Taking evidence

National information and online forms concerning Regulation No. 1206/2001

General information

Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters seeks to improve, simplify and accelerate cooperation between courts in the taking of evidence.

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark. Between Denmark and the other Member States the Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters of 1970 applies.

The Regulation provides for two ways of taking of evidence between Member States: taking of evidence through the requested court and the direct taking of evidence by the requesting court.

The Requesting Court is the court before which the proceedings are commenced or contemplated. The Requested Court is the competent court of another Member State for the performance of the taking of evidence. The Central Body is responsible for supplying information and seeking solutions to any difficulties which may arise in respect of a request.

The Regulation provides for ten forms.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

The Hague Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Smigħ ta' xhieda - Belġju

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Il-korp ċentrali responsabbli għall-kompiti previsti fl-Artikolu 3(1) u (3) tar-Regolament huwa s-Servizz Pubbliku Federali tal-Ġustizzja.

Is-Servizz Pubbliku Federali tal-Ġustizzja (Service public fédéral Justice)

Is-Servizz tal-kooperazzjoni internazzjonali ċivili (Service de coopération internationale civile)

Boulevard de Waterloo, 115

B-1000 Brussell

il-Belġju

Telefon: +32(2)542.65.11

Fax: +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38

Email: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaeu1206ue@just.fgov.be

Lingwi: il-Franċiż, l-Olandiż, l-Ingliż.

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Il-formola standard għal talba u dokumenti evidenzjali jridu jkunu fil-lingwa tad-distrett ġudizzjarju tal-Qorti ta' Prim' Istanza li lilha tintbagħat it-talba.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Mezzi ta' trasmissjoni aċċettati fil-Belġju:

-posta

-fax

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Is-Servizz Pubbliku Federali tal-Ġustizzja (Service public fédéral Justice)
Is-Servizz tal-kooperazzjoni internazzjonali ċivili (Service de coopération internationale civile)

Boulevard de Waterloo, 115
B-1000 Brussell

Telefon: +32(2)542.65.11
Fax: +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38

Email: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaeu1206ue@just.fgov.be

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

Il-Belġju tiddikjara li, in konnessjoni ma’ l-Istati Membri l-oħra, ir-Regolament jipprevali f’oqsma li jaqaw taħt il-firxa tiegħu fuq l-istrumenti segwenti:

 • Il-Konvenzjoni tal-21 ta’ Ġunju 1922 bejn il-Belġju u l-Gran Britannja dwar it-trasmissjoni ta’ dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji u l-ġbir ta’ evidenza;
 • Il-Konvenzjoni ta’ the Hague ta' l-1 ta’ Marzu 1954 dwar il-proċedura ċivili;
 • Il-Konvenzjoni ta’ l-1 ta’ Marzu 1956 bejn il-Belġju u Franza dwar għajnuna reċiproka f’ oqsma ċivili u kummerċjali;
 • Il-Konvenzjoni ta’ New York ta’ l-20 ta’ Ġunju 1956 dwar l-irkupru barra ta’ manteniment.
 • Ftehim tal-25 ta’ April 1959 bejn il-Gvern tal-Belġju u l-Gvern tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja sabiex tiffaċilita l-applikazzjoni tal-Konvenzjoni ta’ the Hague ta’ l-1 ta’ Marzu 1954 dwar proċedura ċivili;
 • Il-Konvenzjoni tat-23 ta’ Ottubru1989 bejn il-Belġju u l-Awstrija dwar għajnuna ġudizzjarja reċiproka u kooperazzjoni legali, li huma addizzjonali għall-Konvenzjoni ta’ the Hague ta’ l-1 ta’ Marzu 1954 dwar proċedura ċivili.
L-aħħar aġġornament: 15/10/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Smigħ ta' xhieda - Bulgarija

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

Talbiet għall-kumpilazzjoni ta’ xhieda għandhom jintbagħtu lill-qorti distrettwali [rayonen sad] tal-ġurisdizzjoni li fiha għandha tiġi kumpilata x-xhieda. (L-Artikolu 617(1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili)

Il-qorti kompetenti li tawtorizza l-kumpilazzjoni diretta tax-xhieda fir-Repubblika tal-Bulgarija hija l-qorti provinċjali [okrazhen sad] tal-ġurisdizzjoni li fiha għandha tiġi kumpilata x-xhieda. (L-Artikolu 617(2) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili)

Il-qorti kompetenti tista’ tinsab permezz tal-magna tat-tiftix tal-portal.

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Il-Ministeru tal-Ġustizzja

Direttorat tal-Kooperazzjoni Legali Internazzjonali u Affarijiet Ewropej

l-Unità tal-Kooperazzjoni f’Materji Ċivili

Tel.: (+359 2) 9237544

Feks: (+359 2) 9809223

Indirizz: Ulitsa Slavyanska 1, 1040 Sofia

Bulgaria

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Talbiet minn Stat Membru ieħor għall-kumpilazzjoni tax-xhieda u dikjarazzjonijiet għandhom jitfasslu fil-Bulgaru jew akkumpanjati minn traduzzjoni fil-Bulgaru. (L-Artikolu 618 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili)

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Il-mezzi tekniċi biex jiġu riċevuti t-talbiet disponibbli għall-qrati fil-lista skont l-Artikolu 2(2) huma: bil-posta, servizz ta’ kurier, ittra reġistrata b’konferma tar-riċevuta u bil-feks.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Il-qorti kompetenti li tawtorizza l-kumpilazzjoni diretta tax-xhieda fir-Repubblika tal-Bulgarija hija l-qorti provinċjali tal-ġurisdizzjoni li fiha għandha tiġi kumpilata x-xhieda. (L-Artikolu 617(2) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili)

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

Ir-Repubblika tal-Bulgarija la għandha u lanqas ma kkonkludiet xi ftehimiet jew arranġamenti ma’ Stati Membri oħra tal-UE li għandhom l-għan li jiffaċilitaw il-kumpilazzjoni tax-xhieda u li għandhom ikunu kompatibbli ma’ dan ir-Regolament..

Ir-Regolament jieħu preċedenza fuq ftehimiet konklużi mir-Repubblika tal-Bulgarija ma’ Stati Membri oħra fir-rigward tal-kumpilazzjoni tax-xhieda f’materji ċivili u kummerċjali.

L-aħħar aġġornament: 26/10/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Smigħ ta' xhieda - Repubblika Ċeka

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Il-Ministeru tal-Ġustizzja, id-Dipartiment Internazzjonali (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
Telefown: +420-221-997-111
Faks: +420-224-919-927
E-mail: posta@msp.justice.cz

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Il-lingwi aċċettati: l-Ingliż u ċ-Ċek.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Il-mezzi tekniċi biex jiġu rċevuti t-talbiet huma l-posta, il-fakx u l-email.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Il-Ministeru tal-Ġustizzja, id-Dipartiment Internazzjonali (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
Telefown: +420-221-997-157
Faks: +420-224-919-927
E-mail: posta@msp.justice.cz

