Smigħ ta' xhieda

Rumanija

Il-kontenut ipprovdut minn
Rumanija

SIB QRATI KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Rumanija

Teħid ta’ Evidenza


*input mandatarju

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

Il-qorti Rumena kompetenti biex tirċievi t-talbiet hija l-qorti distrettwali li taħt il-ġurisdizzjoni tagħha l-provi mitluba mill-Istati Membri għandhom jittieħdu.

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Korp ċentrali

L-awtorità ċentrali Rumena hija l-Ministeru tal-Ġustizzja.

Il-Ministeru tal-Ġustizzja

Id-Direttorat għal-Liġi Internazzjonali u l-Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Is-servizz għall-kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali fi kwistjonijiet ċivili (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă)

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tel.: +40372041077 Secretariat

Tel.: +40372041083, +40372041218 (Is-servizz għall-kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali) (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Faks: +40372041079; +40372041084

Posta elettronika: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Trażmissjoni ta’ talbiet u komunikazzjonijiet oħra: Ir-Rumen

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Id-dokumenti jistgħu jiġu rċevuti bil-posta jew bil-faks.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Il-Ministeru tal-Ġustizzja

Id-Direttorat għal-Liġi Internazzjonali u l-Kooperazzjoni Ġudizzjarja

Is-servizz għall-kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali fi kwistjonijiet ċivili

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tel.: +40372041077 Secretariat

Tel.: +40372041083, +40372041218 (Is-servizz għall-kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali)

Faks: +40372041079

Posta elettronika: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

Mhux applikabbli

L-aħħar aġġornament: 22/12/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.