Bewijsopname

Italië

Inhoud aangereikt door
Italië

NB! Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2 – aangezochte gerecht

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 3 – centraal orgaan

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (ministerie van Justitie)

Dipartimento Affari di Giustizia (afdeling Justitiezaken)

Direzione Generale degli Affari Internazionalie della Cooperazione Giudiziaria (directoraat-generaal Internationale Zaken en justitiële samenwerking)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (bureau I – Internationale justitiële samenwerking)

Tel.: +39 06 6885 2633

Fax: +39 06 6889 7529

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome

Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

Italiaans.

Of: formulieren ingevuld in de taal van het verzoekende land, mits zij vergezeld gaan van een Italiaanse vertaling gewaarmerkt door een overheidsinstantie of een erkende vertaler.

Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden

Verzoeken inzake bewijsverkrijging kunnen worden verzonden per post of per fax.

Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (ministerie van Justitie)

Dipartimento Affari di Giustizia (afdeling Justitiezaken)

Direzione Generale degli Affari Internazionalie della Cooperazione Giudiziaria (directoraat-generaal Internationale Zaken en justitiële samenwerking)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (bureau I – Internationale justitiële samenwerking)

Tel.: +39 06 6885 2633

Fax: +39 06 6889 7529

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome

Artikel 21 – overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 21, lid 2

Italië is niet voornemens gebruik te maken van de mogelijkheid om met een of meer EU‑lidstaten overeenkomsten of regelingen te handhaven of te sluiten om de bewijsverkrijging nog meer te vergemakkelijken, aangezien het van mening is dat de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1206/2001 passend en toereikend zijn.

Laatste update: 28/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.