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

 • It-Trattat bejn ir-Repubblika Soċjalista Ċekoslovakka u r-Repubblika Popolari Pollakka dwar l-Għajnuna Legali u s-Soluzzjonijiet tar-Relazzjonijiet Ġuridiċi f'Materji Ċivili, Familjari, Industrijali u Kriminali, iffirmat f'Varsavja fil-21 ta' Diċembru 1987, fis-seħħ bejn ir-Repubblika Ċeka u l-Polonja (Smlouva mezi ČSSR a PLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987, platná mezi Českou republikou a Polskem)
 • It-Trattat bejn ir-Repubblika Soċjalista Ċekoslovakka u r-Repubblika Popolari Ungeriża dwar l-Għajnuna Legali u s-Soluzzjonijiet tar-Relazzjonijiet Ġuridiċi f'Materji Ċivili, Familjari, Industrijali u Kriminali, iffirmat fi Bratislava fit-28 ta' Marzu 1989, fis-seħħ bejn ir-Repubblika Ċeka u l-Ungerija (Smlouva mezi ČSSR a MLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná v Bratislavě dne 28. března 1989, platná mezi Českou republikou a Maďarskem)
 • It-Trattat bejn ir-Repubblika Ċeka u r-Repubblika Slovakka dwar l-Għajnuna Legali pprovduta minn Korpi Ġudizzjarji u dwar is-Soluzzjonijiet ta' Ċerti Relazzjonijiet Ġuridiċi f'Materji Ċivili u Kriminali, iffirmat fi Praga fid-29 ta’ Ottubru 1992 (Smlouva mezi ČR a SR o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech podepsaná v Praze dne 29. října 1992)
 • It-Trattat bejn ir-Repubblika Ċeka u r-Repubblika Federali tal-Ġermanja dwar il-Faċilitazzjoni Ulterjuri tal-Għoti tal-Għajnuna Legali abbażi tal-Konvenzjonijiet tal-Aja tal-1 ta' Marzu 1954 dwar il-Proċedura Ċivili, tal-15 ta' Novembru 1965 dwar in-Notifiki f'Pajjiż Barrani ta' Dokumenti Ġudizzjarji u Ekstraġudizzjarji f'Materji Ċivili jew Kummerċjali, u tat-18 ta' Marzu 1970 dwar is-Smigħ tax-Xhieda f'Pajjiż Barrani f'Materji Ċivili jew Kummerċjali (Smlouva mezi ČR a SRN o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1.3.1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních)
L-aħħar aġġornament: 26/04/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Smigħ ta' xhieda - Ġermanja

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

Għall-finijiet tal-kumpilazzjoni ta' xhieda, il-qorti rikjesta skont it-tifsira tal-Artikolu 2(1) tar-Regolament hija l-Qorti Distrettwali (Amtsgericht) tad-distrett li fih se jsiru l-proċedimenti. Il-gvernijiet tal-Länder jistgħu joħorġu ordni eżekuttiva li tagħti struzzjonijiet lil qorti partikolari li twettaq il-kompiti ta’ qorti rikjesta għal distretti koperti minn bosta qrati distrettwali lokali.

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Il-kompiti tal-korp ċentrali jitwettqu minn awtorità maħtura mill-gvern tal-Land f’kull Land. Dawn l-awtoritajiet normalment ikunu l-awtoritajiet ġudizzjarji tal-Land jew Qorti Reġjonali Superjuri (Oberlandesgericht) fil-Land inkwistjoni.

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Talbiet u komunikazzjoni li jsiru skont ir-regolament jistgħu biss isiru bil-Ġermaniż, u l-formola (applikazzjoni) tista’ biss timtela bil-Ġermaniż.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Huma disponibbli dawn il-mezzi biex jiġi rċevut il-materjal:

- biex jiġi rċevut u mibgħut il-materjal: il-posta, inklużi servizzi tal-kurrier privati, il-faks,

- għal komunikazzjoni informali: it-telefown u l-posta elettronika.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Il-kompiti tal-korp ċentrali jitwettqu minn awtorità maħtura mill-gvern tal-Land f’kull Land. Dawn l-awtoritajiet normalment ikunu l-awtoritajiet ġudizzjarji tal-Land jew Qorti Reġjonali Superjuri (Oberlandesgericht) fil-Land inkwistjoni.

L-aħħar aġġornament: 28/06/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Smigħ ta' xhieda - Estonja

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Il-Ministeru tal-Ġustizzja

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

L-Estonja

Tel.: (372) 620 8183

Faks: (372) 620 8109

Posta elettronika: central.authority@just.ee

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

It-talbiet u l-komunikazzjonijiet huma mfassla bil-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru rikjest, jiġifieri l-Estonjan.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

It-talbiet jistgħu jintbagħtu bil-posta, faks jew posta elettronika.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Il-Ministeru tal-Ġustizzja

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

L-Estonja

Tel.: (372) 620 8183

Faks: (372) 620 8109

Posta elettronika: central.authority@just.ee

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

Il-Ftehim bejn ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Estonja u r-Repubblika tal-Litwanja dwar l-Għajnuna Legali u r-Relazzjonijiet Legali.

Il-Ftehim bejn l-Estonja u l-Polonja dwar l-Għoti ta’ Għajnuna Legali u r-Relazzjonijiet Legali fi Kwistjonijiet Ċivili, tax-Xogħol u Kriminali.

L-aħħar aġġornament: 02/10/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Smigħ ta' xhieda - Irlanda

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

Qorti kompetenti għall-kumpilazzjoni ta’ xiehda skont dan ir-regolament:

District Court

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tel.: (353-01) 888 6152

Faks: (353-01) 878 3218

posta elettronika: MaryO'Mara@courts.ie

Persuna ta’ Kuntatt: Is-Sinjura Mary O’Mara

Kompetenza Territorjali: Nazzjonali

(il-Kontej ta’ Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick,Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Entità ċentrali li tgħaddi l-informazzjoni lill-qrati, u tfittex soluzzjonijiet għal kwalunkwe diffikultà li tista’ tinqala’.

Courts Service

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tel.: (353-01) 888 6152

Faks: (353-01) 878 3218

posta elettronika: MaryO'Mara@courts.ie

Kompetenza Territorjali: Nazzjonali.

(il-Kontej ta’ Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick,Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Il-formoli se jkunu aċċettati biss jekk ikunu bl-Ingliż.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

It-talbiet jistgħu jintbagħtu bil-posta, bil-faks jew bil-posta elettronika.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Circuit & District Court Operations Directorate

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Tel.: (353-01) 888 60 45 / (353-01) 888 60 69

Faks: (353-01) 888 60 63

Posta elettronika: PatMoynan@courts.ie

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

Xejn

L-aħħar aġġornament: 28/06/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Grieg ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Smigħ ta' xhieda - Greċja

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

il-Ministeru Grieg għall-Ġustizzja, it-Τrasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
id-Dipartiment għall-Kooperazzjoni Ġudizzjarja Internazzjonali f’Kawżi Ċivili u Kawżi Kriminali

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Athens Greece

Τelefown: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Faks: (0030) 210 7767499
Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacivilunit@justice.gov.gr, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidagkouvelas@justice.gov.gr, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaavasilopoulou@justice.gov.gr

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

L-ilmenti huma aċċettati bil-Grieg

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Bil-posta jew elettronikament bil-faks jew bil-posta elettronika

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

il-Ministeru Grieg għall-Ġustizzja, it-Τrasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
id-Dipartiment għall-Kooperazzjoni Ġudizzjarja Internazzjonali f’Kawżi Ċivili u Kawżi Kriminali

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Athens Greece

Τelefown: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Faks: (0030) 210 7767499
Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacivilunit@justice.gov.gr, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidagkouvelas@justice.gov.gr, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaavasilopoulou@justice.gov.gr

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

- il-Konvenzjoni bejn ir-Renju tal-Greċja u r-Repubblika tal-Awstrija dwar għajnuna legali reċiproka fil-qasam tal-liġi ċivili u kummerċjali, iffirmata f’Ateni fis-6 ta’ Diċembru 1965 (Digriet Leġiżlattiv Nru 137/1969 - il-Gazzetta tal-Gvern, Serje I, Nru 45/1969);

