Smigħ ta' xhieda

Italja

Il-kontenut ipprovdut minn
Italja

SIB QRATI KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Italja

Teħid ta’ Evidenza


*input mandatarju

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Il-Ministeru tal-Ġustizzja)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel.: +39 06 6885 2633

Faks: +39 06 6889 7529

Posta elettronika: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

it-Taljan

jew: il-formoli mimlija fil-lingwa tal-pajjiż rikjedenti sakemm dawn ikunu akkumpanjati bi traduzzjoni fil-lingwa Taljana awtentikata mill-awtorità pubblika jew minn uffiċjal traduttur.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

It-talbiet għall-kumpilazzjoni ta’ xhieda jiġu aċċettati bil-posta jew bil-faks.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Il-Ministeru tal-Ġustizzja)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel.: +39 06 6885 2633

Faks: +39 06 6889 7529

Posta elettronika: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

Ir-Repubblika Taljana ma għandhiex l-intenzjoni li tagħmel użu mill-possibbiltà li tibqa’ żżomm jew li tikkonkludi ma’ Stat Membru ieħor / Stati Membri oħra tal-UE xi ftehimiet li jiffaċilitaw aktar il-kumpilazzjoni ta’ xhieda, billi tqis li d-dispożizzjonijiet li jinsabu fir-Regolament Nru 1206/2001 huma xierqa u suffiċjenti f’dan ir-rigward.

L-aħħar aġġornament: 12/07/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.