Smigħ ta' xhieda

Polonja

Il-kontenut ipprovdut minn
Polonja

NB! Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 inbidel bir-Regolament (UE) 2020/1783 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill mill-1 ta’ Lulju 2022.

In-notifiki li saru skont ir-Regolament il-ġdid jistgħu jinstabu hawnhekk!


L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Il-korp ċentrali msemmi fl-Artikolu 3 huwa: Il-Ministeru tal-Ġustizzja (Ministerstwo Sprawiedliwości), id-Dipartiment għall-Koperazzjoni Internazzjonali u r-Riżorsi Umani (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Il-Ministeru tal-Ġustizzja (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Id-Dipartiment għall-Koperazzjoni Internazzjonali u r-Riżorsi Umani (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warsaw
Tel. / Faks: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49
Posta elettronika: dwmpc@ms.gov.pl

Lingwi: il-Pollakk, l-Ingliż, il-Ġermaniż u l-Franċiż.

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Skont l-Artikolu 5, il-lingwa aċċettata għat-talbiet hija l-Pollakk.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Id-dokumenti jistgħu jintbagħtu bil-posta biss.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Il-Ministeru tal-Ġustizzja (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Id-Dipartiment għall-Koperazzjoni Internazzjonali u r-Riżorsi Umani (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warsaw

Tel. / Faks: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

Mhux applikabbli

L-aħħar aġġornament: 21/12/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.