- il-Konvenzjoni bejn il-Greċja u l-Ġermanja tal-11 ta’ Mejju 1938 dwar għajnuna legali reċiproka għal każijiet skont il-liġi ċivili u kummerċjali (Liġi ta’ Emerġenza 1432/1938 - il-Gazzetta tal-Gvern, Serje I, Nru 399/1938);

- il-Konvenzjoni bejn ir-Repubblika Popolari tal-Ungerija u r-Repubblika Ellenika dwar l-assistenza legali f’materji ċivili u kriminali, iffirmata f’Budapest fit-8 ta’ Ottubru 1979 (Liġi 1149/1981 - il-Gazzetta tal-Gvern, Serje I, Nru 117/1981);

- il-Konvenzjoni bejn ir-Repubblika Popolari tal-Polonja u r-Repubblika Ellenika dwar l-assistenza legali f’materji ċivili u kriminali, iffirmata f’Ateni fl-24 ta’ Ottubru 1979 (Liġi 1184/1981 - il-Gazzetta tal-Gvern, Serje I, Nru 198/1981);

- il-Konvenzjoni bejn ir-Repubblika Ellenika u r-Repubblika Soċjalista taċ-Ċekoslovakkja dwar l-assistenza legali f’materji ċivili u kriminali, iffirmata f’Ateni fit-22 ta’ Ottubru 1980 u li għadha fis-seħħ bejn ir-Repubblika Ċeka, is-Slovakkja u l-Greċja (Liġi 1323/1983 - il-Gazzetta tal-Gvern, Serje I, Nru 8/1983);

- il-Konvenzjoni bejn ir-Repubblika ta’ Ċipru u r-Repubblika Ellenika dwar il-kooperazzjoni legali fi kwistjonijiet ċivili, tal-familja, kummerċjali u kriminali, iffirmata f’Nikosija fil-5 ta’ Marzu 1984 (Liġi 1548/1985 - il-Gazzetta tal-Gvern, Serje I, Nru 95/1985);

- il-Konvenzjoni bejn ir-Repubblika Popolari tal-Bulgarija u r-Repubblika Ellenika dwar l-assistenza legali f’materji ċivili u kriminali, iffirmata f’Ateni fl-10 ta’ April 1976 (Liġi 841/1978 - il-Gazzetta tal-Gvern, Serje I, Nru 228/1978);

- il-Konvenzjoni bejn ir-Repubblika Soċjalista tar-Rumanija u r-Repubblika Ellenika dwar l-assistenza legali f’materji ċivili u kriminali, iffirmata f’Bucharest fid-19 ta’ Ottubru 1972 (Digriet Leġiżlattiv Nru 429/1974 - Gazzetta tal-Gvern, Serje I, Nru 178/1974).

L-aħħar aġġornament: 02/02/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Smigħ ta' xhieda - Spanja

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

L-entità ċentrali maħtura minn Spanja hija d-Direttorat għall-Koperazzjoni Ġudizzjarja Internazzjonali fil-Ministeru tal-Ġustizzja.

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

San Bernardo, 62

E-28015 Madrid

Fax: 34 91 390 44 57

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Spanja taċċetta talbiet u komunikazzjonijiet skond ir-Regolament li jkunu bl-Ispanjol jew bil-Portuġiż.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Spanja tiddikjara li, għalissa, hija aċċettata biss it-trażmissjoni bil-posta.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

L-aħħar aġġornament: 27/09/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Smigħ ta' xhieda - Franza

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

Fi Franza, l-eżekuzzjoni tat-talbiet għall-kumpilazzjoni ta’ xhieda f’materji ċivili u kummerċjali hija r-responsabbiltà unika tal-qrati ġudizzjarji.

Il-qorti ġudizzjarja b’kompetenza territorjali hija l-qorti fejn it-talba għall-kumpilazzjoni tax-xhieda trid issir fil-ġuriżdizzjoni tagħha.

Il-qorti kompetenti u d-dettalji ta’ kuntatt tagħha jistgħu jinkisbu mill-Atlas Ġudizzjarju Ewropew li jinsab fuq is-sit web tal-ġustizzja elettronika.

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Franza għażlet korp wieħed b’responsabbiltà nazzjonali, jiġifieri d-Dipartiment tal-assistenza reċiproka, id-dritt internazzjonali privat u d-dritt tal-UE (Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE) tal-Ministeru tal-Ġustizzja li d-dettalji ta’ kuntatt tiegħu huma kif ġej:

Indirizz:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Faks: 00 33 (0)1 44 77 61 22

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Il-formoli mibgħuta lill-qrati ġudizzjarji u lill-korp ċentrali Franċiż iridu jiġu abbozzati jew tradotti għall-Franċiż.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

It-talbiet jistgħu jintbagħtu bil-posta, bil-faks jew bil-posta elettronika lill-qrati Franċiżi u lill-korp ċentrali Franċiż.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Faks: 00 33 (0)1 44 77 61 22

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

L-ebda

L-aħħar aġġornament: 27/07/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Smigħ ta' xhieda - il-Kroazja

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

Il-qorti mitluba li hija kompetenti għall-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-Kroazja hija:

- il-qorti muniċipali (općinski sud) li fit-territorju tagħha jridu jittieħdu azzjonijiet proċedurali. Dan jista’ jfisser qorti muniċipali waħda jew aktar b’awtorizzazzjoni mill-President tal-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja (predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske) biex tikkumpila x-xhieda. Il-qorti jew il-qrati jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tat-territorju ta’ qorti tal-kontea jew ta’ aktar minn qorti tal-kontea waħda (županijski sudovi).

Il-lista tal-aġenziji riċeventi (prijamna mjesta) fir-Repubblika tal-Kroazja, li fiha l-ismijiet, l-indirizzi u ż-żoni ġeografiċi tal-entitajiet ġudizzjarji kompetenti, tinsab fil-bażi tad-dejta tal-qorti li hija aċċessibbli mill-Portal Ewropew tal-Ġustizzja.

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

L-entità ċentrali inkarigata minn (a) l-għoti ta’ informazzjoni lill-qorti; (b) it-tiftix ta’ soluzzjonijiet għal xi problemi li jistgħu jfeġġu fir-rigward ta’ xi talba; (c) it-trasmissjoni, f’każijiet ta’ eċċezzjoni, fuq talba ta’ qorti rikjedenti, ta’ talba lill-qorti kompetenti, hija:

il-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika tal-Kroazja (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Tel.: +385 1 371 40 00

Faks: +385 1 371 45 07

Sit web: http://www.mprh.hr

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Ir-Repubblika tal-Kroazja taċċetta formoli bil-Kroat.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Talbiet u komunikazzjonijiet oħra jistgħu jintbagħtu permezz tal-posta (u f’każijiet ta’ eċċezzjoni bil-faks jew bil-posta elettronika).

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Il-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika tal-Kroazja

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Tel.: +385 1 371 40 00

Faks: +385 1 371 45 07

Sit web: http://www.mprh.hr

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

Ir-relazzjoni ma’ ftehimiet jew arranġamenti eżistenti jew fil-futur bejn l-Istati Membri – ftehimiet jew arranġamenti bejn ir-Repubblika tal-Kroazja u Stati Membri oħra:

- Ftehim bejn ir-Repubblika tal-Kroazja u r-Repubblika tas-Slovenja tas-7 ta’ Frar 1994 dwar l-assistenza legali f’materji ċivili u kriminali.

