-Faċilitazzjoni Ulterjuri tal-Għoti tal-Għajnuna Legali abbażi tal-Konvenzjonijiet tal-Aja tal-1 ta' Marzu 1954 dwar il-Proċedura Ċivili, tal-15 ta' Novembru 1965 dwar in-Notifiki f'Pajjiż Barrani ta' Dokumenti Ġudizzjarji u Ekstraġudizzjarji f'Materji Ċivili jew Kummerċjali, u tat-18 ta' Marzu 1970 dwar is-Smigħ tax-Xhieda f'Pajjiż Barrani f'Materji Ċivili jew Kummerċjali (Smlouva mezi ČR a SRN o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1.3.1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních)
L-aħħar aġġornament: 03/06/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.