Smigħ ta' xhieda

Svezja

Il-kontenut ipprovdut minn
Svezja

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

- qrati distrettwali (tingsrätter).

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Il-korp ċentrali u l-awtorità kompetenti li tieħu deċiżjonijiet fuq talbiet skont l-Artikolu 17 tar-Regolament hija:

il-Ministeru tal-Ġustizzja (Justitiedepartementet)
l-Unità ta’ Koperazzjoni Ġudizzjarja Internazzjonali u Affarijiet Kriminali (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
l-Awtorità ċentrali (Centralmyndigheten)
SE-103 33 Stokkolma
Tel.: (46-8) 405 45 00
Faks: (46-8) 405 46 76
Posta elettronika: ju.birs@gov.se

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Minbarra l-Iżvediż, l-Ingliż huwa aċċettabbli wkoll għat-tlestija tal-formoli.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Id-dokumenti jistgħu jiġu trasmessi lill-I#vezja bil-posta, kurrier jew faks, jew, wara ftehim f'każ individwali, permezz ta’ mezzi oħra.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Il-Ministeru tal-Ġustizzja
L-Unità ta’ Koperazzjoni Ġudizzjarja Internazzjonali u Affarijiet Kriminali
L-Awtorità ċentrali
S-103 33 Stokkolma
Tel.: (46-8) 405 45 00
Faks: (46-8) 405 46 76
Posta elettronika: ju.birs@gov.se

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

Bħalissa m’hemm l-ebda tali ftehim jew arranġamenti.

L-aħħar aġġornament: 03/04/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.