Bewijsopname

Nederland

Inhoud aangereikt door
Nederland

NB! Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2 – aangezochte gerecht

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 3 – centraal orgaan

De naam en het adres van het centrale orgaan dat de taken genoemd in artikel 4, eerste lid, van de verordening zal uitoefenen:

Rechtbank Den Haag

Prins Clauslaan, 2595 AJ Den Haag

Postbus 20302, 2500 EH Den Haag

Tel.: 088 362 22 00

Sinds de inwerkingtreding van de Uitvoeringswet Bewijsverkrijgingsverordening per 1 mei 2023 is de rechtbank Den Haag aangewezen als enige centrale orgaan en derhalve in alle gevallen bevoegd voor de uitoefening van de taken op grond van artikel 4 van de verordening.

Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

De andere taal waarin verzoeken ingevolge artikel 6 van de verordening kunnen worden gedaan is de Engelse taal.

Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden

Het technische middel voor de ontvangst waarover de gerechten in Nederland beschikken is de fax.

Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

De naam en het adres van de bevoegde auroriteit die op grond van artikel 3, derde lid, tot taak heeft te beslissen over verzoeken uit hoofde van artikel 17 van de verordening:

Rechtbank Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

Postbus 20302, 2500 EH Den Haag

Tel.: 088 362 22 00

 

De rechtbank Den Haag is de enige bevoegde autoriteit en derhalve voor alle verzoeken uit hoofde van artikel 19 bevoegd.

Laatste update: 13/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.