Bewijsopname

Hongarije

Inhoud aangereikt door
Hongarije

NB! Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2 – aangezochte gerecht

De behandeling van verzoeken om rechtsbijstand op het gebied van bewijsverkrijging valt onder de bevoegdheid van de districtsrechtbanken (in Boedapest: de centrale districtsrechtbank van Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság)) in het rechtsgebied waarvan

a) de te horen persoon zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in Hongarije heeft;

b) het voorwerp van de inspectie zich bevindt, of

c) het het meest praktisch is om de bewijsverkrijging te verrichten, met name wanneer er meerdere te horen personen in Hongarije hun woonplaats of gewone verblijfplaats hebben en/of wanneer de verschillende voorwerpen van de inspectie onder de bevoegdheid van meerdere gerechten vallen.

Artikel 3 – centraal orgaan

In Hongarije worden de taken van het centrale orgaan uitgevoerd door de minister die bevoegd is voor justitie.

Ministerie van Justitie (Igazságügyi Minisztérium)

Afdeling Internationaal privaatrecht (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adres: Nádor utca 22., 1051Boedapest

Postadres: Pf. 2., 1357 Boedapest

Tel.: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu

Talen: Hongaars, Duits, Engels en Frans.

Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

Hongaarse gerechten aanvaarden verzoeken die zijn opgesteld in het Hongaars, Engels of Duits.

Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden

Hongaarse gerechten aanvaarden verzoeken die per post, per fax of langs elektronische weg worden ingediend.

Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

In Hongarije worden de taken van het centrale orgaan uitgevoerd door de minister die bevoegd is voor justitie.

Ministerie van Justitie (Igazságügyi Minisztérium)

Afdeling Internationaal privaatrecht (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adres: Nádor utca 22., 1051 Boedapest

Postadres: Pf. 2., 1357 Boedapest

Tel.: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu.

Laatste update: 02/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.