Bewijsopname

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

NB! Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2 – aangezochte gerecht

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 3 – centraal orgaan

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Grieks ministerie van Justitie, transparantie en mensenrechten
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Afdeling Internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Athene, Griekenland

Τelefoon: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Fax: (0030) 210 7767499
E-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

Klachten worden aanvaard in het Grieks.

Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden

Per post of elektronisch per fax of e-mail.

Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Grieks ministerie van Justitie, transparantie en mensenrechten
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Afdeling Internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Athene, Griekenland

Τelefoon: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Fax: (0030) 210 7767499
E-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Artikel 21 – overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 21, lid 2

- Verdrag tussen het Koninkrijk Griekenland en de Republiek Oostenrijk inzake wederzijdse rechtshulp op het gebied van burgerlijk en handelsrecht, ondertekend te Athene op 6 december 1965 (Wetsdecreet 137/1969 - Grieks Staatsblad, reeks I, nr. 45/1969);

- Verdrag tussen Griekenland en Duitsland van 11 mei 1938 betreffende wederzijdse rechtshulp in burgerlijke en handelszaken (Noodwet 1432/1938 - Grieks Staatsblad, reeks I, nr. 399/1938);

- Verdrag tussen de Volksrepubliek Hongarije en de Helleense Republiek inzake rechtshulp in burgerlijke en strafzaken, ondertekend te Boedapest op 8 oktober 1979 (Wet 1149/1981 - Grieks Staatsblad, reeks I, nr. 117/1981);

- Verdrag tussen de Poolse Volksrepubliek en de Helleense Republiek inzake rechtshulp in burgerlijke en strafzaken, ondertekend te Athene op 24 oktober 1979 (Wet 1184/1981 - Grieks Staatsblad, reeks I, nr. 198/1981);

- Verdrag tussen de Helleense Republiek en de Socialistische Republiek Tsjechoslowakije inzake rechtshulp in burgerlijke en strafzaken, ondertekend te Athene op 22 oktober 1980 en nog steeds van kracht tussen de Tsjechische Republiek, Slowakije en Griekenland (Wet 1323/1983 - Grieks Staatsblad, reeks I, nr. 8/1983);

- Verdrag tussen de Republiek Cyprus en de Helleense Republiek inzake justitiële samenwerking op het gebied van burgerlijk, familie-, handels- en strafrecht, ondertekend te Nicosia op 5 maart 1984 (Wet 1548/1985 - Grieks Staatsblad, reeks I, nr. 95/1985);

- Verdrag tussen de Volksrepubliek Bulgarije en de Helleense Republiek inzake rechtshulp in burgerlijke en strafzaken, ondertekend te Athene op 10 april 1976 (Wet 841/1978 - Grieks Staatsblad, reeks I, nr. 228/1978);

- Verdrag tussen de Socialistische Republiek Roemenië en de Helleense Republiek inzake rechtshulp in burgerlijke en strafzaken, ondertekend te Boekarest op 19 oktober 1972 (Wetsdecreet 429/1974 - Grieks Staatsblad, reeks I, nr. 178/1974).

Laatste update: 04/08/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.