Smigħ ta' xhieda

Lussemburgu

Il-kontenut ipprovdut minn
Lussemburgu

SIB QRATI KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Lussemburgu

Teħid ta’ Evidenza


*input mandatarju

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Il-korp ċentrali huwa:

Parquet Général/Generalstaatsanwaltschaft
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Tel.: (352) 47 59 81-2336
Faks: (352) 47 05 50
Indirizz tal-posta elettronika: parquet.general@justice.etat.lu

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Il-Lussemburgu jaċċetta formoli mimlija bil-Ġermaniż kif ukoll bil-Franċiż.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Mezzi ta’ komunikazzjoni aċċettati mil-Lussemburgu:

- posta

- faks

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Il-korp ċentrali huwa:

Parquet Général/Generalstaatsanwaltschaft
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Tel.: (352) 47 59 81-2336
Faks: (352) 47 05 50
Indirizz tal-posta elettronika: parquet.general@justice.etat.lu

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

  • Il-Konvenzjoni tas-17 ta’ Marzu 1972 bejn il-Gran Dukat tal-Lussemburgu u r-Repubblika tal-Awstrija supplimentari għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1 ta’ Marzu 1954 dwar il-proċedura ċivili.
  • Skambju ta’ dikjarazzjonijiet tat-23 ta’ Lulju 1956 bejn Franza u l-Lussemburgu rigward it-trażmissjoni ta’ ittri rogatorji.
L-aħħar aġġornament: 03/11/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.