Fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċedimenti pendenti mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Il-Portal tal-e-Ġustizzja, abbażi tal-ftehim reċiproku mar-Renju Unit, se jżomm l-informazzjoni rilevanti marbuta mar-Renju Unit sa tmiem l-2024.

Smigħ ta' xhieda

L-Ingilterra u Wales

Il-kontenut ipprovdut minn
L-Ingilterra u Wales

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Renju Unit

L-Ingilterra u Wales

Teħid ta’ Evidenza


*input mandatarju

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

Londra u x-Xlokk tal-Ingilterra

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom

Telefon:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Faks: +44 870 324 0025

Posta elettronika: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Website: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

In-Nofsinhar tal-Punent tal-Ingilterra

Bristol Civil and Family Justice Centre

2 Redcliff Street

Bristol

BS1 6GR

United Kingdom

Telefon: +44 1173 664 800

Faks: +44 870 324 0048

Posta elettronika: e-filing@bristol.countycourt.gsi.gov.uk

Sit web: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/bristol-civil-and-family-justice-centre?q=bristol

Iċ-Ċentru tal-Ingilterra

Birmingham Civil and Family Justice Centre

Priory Courts

33 Bull Street

Birmingham

B4 6DS

Ir-Renju Unit

Telefon: + 44 300 123 5577

Posta elettronika: BCJC_EU_Requests@hmcts.gsi.gov.uk

Sit web: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/birmingham-civil-and-family-justice-centre?q=birmingham

Il-Grigal tal-Ingilterra

Leeds Combined Court

The Court House

1 Oxford Row

Leeds

LS1 3BG

United Kingdom

Telefon: +44 113 306 2800

Posta elettronika: djorders@leeds.countycourt.gsi.gov.uk

Sit web: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/leeds-combined-court-centre?q=leeds

Il-Majjistral tal-Ingilterra

Manchester County Court and Family Court

1 Bridge Street West

Manchester

M60 9DJ

United Kingdom

Telefon: +44 1612 405 000

Faks: +44 1264 785 032

Posta elettronika : e-filing@manchester.countycourt.gsi.gov.uk

Sit web: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/manchester-county-court-and-family-court

Wales

Cardiff Civil and Family Justice Centre

2 Park Street

Cardiff

CF10 1ET

Wales

United Kingdom

Telefon: + 44 2920 376 400

Faks: + 44 01264 347 951

Posta elettronika: enquiries@cardiff.countycourt.gsi.gov.uk

Sit web: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/cardiff-civil-and-family-justice-centre?q=cardiff

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom

Telefon:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Faks: +44 870 324 0025

Posta elettronika: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Sit web: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Il-formola standard tiġi aċċettata bl-Ingliż u bil-Franċiż.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

It-talbiet għall-każijiet kollha li jeskludu l-Infurzar Reċiproku ta’ Ordnijiet ta’ Manteniment jiġu aċċettati biss mill-qrati maħtura permezz tal-posta.

L-infurzar reċiproku tal-każijiet dwar Ordni ta’ Manteniment skont il-proċeduri stabbiliti jista’ jiġi aċċettat bil-posta, bil-faks jew bil-posta elettronika.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom

Telephone:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Faks: +44 870 324 0025

Posta elettronika: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Sit web: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

Ir-Renju Unit m’għandux l-intenzjoni li jżomm ebda ftehim bilaterali ma’ Stati Membri oħra għat-teħid ta’ xhieda bejn ir-Renju Unit u l-Istati Membri l-oħra. Madankollu, huwa informa lill-Istati Membri li magħhom għandu ftehim bilaterali li huwa jrid li dawn il-ftehimiet ikomplu japplikaw għal każijiet bejn dawn l-Istati Membri u t-Territorji Barranin tar-Renju Unit (United Kingdom Overseas Territories) li mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea.

Il-pajjiżi li magħhom ir-Renju Unit għandu ftehim bilaterali u d-dati ta’ dawn il-ftehimiet huma kif ġej:

L-Awstrija 31/03/31     Il-Greċja 07/02/36

Il-Belġju 21/06/22     L-Italja 17/12/30

Id-Danimarka 29/11/32    In-Netherlands 31/05/32

Il-Finlandja 11/08/33       Il-Portugall 09/07/31

Franza 02/02/22       Spanja 27/06/29

Il-Ġermanja 20/03/28    l-Iżvezja 28/08/30

It-Territorji Barranin tar-Renju Unit li jinsabu barra mill-Unjoni Ewropea u li għalihom dawn il-ftehimiet bilaterali se jkomplu japplikaw huma:

iċ-Channel Islands

l-Isle of Man

l-Anguilla

il-Bermuda

il-Gżejjer Verġni Brittaniċi

il-Gżejjer Cayman

il-Gżejjer Falkland u d-Dipendenzi Tagħhom

Il-Montserrat

Żoni ta’ Bażi Sovrana ta’ Akrotiri u Dhekelia (Ċipru)

St Helena u d-Dipendenzi Tagħha

il-Gżejjer Turks u Caicos

L-aħħar aġġornament: 18/02/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.