Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Bewijsopname

Noord-Ierland

Inhoud aangereikt door
Noord-Ierland

BEVOEGDE GERECHTEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Verenigd Koninkrijk

Noord-Ierland

Bewijsgaring


*verplichte invoer

Artikel 2 – aangezochte gerecht

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 3 – centraal orgaan

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

Engels en Frans.

Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden

In alle zaken, behalve die betreffende de wederzijdse tenuitvoerlegging van beslissingen inzake onderhoudsverplichtingen, aanvaarden de aangewezen gerechten alleen verzoeken die via de post worden verzonden.

In zaken betreffende de wederzijdse tenuitvoerlegging van beslissingen inzake onderhoudsverplichtingen in het kader van de vastgestelde procedures worden verzoeken die zijn verzonden via de post, per fax of per e-mail aanvaard.

Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 21 – overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 21, lid 2

Het Verenigd Koninkrijk is niet voornemens de met andere lidstaten bestaande bilaterale overeenkomsten inzake bewijsverkrijging te handhaven; het heeft de lidstaten waarmee dit soort overeenkomsten bestaan wel in kennis gesteld van zijn wens deze te blijven toepassen in alle zaken waarbij die lidstaten en de niet tot de Europese Unie behorende overzeese gebiedsdelen van het Verenigd Koninkrijk zijn betrokken.

De landen waarmee het Verenigd Koninkrijk bilaterale overeenkomsten heeft gesloten en de datum van die overeenkomsten zijn:

Oostenrijk 31/03/31                Griekenland 07/02/36

België 21/06/22                       Italië 17/12/30

Denemarken 29/11/32             Nederland 31/05/32

Finland 11/08/33                     Portugal 09/07/31

Frankrijk 02/02/22                  Spanje 27/06/29

Duitsland 20/03/28                  Zweden 28/08/30

De niet tot de Europese Unie behorende overzeese gebiedsdelen van het Verenigd Koninkrijk waarop de bilaterale overeenkomsten van toepassing blijven, zijn:

Kanaaleilanden

Eiland Man

Anguilla

Bermuda

Britse Maagdeneilanden

Kaaimaneilanden

Falklandeilanden & onderhorigheden

Montserrat

Akrotiri en Dhekelia, zijnde de zones van Cyprus die onder de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk vallen

St. Helena & onderhorigheden

Turks- & Caicoseilanden

Laatste update: 17/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.