Bewijsopname

Duitsland

Inhoud aangereikt door
Duitsland

NB! Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Duitsland

Bewijsgaring


*verplichte invoer

Artikel 2 – aangezochte gerecht

Voor verzoeken tot bewijsverkrijging in Duitsland is het aangezochte gerecht in de zin van artikel 2, lid 1, van de verordening het Amtsgericht (kantongerecht) in het rechtsgebied waarvan de procedure zal worden gevoerd. De deelstaatregeringen kunnen bij uitvoeringsbesluit de taken van het aangezochte gerecht voor de kantons van verschillende kantongerechten opdragen aan een enkel kantongerecht.

Artikel 3 – centraal orgaan

De taken van het centrale orgaan worden uitgevoerd door een autoriteit die in elke deelstaat door de regering van die deelstaat wordt aangewezen. Gewoonlijk zijn dit de justitiële autoriteiten van de deelstaat of een Oberlandesgericht (het hoogste rechtscollege van een deelstaat).

Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

Voor de in de verordening bedoelde verzoeken en kennisgevingen en voor de invulling van de formulieren wordt alleen het Duits aanvaard.

Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden

De volgende wijzen van ontvangst zijn beschikbaar:

- voor ontvangst en verzending: post, met inbegrip van particuliere koeriersdiensten, fax;

- voor andere mededelingen: telefoon en e-mail.

Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

De taken van het centrale orgaan worden uitgevoerd door een autoriteit die in elke deelstaat door de regering van die deelstaat wordt aangewezen. Gewoonlijk zijn dit de justitiële autoriteiten van de deelstaat of een Oberlandesgericht (het hoogste rechtscollege van een deelstaat).

Laatste update: 08/07/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.