Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Bewijsopname

Gibraltar

Inhoud aangereikt door
Gibraltar

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Verenigd Koninkrijk

Gibraltar

Bewijsgaring


*verplichte invoer

Artikel 2 – aangezochte gerecht

Bewijsverkrijging - het aangezochte gerecht

The Supreme Court of Gibraltar

277 Main Street

Gibraltar

Telefoon: +350 200 75608

Artikel 3 – centraal orgaan

Alle formele mededelingen dienen te worden gericht aan:

HM Attorney General of Gibraltar
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar

Telefoon: + 350 78882
Fax: + 350 79891

en te worden toegezonden via:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign and Commonwealth Office
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Telefoon: + 44 20 7008 2862
Fax: + 44.20 7008 3629 of + 44 20 7008 8259

Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

Engels en Frans.

Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden

Verzoeken moeten worden verzonden per post via het Foreign and Commonwealth Office in Londen volgens de procedure die in de reeds verstrekte informatie is beschreven.

Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Alle formele mededelingen dienen te worden gericht aan:

HM Attorney General of Gibraltar
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar
Telefoon: + 350 78882
Fax: + 350 79891

en te worden toegezonden via:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign and Commonwealth Office
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Telefoon: + 44 20 7008 2862
Fax: + 44.20 7008 3629 of + 44 20 7008 8259

Artikel 21 – overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 21, lid 2

Het Verenigd Koninkrijk is niet voornemens de met andere lidstaten bestaande bilaterale overeenkomsten inzake bewijsverkrijging te handhaven; het heeft de lidstaten waarmee dit soort overeenkomsten bestaan wel in kennis gesteld van zijn wens deze te blijven toepassen in alle gevallen waarbij die lidstaten en de niet tot de Europese Unie behorende overzeese gebiedsdelen van het Verenigd Koninkrijk zijn betrokken.

De landen waarmee het Verenigd Koninkrijk bilaterale overeenkomsten heeft gesloten en de datum van die overeenkomsten zijn:

Oostenrijk 31/03/31                Griekenland 07/02/36

België 21/06/22                       Italië 17/12/30

Denemarken 29/11/32             Nederland 31/05/32

Finland 11/08/33                     Portugal 09/07/31

Frankrijk 02/02/22                  Spanje 27/06/29

Duitsland 20/03/28                  Zweden 28/08/30.

De niet tot de Europese Unie behorende overzeese gebiedsdelen van het Verenigd Koninkrijk waarvoor deze bilaterale overeenkomsten van toepassing blijven, zijn:

Kanaaleilanden

Eiland Man

Anguilla

Bermuda

Britse Maagdeneilanden

Kaaimaneilanden

Falklandeilanden & onderhorigheden

Montserrat

Akrotiri en Dhekelia, zijnde de zones van Cyprus die onder de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk vallen

St. Helena & onderhorigheden

Turks- & Caicoseilanden.

Laatste update: 10/03/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.