Smigħ ta' xhieda

Olanda

Il-kontenut ipprovdut minn
Olanda

SIB QRATI KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Olanda

Teħid ta’ Evidenza


*input mandatarju

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

L-isem u l-indirizz tal-korp ċentrali li għandu jwettaq il-ħidmiet imniżżla fl-Artikolu 3(1) tar-Regolament huma li ġejjin:

Raad voor de Rechtspraak

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Tel.: 070 361 9723

Feks: 070 361 9715

Ir-Raad voor de Rechtspraak huwa l-uniku korp ċentrali u bħala tali huwa kompetenti għall-każijiet kollha biex iwettaq il-ħidmiet imniżżla fl-Artikolu 3 tar-Regolament.

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Olandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Skond l-Artikolu 5 tar-Regolament, il-lingwa l-oħra li biha jistgħu jiġi sottomessi t-talbiet hija l-Ingliż.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Id-dokumenti jistgħu jintbagħtu lill-qrati Olandiżi bil-feks.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Olandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

L-isem u l-indirizz tal-korp kompetenti responsabbli li jieħu d-deċiżjonijiet dwar talbiet skond l-Artikolu 17 tar-Regolament huma li ġejjin:

Qorti distrettwali ta’ The Hague

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ The Hague

Postbus 20302, 2500 EH The Hague

Tel.: 070 381 3495

Feks: 070 381 1972

Il-Qorti Distrettwali ta’ The Hague hija l-unika awtorità kompetenti u bħala tali hija kompetenti għat-talbiet kollha skond l-Artikolu 17.

L-aħħar aġġornament: 30/03/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.