Fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċedimenti pendenti mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Il-Portal tal-e-Ġustizzja, abbażi tal-ftehim reċiproku mar-Renju Unit, se jżomm l-informazzjoni rilevanti marbuta mar-Renju Unit sa tmiem l-2024.

Smigħ ta' xhieda

Ġibiltà

Il-kontenut ipprovdut minn
Ġibiltà

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

Ġbir ta’ Evidenza “Il-Qorti Rikjesta”

The Supreme Court of Gibraltar

277 Main Street

Gibraltar

Tel.: +350 200 75608

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Il-komunikazzjonijiet formali kollha għandhom jiġu indirizzati lil:

HM Attorney General of Gibraltar
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar

Tel.: + 350 78882
Faks: + 350 79891

Imbagħad jintbagħtu permezz ta’:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign and Commonwealth Office
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Tel.: + 44 20 7008 2862
Faks: + 44.20 7008 3629 jew + 44 20 7008 8259

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

L-Ingliż u l-Franċiż.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Olandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Pollakkil-Portugiżir-Rumenis-Slovakkis-Slovenil-Finlandiżl-Isvediż diġà ġew tradotti.

It-talbiet iridu jsiru bil-posta permezz tal-Uffiċċju għall-Affarijiet Barranin u l-Commonwealth (Foreign and Commonwealth Office) f’Londra billi tiġi segwita l-proċedura spjegata fl-informazzjoni diġà mogħtija.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Il-komunikazzjonijiet formali kollha għandhom jiġu indirizzati lil:

HM Attorney General of Gibraltar
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar
Tel.: + 350 78882
Faks: + 350 79891

Imbagħad jintbagħtu permezz ta’:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign and Commonwealth Office
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Tel.: + 44 20 7008 2862
Faks: + 44.20 7008 3629 jew + 44 20 7008 8259

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

Ir-Renju Unit m’għandux intenzjoni li jżomm xi ftehimiet bilaterali ma’ Stati Membri oħrajn għall-ġbir ta’ evidenza bejn ir-Renju Unit u l-Istati Membri l-oħra. Madankollu, ir-Renju Unit informa lill-Istati Membri li magħhom għandu ftehimiet bilaterali li jrid li dawn il-ftehimiet ikomplu japplikaw għall-każijiet bejn dawk l-Istati Membri u t-Territorji extra-Ewropej tar-Renju Unit li mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea.

Il-pajjiżi li magħhom ir-Renju Unit għandu ftehimiet bilaterali u d-data ta’ dawk il-ftehimiet huma kif ġej:

L-Awstrija 31/03/31      Il-Greċja 07/02/36

Il-Belġju 21/06/22      L-Italja 17/12/30

Id-Danimarka 29/11/32     In-Netherlands 31/05/32

Il-Finlandja 11/08/33        Il-Portugall 09/07/31

Franza 02/02/22       Spanja 27/06/29

Il-Ġermanja 20/03/28    L-Iżvezja 28/08/30

It-Territorji extra-Ewropej tar-Renju Unit li mhumiex fl-Unjoni Ewropea li għalihom se jkomplu japplikaw dawn il-ftehimiet bilaterali huma:

Iċ-Channel Islands

Isle of Man

Anguilla

Bermuda

Il-Gżejjer Verġni Brittaniċi

Il-Gżejjer Cayman

Il-Gżejjer Falkland u d-Dipendenzi tagħhom

Montserrat

Iż-Żoni ta’ Bażi Sovrana ta’ Akrotiri u Dhekelia (Ċipru)

Saint Helena u d-Dipendenzi tagħha

Il-Gżejjer Turks u Caicos

L-aħħar aġġornament: 10/03/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.