L-aħħar aġġornament: 30/07/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Smigħ ta' xhieda - Italja

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Il-Ministeru tal-Ġustizzja)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel.: +39 06 6885 2633

Faks: +39 06 6889 7529

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

it-Taljan

jew: il-formoli mimlija fil-lingwa tal-pajjiż rikjedenti sakemm dawn ikunu akkumpanjati bi traduzzjoni fil-lingwa Taljana awtentikata mill-awtorità pubblika jew minn uffiċjal traduttur.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

It-talbiet għall-kumpilazzjoni ta’ xhieda jiġu aċċettati bil-posta jew bil-faks.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Il-Ministeru tal-Ġustizzja)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel.: +39 06 6885 2633

Faks: +39 06 6889 7529

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

Ir-Repubblika Taljana ma għandhiex l-intenzjoni li tagħmel użu mill-possibbiltà li tibqa’ żżomm jew li tikkonkludi ma’ Stat Membru ieħor / Stati Membri oħra tal-UE xi ftehimiet li jiffaċilitaw aktar il-kumpilazzjoni ta’ xhieda, billi tqis li d-dispożizzjonijiet li jinsabu fir-Regolament Nru 1206/2001 huma xierqa u suffiċjenti f’dan ir-rigward.

L-aħħar aġġornament: 12/07/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Smigħ ta' xhieda - Ċipru

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

Kwalunkwe qorti distrettwali (Eparchiakó Dikastírio) fir-Repubblika li teżerċita ġuriżdizzjoni ċivili inklużi l-qrati tal-familja (Oikogeneiakó Dikastírio).

 • Il-Qorti Distrettwali ta' Nikosija (Eparchiakó Dikastírio Lefkosías)

Indirizz: Charalampou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus

Tel.: +357 22865518

Faks: +357 22304212 / 22805330

Posta elettronika: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Il-Qorti Distrettwali ta' Limassol (Eparchiakó Dikastírio Lemesoú)

Indirizz: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus

Tel.: +357 25806100 / 25806128

Faks: +357 25305311

Posta elettronika: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Il-Qorti Distrettwali ta' Larnaca (Eparchiakó Dikastírio Lárnakas)

Indirizz: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca, P.O. Box 40107, Cyprus

Tel.: +357 24802721

Faks: +357 24802800

Posta elettronika: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Il-Qorti Distrettwali ta' Paphos (Eparchiakó Dikastírio Páfou)

Indirizz: Corner of Neofytou & Nikou Nikolaidi Streets, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus

Tel.: +357 26802601

Faks: +357 26306395

Posta elettronika: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Il-Qorti Distrettwali ta' Famagusta (Eparchiakó Dikastírio Ammochóstou)

Indirizz: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus

Tel.: +357 23730950 / 23742075

Faks: +357 23741904

Posta elettronika: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Il-Qorti tal-Familja ta' Nikosija (Oikogeneiakó Dikastírio Lefkosías)

Tel.: Tel: +357 22369717-718

Faks: +357 22660028

Indirizz: Diagorou 8, Kritikos Tower 9th-11th floor

 • Il-Qorti tal-Familja ta' Limassol (Oikogeneiakó Dikastírio Lemesoú)

Tel.: +357 25806133

Faks: +357 25305054

Indirizz: Leoforos Lordou Vyronos 8, 3726 Limassol

 • Il-Qorti tal-Familja ta' Larnaca/Famagusta (Oikogeneiakó Dikastírio Lárnakas/Ammochóstou)

Tel.: +357 24802754

Faks: +357 24802800

Indirizz: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca

 • Il-Qorti tal-Familja ta' Paphos (Oikogeneiakó Dikastírio Páfou)

Tel.: +357 26802626

Faks: +357 26306395

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Għall-finijiet tal-Artikolu 3(3), il-korp ċentrali u l-awtorità kompetenti huma:

Il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Ordni Pubbliku (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos)

L-Unità tal-Kooperazzjoni Ġuridika Internazzjonali (Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías)

Leoforos Athalassas 125

Dasoupoli, 1461 Nicosia

Cyprus

Persuni responsabbli

Is-Sinjura Yioulíka Hadjiprodromou

Uffiċjal Legali

L-Unità tal-Kooperazzjoni Ġuridika Internazzjonali

Il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Ordni Pubbliku

Tel: +357 22805943

Faks: +357 22518328

Posta elettronika: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Is-Sinjura Troodia Dionysiou

Uffiċjal Amministrattiv

L-Unità tal-Kooperazzjoni Ġuridika Internazzjonali

Il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Ordni Pubbliku

Tel: +357 22805932

Faks: +357 22518328

Posta elettronika: tdionysiou@mjpo.gov.cy

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Għall-finijiet tal-Artikolu 5, il-lingwi aċċettati huma l-lingwi uffiċjali tar-Repubblika ta’ Ċipru (il-Grieg u t-Tork), flimkien mal-Ingliż.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Bil-posta jew bil-faks.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Ordni Pubbliku

L-Unità tal-Kooperazzjoni Ġuridika Internazzjonali

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

Cyprus

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

Mhux applikabbli.

L-aħħar aġġornament: 16/11/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Smigħ ta' xhieda - Latvja

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Barra milli l-formuli mimlija bil-Latvjan, il-Latvja taċċetta wkoll formuli mimlija bl-Ingliż.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

It-talbiet jistgħu isiru bil-posta, bil-fax jew bl-e-mail.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

Il-Latvja m’għandhiex il-ftehim jew arranġamenti bejn Stati Membri msemmija fl-Artikolu 21, para 2 (ftehim jew arranġamenti bejn żewġ Stati Membri jew aktar biex jitħaffef aktar it-teħid tax-xhieda, basta jkunu kompatibbli mar-Regolament 1206/20010, kif ukoll abbozzi ta’ dawn il-ftehim jew arranġamenti li jkollhom l-intenzjoni li jadottaw, u kwalunkwe denunzja ta’, jew emendi lil, dawn il-ftehim jew arranġamenti.)

L-aħħar aġġornament: 16/04/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Smigħ ta' xhieda - Litwanja

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

Il-qrati rikjesti huma l-qrati tal-ewwel istanza: qrati distrettwali u, fil-każi speċifikati mil-liġi, qrati reġjonali. Qrati reġjonali, li jaġixxu bħala qrati tal-ewwel istanza, jisimgħu kawżi ċivili:

1) għal talbiet li jaqbżu t-tlieta u erbgħin elf u ħames mitt euro, minbarra l-kawżi relatati mad-dritt tal-familja, ir-relazzjonijiet ta’ impjieg jew kumpens għal dannu mhux materjali;

2) relatati ma’ relazzjonijiet legali morali taħt id-drittijiet tal-awtur;

3) relatati ma’ relazzjonijiet legali li jiżviluppaw minn offerta pubblika ċivili;

4) relatati mal-falliment u l-istrutturar, ħlief għal kawżi li jirrigwardaw il-falliment ta’ persuni fiżiċi;

5) li fihom waħda mill-partijiet hija stat barrani;

6) għal kawżi relatati mal-bejgħ obbligatorju ta’ ishma (interessi, ishma tal-membri);

7) għal kawżi relatati ma’ investigazzjoni fl-attivitajiet ta’ entità ġuridika;

8) relatati ma’ kumpens għal dannu materjali u mhux materjali fi ksur ta’ drittijiet tal-pazjenti stabbiliti;

9) kawżi ċivili oħra li, skont il-liġi, jinstemgħu minn qrati reġjonali bħala l-qorti tal-ewwel istanza.

