Smigħ ta' xhieda

Slovenja

Il-kontenut ipprovdut minn
Slovenja

SIB QRATI KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Slovenja

Teħid ta’ Evidenza


*input mandatarju

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

L-informazzjoni hija disponibbli permezz tal-għodda tat-tiftix tal-qrati tal-ġustizzja.

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Il-Ministeru tal-Ġustizzja Sloven (Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije) huwa l-korp ċentrali.

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 13695342

Fax: +386 13695783

Email: gp.mp@gov.si

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Is-Slovenja taċċetta formoli bis-Sloven u bl-Ingliż.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Slovenia

Tel.: +386 13695342

Fax: +386 13695783

Email: mp@gov.si

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

  • It-Trattat bejn ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika tal-Kroazja dwar l-Assistenza Legali f’Materji Ċivili u Kriminali tas-7 ta’ Frar 1994.
L-aħħar aġġornament: 03/01/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.