Bewijsopname

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

NB! Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2 – aangezochte gerecht

Het aangezochte gerecht dat in Kroatië bevoegd is voor bewijsverkrijging:

- de gemeentelijk rechtbank (općinski sud) in het rechtsgebied waarvan de procedurele handelingen moeten worden verricht. Het kan gaan om een of meer gemeentelijke rechtbanken, waarbij de voorzitter van het Hooggerechtshof van de Republiek Kroatië (predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske) de toestemming verleent voor de bewijsverkrijging. De gemeentelijke rechtbanken ressorteren onder een of meer arrondissementsrechtbanken (županijski sudovi).

De lijst van ontvangende instanties (prijamna mjesta) in de Republiek Kroatië met de namen, adressen en rechtsgebieden van de bevoegde gerechtelijke instanties, is opgenomen in de databank van gerechten, die toegankelijk is via het e-justitieportaal.

Artikel 3 – centraal orgaan

Het centraal orgaan dat tot taak heeft (a) de gerechten informatie te verschaffen; (b) oplossingen te zoeken indien er zich moeilijkheden voordoen bij verzoeken; (c) in uitzonderlijke gevallen, op vraag van een verzoekend gerecht een verzoek aan het bevoegde gerecht door te sturen, is:

het ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

tel.: +385 1 371 40 00

fax: +385 1 371 45 07

website: https://mpu.gov.hr/

Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

De Republiek Kroatië aanvaardt formulieren die in het Kroatisch zijn gesteld.

Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden

Verzoeken en overige kennisgevingen kunnen worden verzonden per post (en in uitzonderlijke gevallen per fax of e-mail).

Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

tel.: +385 1 371 40 00

fax: +385 1 371 45 07

website: https://mpu.gov.hr/

Artikel 21 – overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 21, lid 2

Verband met bestaande of toekomstige overeenkomsten of regelingen tussen lidstaten - overeenkomsten of regelingen tussen de Republiek Kroatië en andere lidstaten:

- de Overeenkomst van 7 februari 1994 tussen de Republiek Kroatië en de Republiek Slovenië inzake rechtshulp in burgerlijke en strafzaken.

Laatste update: 06/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.