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

L-entità ċentrali huwa: il-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika tal-Litwanja

il-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika tal-Litwanja
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefown: +370 5 266 2984 / +370 5 266 29 38 / +370 5 266 29 42 / +370 5 266 2941
Faks: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-mail: rastine@tm.lt

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Apparti mil-Litwan, ir-Repubblika tal-Litwanja taċċetta formoli mimlija bl-Ingliż jew bil-Franċiż.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Talbiet għat-teħid ta’ evidenza huma aċċettata bil-posta jew bil-faks.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Il-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika tal-Litwanja
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefown: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Faks: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-mail: rastine@tm.lt

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

Il-Litwanja ma kkonkludietx ftehimiet jew arranġamenti ma’ Stati Membri biex tiffaċilita iktar teħid ta’ evidenza, kif imsemmi fl-Artikolu 21(2).

L-aħħar aġġornament: 21/10/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Smigħ ta' xhieda - Lussemburgu

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Il-korp ċentrali huwa:

Parquet Général/Generalstaatsanwaltschaft
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Tel.: (352) 47 59 81-2336
Faks: (352) 47 05 50
Indirizz tal-posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaparquet.general@justice.etat.lu

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Il-Lussemburgu jaċċetta formoli mimlija bil-Ġermaniż kif ukoll bil-Franċiż.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Mezzi ta’ komunikazzjoni aċċettati mil-Lussemburgu:

- posta

- faks

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Il-korp ċentrali huwa:

Parquet Général/Generalstaatsanwaltschaft
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Tel.: (352) 47 59 81-2336
Faks: (352) 47 05 50
Indirizz tal-posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaparquet.general@justice.etat.lu

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

 • Il-Konvenzjoni tas-17 ta’ Marzu 1972 bejn il-Gran Dukat tal-Lussemburgu u r-Repubblika tal-Awstrija supplimentari għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1 ta’ Marzu 1954 dwar il-proċedura ċivili.
 • Skambju ta’ dikjarazzjonijiet tat-23 ta’ Lulju 1956 bejn Franza u l-Lussemburgu rigward it-trażmissjoni ta’ ittri rogatorji.
L-aħħar aġġornament: 03/11/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Smigħ ta' xhieda - Ungerija

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

L-aċċettazzjoni ta' talbiet għall-għajnuna legali fil-każ tat-teħid tal-evidenza taqa' taħt il-ġurisdizzjoni u l-kompetenza tal-qorti distrettwali (f'Budapest, il-Qorti Ċentrali Distrettwali ta' Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság)) li fiż-żona tagħha

(a) il-persuna li għandha tinstema' tkun domiċiljata jew nomalment residenti fl-Ungerija,

(b) ikun jaqa' s-suġġett tal-ispezzjoni, jew

(c) ikun l-aktar prattiku li tkun tista' tittieħed l-evidenza, b'mod partikolari fejn diversi persuni li jkunu se jinstemgħu jkunu domiċiljati jew normalment residenti u/jew fejn diversi suġġetti tal-ispezzjoni jkunu jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni ta' diversi qrati.

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Fl-Ungerija, il-kompiti tal-korp ċentrali jitwettqu mill-ministru inkarigat mis-sistema ġudizzjarja.

Il-Ministeru tal-Ġustizzja (Igazságügyi Minisztérium)

Id-Dipartiment tal-Liġi Internazzjonali Privata (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Indirizz: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Indirizz postali: Pf. 2., 1357 Budapest

Tel.: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Faks: +36 1 550 3946

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidanmfo@im.gov.hu

Lingwi: L-Ungeriż, il-Ġermaniż, l-Ingliż u l-Franċiż.

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Il-qrati Ungeriżi jaċċettaw talbiet bl-Ungeriż, l-Ingliż jew il-Ġermaniż.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Il-qrati Ungeriżi jaċċettaw talbiet bil-posta, bil-faks jew bil-posta elettronika.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Fl-Ungerija, il-kompiti tal-korp ċentrali jitwettqu mill-ministru inkarigat mis-sistema ġudizzjarja.

Il-Ministeru tal-Ġustizzja (Igazságügyi Minisztérium)

Id-Dipartiment tal-Liġi Internazzjonali Privata (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Indirizz: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Indirizz postali: Pf. 2., 1357 Budapest

Tel.: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Faks: +36 1 550 3946

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidanmfo@im.gov.hu.

L-aħħar aġġornament: 05/07/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Smigħ ta' xhieda - Malta

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Office of the State Advocate, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta VLT1311

Tel:       (00356) 22265000

Email: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@stateadvocate.mt

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Lingwa Uffiċjali: L-Ingliż

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Il-qrati jistgħu jużaw il-mezzi sew tal-feks kif ukoll ta’ l-email biex jirċievu t-talbiet.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Office of the State Advocate, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta, VLT1311

Tel: 00356 22265000

Email: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@stateadvocate.mt

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

Ftehim: Xejn

L-aħħar aġġornament: 06/10/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Smigħ ta' xhieda - Olanda

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

L-isem u l-indirizz tal-korp ċentrali li għandu jwettaq il-ħidmiet imniżżla fl-Artikolu 3(1) tar-Regolament huma li ġejjin:

Raad voor de Rechtspraak

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Tel.: 070 361 9723

Feks: 070 361 9715

Ir-Raad voor de Rechtspraak huwa l-uniku korp ċentrali u bħala tali huwa kompetenti għall-każijiet kollha biex iwettaq il-ħidmiet imniżżla fl-Artikolu 3 tar-Regolament.

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Skond l-Artikolu 5 tar-Regolament, il-lingwa l-oħra li biha jistgħu jiġi sottomessi t-talbiet hija l-Ingliż.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Id-dokumenti jistgħu jintbagħtu lill-qrati Olandiżi bil-feks.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

L-isem u l-indirizz tal-korp kompetenti responsabbli li jieħu d-deċiżjonijiet dwar talbiet skond l-Artikolu 17 tar-Regolament huma li ġejjin:

Qorti distrettwali ta’ The Hague

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ The Hague

Postbus 20302, 2500 EH The Hague

Tel.: 070 381 3495

Feks: 070 381 1972

Il-Qorti Distrettwali ta’ The Hague hija l-unika awtorità kompetenti u bħala tali hija kompetenti għat-talbiet kollha skond l-Artikolu 17.

L-aħħar aġġornament: 21/03/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Smigħ ta' xhieda - Awstrija

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Għall-Awstrija kollha, il-korp ċentrali skont l-Artikolu 3(1) u l-awtorità kompetenti skont l-Artikolu 3(3) flimkien mal-Artikolu 17 tar-Regolament huwa

Bundesministerium für Justiz (il-Ministeru għall-Ġustizzja)

Museumstrasse 7

1070 Vienna

Tel.: (43-1) 52 1 52 2147

Fax: (43-1) 52 1 52 2829

E-mail: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidateam.z@bmj.gv.at

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Il-formoli jistgħu jimtlew bil-Ġermaniż jew bl-Ingliż.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

It-talbiet jistgħu jiġu ppreżentati bil-posta, bis-servizz ta’ kurrier jew bil-fax.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Bundesministerium für Justiz (il-Ministeru għall-Ġustizzja)

Museumstrasse 7

1070 Vienna

Tel.: (43-1) 52 1 52 2147

Fax: (43-1) 52 1 52 2829

E-mail: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidateam.z@bmj.gv.at

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

Bħalissa m’hemm l-ebda pjan biex jinżamm kwalunkwe ftehim bilaterali.

