Bewijsopname

Bulgarije

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

Artikel 2 – aangezochte gerecht

Verzoeken voor het verkrijgen van bewijs worden ingediend bij de districtsrechtbank (rayonen sad) binnen het rechtsgebied waarvan het bewijs moet worden verkregen (artikel 617, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Het gerecht dat bevoegd is om toestemming te geven voor de onmiddellijke verkrijging van bewijs in de Republiek Bulgarije is de provinciale rechtbank (okrazhen sad) binnen het rechtsgebied waarvan het bewijs moet worden verkregen (artikel 617, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

De bevoegde rechter kan worden gevonden met behulp van de zoekmachine op het Europees e-justitieportaal.

Artikel 3 – centraal orgaan

Ministerie van Justitie

Directoraat Internationale juridische samenwerking en Europese aangelegenheden

Eenheid Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken

Tel.: (+359 2) 9237544

Fax: (+359 2) 9809223

Adres: ul. «Slavyanska» 1 1040 Sofia

Bulgarije

Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

Verzoeken van een andere lidstaat tot bewijsverkrijging en kennisgevingen worden in het Bulgaars opgesteld of gaan vergezeld van een vertaling in het Bulgaars (artikel 618 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden

De technische middelen voor de ontvangst van verzoeken waarover de in artikel 2, lid 2, bedoelde gerechten beschikken, zijn: post, koerierdienst, aangetekend schrijven met ontvangstbewijs en fax.

Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Het gerecht dat bevoegd is om toestemming te geven voor de onmiddellijke verkrijging van bewijs in de Republiek Bulgarije is de provinciale rechtbank (okrazhen sad) binnen het rechtsgebied waarvan het bewijs moet worden verkregen (artikel 617, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 21 – overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 21, lid 2

De Republiek Bulgarije heeft met andere lidstaten geen overeenkomsten of regelingen gesloten die de bewijsverkrijging nog meer vergemakkelijken en die met deze verordening verenigbaar moeten zijn, en handhaaft ook geen dergelijke overeenkomsten of regelingen.

De verordening is met voorrang van toepassing op overeenkomsten die de Republiek Bulgarije met andere lidstaten heeft gesloten voor zover deze betrekking hebben op bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken.

Laatste update: 26/10/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.