Smigħ ta' xhieda

Portugall

Il-kontenut ipprovdut minn
Portugall

NB! Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 inbidel bir-Regolament (UE) 2020/1783 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill mill-1 ta’ Lulju 2022.

In-notifiki li saru skont ir-Regolament il-ġdid jistgħu jinstabu hawnhekk!


L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Id-Direttorat Ġenerali għall-Amministratur tal-Ġustizzja (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBOA

Tel.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Faks: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

Posta elettronika: correio@dgaj.mj.pt

Sit web: https://dgaj.justica.gov.pt/

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Il-formoli standard iridu jimtlew bil-Portugiż jew bl-Ispanjol.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Talbiet u komunikazzjonijiet oħrajn jistgħu jaslu:

bil-posta

b'faks

b'mezzi telematiċi

Dawn li ġejjin jistgħu jintużaw f'każijiet ta' urġenza:

telegramma

telefonata (segwita b'dokument miktub)

Mezzi ta’ komunikazzjoni analogi oħrajn

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Il-korp ċentrali huwa l-awtorità kompetenti għall-valutazzjoni tat-talbiet għas-smigħ dirett tax-xhieda:

Id-Direttorat Ġenerali għall-Amministratur tal-Ġustizzja (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBOA

Portugal

Tel.: (351) 21 790 62 00

Faks: (351) 211545100/60

Posta elettronika: correio@dgaj.mj.pt

Sit web: https://dgaj.justica.gov.pt/

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

Għall-finijiet tal-Artikolu 21(3), hawn mehmużin kopji tad-Digriet Nru 14/98 tas-27 ta' Mejju 1998, l-Avviż 274/98 u l-Lista Nru 73/2000, u kollha kemm huma jirreferu għall-Ftehim bejn ir-Repubblika tal-Portugall u r-Renju ta' Spanja dwar Kooperazzjoni Ġudizzjarja f'Materji Kriminali u Ċivili.

L-aħħar aġġornament: 07/04/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.