L-aħħar aġġornament: 14/10/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Smigħ ta' xhieda - Polonja

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Il-korp ċentrali msemmi fl-Artikolu 3 huwa: Il-Ministeru tal-Ġustizzja (Ministerstwo Sprawiedliwości), id-Dipartiment għall-Koperazzjoni Internazzjonali u r-Riżorsi Umani (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Il-Ministeru tal-Ġustizzja (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Id-Dipartiment għall-Koperazzjoni Internazzjonali u r-Riżorsi Umani (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warsaw
Tel. / Faks: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49
Posta elettronika: dwmpc@ms.gov.pl

Lingwi: il-Pollakk, l-Ingliż, il-Ġermaniż u l-Franċiż.

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Skont l-Artikolu 5, il-lingwa aċċettata għat-talbiet hija l-Pollakk.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Id-dokumenti jistgħu jintbagħtu bil-posta biss.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Il-Ministeru tal-Ġustizzja (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Id-Dipartiment għall-Koperazzjoni Internazzjonali u r-Riżorsi Umani (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warsaw

Tel. / Faks: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

Mhux applikabbli

L-aħħar aġġornament: 11/01/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Smigħ ta' xhieda - Portugall

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Id-Direttorat Ġenerali għall-Amministratur tal-Ġustizzja (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBOA

Tel.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Faks: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacorreio@dgaj.mj.pt

Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://dgaj.justica.gov.pt/

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Il-formoli standard iridu jimtlew bil-Portugiż jew bl-Ispanjol.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Talbiet u komunikazzjonijiet oħrajn jistgħu jaslu:

bil-posta

b'faks

b'mezzi telematiċi

Dawn li ġejjin jistgħu jintużaw f'każijiet ta' urġenza:

telegramma

telefonata (segwita b'dokument miktub)

Mezzi ta’ komunikazzjoni analogi oħrajn

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Il-korp ċentrali huwa l-awtorità kompetenti għall-valutazzjoni tat-talbiet għas-smigħ dirett tax-xhieda:

Id-Direttorat Ġenerali għall-Amministratur tal-Ġustizzja (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBOA

Portugal

Tel.: (351) 21 790 62 00

Faks: (351) 211545100/60

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacorreio@dgaj.mj.pt

Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://dgaj.justica.gov.pt/

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

Għall-finijiet tal-Artikolu 21(3), hawn mehmużin kopji Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatad-Digriet Nru 14/98 tas-27 ta' Mejju 1998, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-Avviż 274/98 u Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-Lista Nru 73/2000, u kollha kemm huma jirreferu għall-Ftehim bejn ir-Repubblika tal-Portugall u r-Renju ta' Spanja dwar Kooperazzjoni Ġudizzjarja f'Materji Kriminali u Ċivili.

L-aħħar aġġornament: 04/10/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Smigħ ta' xhieda - Rumanija

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

Il-qorti Rumena kompetenti biex tirċievi t-talbiet hija l-qorti distrettwali li taħt il-ġurisdizzjoni tagħha l-provi mitluba mill-Istati Membri għandhom jittieħdu.

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Korp ċentrali

L-awtorità ċentrali Rumena hija l-Ministeru tal-Ġustizzja.

Il-Ministeru tal-Ġustizzja

Id-Direttorat għal-Liġi Internazzjonali u l-Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Is-servizz għall-kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali fi kwistjonijiet ċivili (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă)

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tel.: +40372041077 Secretariat

Tel.: +40372041083, +40372041218 (Is-servizz għall-kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali) (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Faks: +40372041079; +40372041084

Posta elettronika: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Trażmissjoni ta’ talbiet u komunikazzjonijiet oħra: Ir-Rumen

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Id-dokumenti jistgħu jiġu rċevuti bil-posta jew bil-faks.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Il-Ministeru tal-Ġustizzja

Id-Direttorat għal-Liġi Internazzjonali u l-Kooperazzjoni Ġudizzjarja

Is-servizz għall-kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali fi kwistjonijiet ċivili

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tel.: +40372041077 Secretariat

Tel.: +40372041083, +40372041218 (Is-servizz għall-kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali)

Faks: +40372041079

Posta elettronika: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

Mhux applikabbli

L-aħħar aġġornament: 12/04/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Smigħ ta' xhieda - Slovenja

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

L-informazzjoni hija disponibbli permezz tal-għodda tat-tiftix tal-qrati tal-ġustizzja.

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Il-Ministeru tal-Ġustizzja Sloven (Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije) huwa l-korp ċentrali.

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 13695342

Fax: +386 13695783

Email: gp.mp@gov.si

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Is-Slovenja taċċetta formoli bis-Sloven u bl-Ingliż.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Slovenia

Tel.: +386 13695342

Fax: +386 13695783

Email: mp@gov.si

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

 • It-Trattat bejn ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika tal-Kroazja dwar l-Assistenza Legali f’Materji Ċivili u Kriminali tas-7 ta’ Frar 1994.
L-aħħar aġġornament: 03/01/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Smigħ ta' xhieda - Slovakkja

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Il-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Slovakka

Taqsima tad-Dritt Internazzjonali Privat (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Ir-Repubblika Slovakka

Nru tat-telefown: (+421) 2 888 91258

Nru tal-Faks: (+421) 2 888 91 604

Indirizz tal-posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacivil.inter.coop@justice.sk

Sit: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.justice.gov.sk/

Lingwi: Is-Slovakk, iċ-Ċek, l-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż.

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Is-Slovakk

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

L-awtoritajiet Slovakki jaċċettaw talbiet bil-miktub, fuq karta.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Il-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Slovakka

Taqsima tad-Dritt Internazzjonali Privat (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Župné nám. 13

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Nru tat-telefown: (+421) 2 888 91 549

Nru tal-Faks: (+421) 2 888 91 604

Indirizz tal-posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacivil.inter.coop@justice.sk

Sit: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.justice.gov.sk/

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

 • It-Trattat bejn ir-Repubblika Ċeka u r-Repubblika Slovakka dwar l-Għajnuna Legali pprovduta minn Korpi Ġudizzjarji u dwar is-Soluzzjonijiet ta' Ċerti Relazzjonijiet Ġuridiċi f'Materji Ċivili u Kriminali, iffirmat fi Praga fid-29 ta’ Ottubru 1992 (Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach (Praha 29. októbra 1992).
 • It-Trattat bejn ir-Repubblika Soċjalista Ċekoslovakka u r-Repubblika Popolari Pollakka dwar l-Għajnuna Legali u s-Soluzzjonijiet tar-Relazzjonijiet Ġuridiċi f'Materji Ċivili, Familjari, Industrijali u Kriminali, iffirmat f'Varsavja fil-21 ta' Diċembru 1987 (Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach, Varšava 21. december 1987).
 • It-Trattat bejn ir-Repubblika Soċjalista Ċekoslovakka u r-Repubblika Popolari Ungeriża dwar l-Għajnuna Legali u s-Soluzzjonijiet tar-Relazzjonijiet Ġuridiċi f'Materji Ċivili, Familjari, Industrijali u Kriminali, iffirmat fi Bratislava fit-28 ta' Marzu 1989 (Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach, Bratislava 28. marec 1989).
L-aħħar aġġornament: 22/06/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Smigħ ta' xhieda - Finlandja

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

L-entità ċentrali msemmija fl-Artikolu 3(1) huwa l-Ministeru tal-Ġustizzja. Dan għandu ġurisdizzjoni fuq il-pajjiż kollu. L-entità ċentrali, jiġifieri l-Ministeru tal-Ġustizzja, ġie magħżul bħala l-awtorità kompetenti, imsemmija fl-Artikolu 3(3) tar-Regolament, bir-responsabbiltà li jieħu d-deċiżjonijiet, skond l-Artikolu 17, fuq talbiet għat-teħid dirett ta’ xhieda. L-indirizz tiegħu hu:

