Bewijsopname

Finland

Inhoud aangereikt door
Finland

NB! Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2 – aangezochte gerecht

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 3 – centraal orgaan

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Fins) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Het in artikel 3, lid 1, van de verordening bedoelde centraal orgaan is het Ministerie van Justitie. Het is bevoegd voor het gehele land. Het centrale orgaan, dus het Ministerie van Justitie, wordt aangewezen als de in artikel 3, lid 3, van de verordening bedoelde bevoegde autoriteit die overeenkomstig artikel 17 over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging beslist. Het adres is:

Bezoekadres:

Ministerie van Justitie (Oikeusministeriö)

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Correspondentieadres:

Ministerie van Justitie (Oikeusministeriö)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel. (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-mail: central.authority@om.fi

Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

Talen: Fins, Zweeds, Engels.

Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden

Verzoeken kunnen worden ingediend per post, fax of e-mail.

Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Ministerie van Justitie (Oikeusministeriö)

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Correspondentieadres:

Ministerie van Justitie (Oikeusministeriö)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel. (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-mail: central.authority@om.fi

Artikel 21 – overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 21, lid 2

Niet van toepassing

Laatste update: 14/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.