Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Duits
  Swipe to change

  Bewijsopname

  Oostenrijk

  Inhoud aangereikt door
  Oostenrijk

  NB! Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad.

  Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


  Artikel 2 – aangezochte gerecht

  Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

  Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
  Lijst van bevoegde instanties

  Artikel 3 – centraal orgaan

  Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

  Voor heel Oostenrijk is het centraal orgaan in de zin van artikel 3, lid 1, en de bevoegde autoriteit in de zin van artikel 3, lid 3, juncto artikel 17 van de verordening, het

  Bundesministerium für Justiz (bondsministerie van Justitie)

  Museumstrasse 7

  1070 Wenen

  Tel.: (43-1) 52 1 52 2147

  Fax: (43-1) 52 1 52 2829

  E-mail: team.z@bmj.gv.at

  Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

  Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

  De formulieren kunnen in het Duits of het Engels worden ingevuld.

  Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden

  Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

  Verzoeken kunnen per post, koeriersdienst of fax worden ingediend.

  Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

  Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

  Bundesministerium für Justiz (bondsministerie van Justitie)

  Museumstrasse 7

  1070 Wenen

  Tel.: (43-1) 52 1 52 2147

  Fax: (43-1) 52 1 52 2829

  E-mail: team.z@bmj.gv.at

  Artikel 21 – overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 21, lid 2

  Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

  Er zijn momenteel geen plannen om bilaterale overeenkomsten te handhaven.

  Laatste update: 07/06/2023

  De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.