Il-Ministeru tal-Ġustizzja:

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

L-indirizz għall-korrispondenza:

Il-Ministeru tal-Ġustizzja

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel. (358-9) 16 06 76 28

Faks: (358-9) 16 06 75 24

Email: central.authority@om.fi

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Lingwi: Il-Finlandiż, l-Isvediż, l-Ingliż.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

It-talbiet jistgħu jintbagħtu bil-posta, bil-feks jew bl-email.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Il-Ministeru tal-Ġustizzja:

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

L-indirizz għall-korrispondenza:

Il-Ministeru tal-Ġustizzja

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel. (358-9) 16 06 76 28

Faks: (358-9) 16 06 75 24

Email: central.authority@om.fi

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

Mhux applikabbli

L-aħħar aġġornament: 09/08/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Smigħ ta' xhieda - Svezja

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

- qrati distrettwali (tingsrätter).

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Il-korp ċentrali u l-awtorità kompetenti li tieħu deċiżjonijiet fuq talbiet skont l-Artikolu 17 tar-Regolament hija:

il-Ministeru tal-Ġustizzja (Justitiedepartementet)
l-Unità ta’ Koperazzjoni Ġudizzjarja Internazzjonali u Affarijiet Kriminali (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
l-Awtorità ċentrali (Centralmyndigheten)
SE-103 33 Stokkolma
Tel.: (46-8) 405 45 00
Faks: (46-8) 405 46 76
Posta elettronika: ju.birs@gov.se

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Minbarra l-Iżvediż, l-Ingliż huwa aċċettabbli wkoll għat-tlestija tal-formoli.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Id-dokumenti jistgħu jiġu trasmessi lill-I#vezja bil-posta, kurrier jew faks, jew, wara ftehim f'każ individwali, permezz ta’ mezzi oħra.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Il-Ministeru tal-Ġustizzja
L-Unità ta’ Koperazzjoni Ġudizzjarja Internazzjonali u Affarijiet Kriminali
L-Awtorità ċentrali
S-103 33 Stokkolma
Tel.: (46-8) 405 45 00
Faks: (46-8) 405 46 76
Posta elettronika: ju.birs@gov.se

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

Bħalissa m’hemm l-ebda tali ftehim jew arranġamenti.

L-aħħar aġġornament: 09/11/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Smigħ ta' xhieda - L-Ingilterra u Wales

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

Londra u x-Xlokk tal-Ingilterra

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom

Telefon:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Faks: +44 870 324 0025

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaforeignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Website: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

In-Nofsinhar tal-Punent tal-Ingilterra

Bristol Civil and Family Justice Centre

2 Redcliff Street

Bristol

BS1 6GR

United Kingdom

Telefon: +44 1173 664 800

Faks: +44 870 324 0048

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidae-filing@bristol.countycourt.gsi.gov.uk

Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/bristol-civil-and-family-justice-centre?q=bristol

Iċ-Ċentru tal-Ingilterra

Birmingham Civil and Family Justice Centre

Priory Courts

33 Bull Street

Birmingham

B4 6DS

Ir-Renju Unit

Telefon: + 44 300 123 5577

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaBCJC_EU_Requests@hmcts.gsi.gov.uk

Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/birmingham-civil-and-family-justice-centre?q=birmingham

Il-Grigal tal-Ingilterra

Leeds Combined Court

The Court House

1 Oxford Row

Leeds

LS1 3BG

United Kingdom

Telefon: +44 113 306 2800

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidadjorders@leeds.countycourt.gsi.gov.uk

Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/leeds-combined-court-centre?q=leeds

Il-Majjistral tal-Ingilterra

Manchester County Court and Family Court

1 Bridge Street West

Manchester

M60 9DJ

United Kingdom

Telefon: +44 1612 405 000

Faks: +44 1264 785 032

Posta elettronika : Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidae-filing@manchester.countycourt.gsi.gov.uk

Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/manchester-county-court-and-family-court

Wales

Cardiff Civil and Family Justice Centre

2 Park Street

Cardiff

CF10 1ET

Wales

United Kingdom

Telefon: + 44 2920 376 400

Faks: + 44 01264 347 951

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaenquiries@cardiff.countycourt.gsi.gov.uk

Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/cardiff-civil-and-family-justice-centre?q=cardiff

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom

Telefon:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Faks: +44 870 324 0025

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaforeignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Il-formola standard tiġi aċċettata bl-Ingliż u bil-Franċiż.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

It-talbiet għall-każijiet kollha li jeskludu l-Infurzar Reċiproku ta’ Ordnijiet ta’ Manteniment jiġu aċċettati biss mill-qrati maħtura permezz tal-posta.

L-infurzar reċiproku tal-każijiet dwar Ordni ta’ Manteniment skont il-proċeduri stabbiliti jista’ jiġi aċċettat bil-posta, bil-faks jew bil-posta elettronika.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom

Telephone:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Faks: +44 870 324 0025

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaforeignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

Ir-Renju Unit m’għandux l-intenzjoni li jżomm ebda ftehim bilaterali ma’ Stati Membri oħra għat-teħid ta’ xhieda bejn ir-Renju Unit u l-Istati Membri l-oħra. Madankollu, huwa informa lill-Istati Membri li magħhom għandu ftehim bilaterali li huwa jrid li dawn il-ftehimiet ikomplu japplikaw għal każijiet bejn dawn l-Istati Membri u t-Territorji Barranin tar-Renju Unit (United Kingdom Overseas Territories) li mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea.

Il-pajjiżi li magħhom ir-Renju Unit għandu ftehim bilaterali u d-dati ta’ dawn il-ftehimiet huma kif ġej:

L-Awstrija 31/03/31     Il-Greċja 07/02/36

Il-Belġju 21/06/22     L-Italja 17/12/30

Id-Danimarka 29/11/32    In-Netherlands 31/05/32

Il-Finlandja 11/08/33       Il-Portugall 09/07/31

Franza 02/02/22       Spanja 27/06/29

Il-Ġermanja 20/03/28    l-Iżvezja 28/08/30

It-Territorji Barranin tar-Renju Unit li jinsabu barra mill-Unjoni Ewropea u li għalihom dawn il-ftehimiet bilaterali se jkomplu japplikaw huma:

iċ-Channel Islands

l-Isle of Man

l-Anguilla

il-Bermuda

il-Gżejjer Verġni Brittaniċi

il-Gżejjer Cayman

il-Gżejjer Falkland u d-Dipendenzi Tagħhom

Il-Montserrat

Żoni ta’ Bażi Sovrana ta’ Akrotiri u Dhekelia (Ċipru)

St Helena u d-Dipendenzi Tagħha

il-Gżejjer Turks u Caicos

L-aħħar aġġornament: 18/02/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Smigħ ta' xhieda - L-Irlanda ta’ fuq

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

L-Ingliż u l-Franċiż.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Talbiet għall-każijiet kollha minbarra l-Eżekuzzjoni Reċiproka tal-Ordnijiet ta’ Manteniment jiġu aċċettati mill-qrati deżinjati bil-posta biss.

