Bewijsopname

Polen

Inhoud aangereikt door
Polen

BEVOEGDE GERECHTEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Polen

Bewijsgaring


*verplichte invoer

Artikel 2 – aangezochte gerecht

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 3 – centraal orgaan

Het in artikel 3 bedoelde centraal orgaan: het ministerie van Justitie (Ministerstwo Sprawiedliwości), afdeling Internationale samenwerking en mensenrechten (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka).

Ministerie van Justitie (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Afdeling Internationale samenwerking en mensenrechten (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warschau
Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49
E-mail: dwmpc@ms.gov.pl

Talen: Pools, Engels, Duits en Frans.

Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

De taal waarin verzoeken kunnen worden gesteld conform artikel 5: Pools.

Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden

Stukken mogen alleen worden toegezonden per post.

Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Ministerie van Justitie (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Afdeling Internationale samenwerking en mensenrechten (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warschau

Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

Artikel 21 – overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 21, lid 2

Niet van toepassing.

Laatste update: 11/01/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.