Każijiet ta’ Eżekuzzjoni Reċiproka tal-Ordnijiet ta’ Manteniment skont il-proċeduri stabbiliti jistgħu jiġu aċċettati bil-posta, permezz ta’ faks jew email.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

Ir-Renju Unit m’għandux intenzjoni li jżomm xi ftehimiet bilaterali ma’ Stati Membri oħrajn għall-ġbir ta’ evidenza bejn ir-Renju Unit u l-Istati Membri l-oħra. Madankollu, ir-Renju Unit informa lill-Istati Membri li magħhom għandu ftehimiet bilaterali li jrid li dawn il-ftehimiet ikomplu japplikaw għall-każijiet bejn dawk l-Istati Membri u t-Territorji extra-Ewropej tar-Renju Unit li mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea.

Il-pajjiżi li magħhom ir-Renju Unit għandu ftehimiet bilaterali u d-data ta’ dawk il-ftehimiet huma kif ġej:

l-Awstrija 31/03/31    il-Greċja 07/02/36

il-Belġju 21/06/22    l-Italja 17/12/30

id-Danimarka 29/11/32   in-Netherlands 31/05/32

il-Finlandja 11/08/33      il-Portugall 09/07/31

Franza 02/02/22      Spanja 27/06/29

il-Ġermanja 20/03/28   l-Iżvezja 28/08/30

It-Territorji extra-Ewropej tar-Renju Unit li mhumiex fl-Unjoni Ewropea li għalihom se jkomplu japplikaw dawn il-ftehimiet bilaterali, huma:

iċ-Channel Islands

Isle of Man

Anguilla

Bermuda

il-Gżejjer Verġni Brittaniċi

il-Gżejjer Cayman

il-Gżejjer Falkland u d-Dipendenzi tagħhom

Montserrat

iż-Żoni ta’ Bażi Sovrana ta’ Akrotiri u Dhekelia (Ċipru)

Saint Helena u d-Dipendenzi tagħha

il-Gżejjer Turks u Caicos

L-aħħar aġġornament: 17/08/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Smigħ ta' xhieda - Skozja

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Scottish Government (il-Gvern Skoċċiż)

Central Authority & International Law Team

St. Andrew’s House (GW15)

Edinburgh EH1 3DG

Tel.:  +44 131 244 0460

Faks: +44 131 244 4848

Indirizz elettroniku: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAngela.Lindsay@gov.scot

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

L-Ingliż.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

It-talbiet jistgħu jiġu aċċettati bil-posta, bil-faks jew bil-posta elettronika.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Scottish Government (il-Gvern Skoċċiż)

Central Authority & International Law Team

St. Andrew's House

Regent Road

Edinburgh EH1 3DG

Tel.: +44 131 244 0460

Faks: +44 131 244 4848

Indirizz elettroniku: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAngela.Lindsay@gov.scot

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

Ir-Renju Unit m’għandux intenzjoni li jżomm xi ftehimiet bilaterali ma’ Stati Membri oħrajn għall-ġbir ta’ evidenza bejn ir-Renju Unit u Stati Membri oħrajn. Madankollu, ir-Renju Unit informa lill-Istati Membri li magħhom għandu ftehimiet bilaterali li jrid li dawn il-ftehimiet ikomplu japplikaw għall-każijiet bejn dawk l-Istati Membri u t-Territorji extra-Ewropej tar-Renju Unit li mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea.

Il-pajjiżi li magħhom ir-Renju Unit għandu ftehimiet bilaterali u d-data ta’ dawk il-ftehimiet huma kif ġej:

l-Awstrija 31/03/31   il-Greċja 07/02/36

il-Belġju 21/06/22   l-Italja 17/12/30

id-Danimarka 29/11/32  in-Netherlands 31/05/32

il-Finlandja 11/08/33     il-Portugall 09/07/31

Franza 02/02/22     Spanja 27/06/29

il-Ġermanja 20/03/28  l-Iżvezja 28/08/30

It-Territorji extra-Ewropej tar-Renju Unit li mhumiex fl-Unjoni Ewropea li għalihom se jkomplu japplikaw dawn il-ftehimiet bilaterali, huma:

iċ-Channel Islands

Isle of Man

Anguilla

Bermuda

il-Gżejjer Verġni Brittaniċi

il-Gżejjer Cayman

il-Gżejjer Falkland u d-Dipendenzi tagħhom

Montserrat

iż-Żoni ta’ Bażi Sovrana ta’ Akrotiri u Dhekelia (Ċipru)

Saint Helena u d-Dipendenzi tagħha

il-Gżejjer Turks u Caicos

L-aħħar aġġornament: 16/08/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Smigħ ta' xhieda - Ġibiltà

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

Ġbir ta’ Evidenza “Il-Qorti Rikjesta”

The Supreme Court of Gibraltar

277 Main Street

Gibraltar

Tel.: +350 200 75608

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Il-komunikazzjonijiet formali kollha għandhom jiġu indirizzati lil:

HM Attorney General of Gibraltar
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar

Tel.: + 350 78882
Faks: + 350 79891

Imbagħad jintbagħtu permezz ta’:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign and Commonwealth Office
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Tel.: + 44 20 7008 2862
Faks: + 44.20 7008 3629 jew + 44 20 7008 8259

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

L-Ingliż u l-Franċiż.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

It-talbiet iridu jsiru bil-posta permezz tal-Uffiċċju għall-Affarijiet Barranin u l-Commonwealth (Foreign and Commonwealth Office) f’Londra billi tiġi segwita l-proċedura spjegata fl-informazzjoni diġà mogħtija.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Il-komunikazzjonijiet formali kollha għandhom jiġu indirizzati lil:

HM Attorney General of Gibraltar
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar
Tel.: + 350 78882
Faks: + 350 79891

Imbagħad jintbagħtu permezz ta’:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign and Commonwealth Office
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Tel.: + 44 20 7008 2862
Faks: + 44.20 7008 3629 jew + 44 20 7008 8259

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

Ir-Renju Unit m’għandux intenzjoni li jżomm xi ftehimiet bilaterali ma’ Stati Membri oħrajn għall-ġbir ta’ evidenza bejn ir-Renju Unit u l-Istati Membri l-oħra. Madankollu, ir-Renju Unit informa lill-Istati Membri li magħhom għandu ftehimiet bilaterali li jrid li dawn il-ftehimiet ikomplu japplikaw għall-każijiet bejn dawk l-Istati Membri u t-Territorji extra-Ewropej tar-Renju Unit li mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea.

Il-pajjiżi li magħhom ir-Renju Unit għandu ftehimiet bilaterali u d-data ta’ dawk il-ftehimiet huma kif ġej:

L-Awstrija 31/03/31      Il-Greċja 07/02/36

Il-Belġju 21/06/22      L-Italja 17/12/30

Id-Danimarka 29/11/32     In-Netherlands 31/05/32

Il-Finlandja 11/08/33        Il-Portugall 09/07/31

Franza 02/02/22       Spanja 27/06/29

Il-Ġermanja 20/03/28    L-Iżvezja 28/08/30

It-Territorji extra-Ewropej tar-Renju Unit li mhumiex fl-Unjoni Ewropea li għalihom se jkomplu japplikaw dawn il-ftehimiet bilaterali huma:

Iċ-Channel Islands

Isle of Man

Anguilla

Bermuda

Il-Gżejjer Verġni Brittaniċi

Il-Gżejjer Cayman

Il-Gżejjer Falkland u d-Dipendenzi tagħhom

Montserrat

Iż-Żoni ta’ Bażi Sovrana ta’ Akrotiri u Dhekelia (Ċipru)

Saint Helena u d-Dipendenzi tagħha

Il-Gżejjer Turks u Caicos

L-aħħar aġġornament: 10/03/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.