Bewijsopname

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

NB! Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2 – aangezochte gerecht

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 3 – centraal orgaan

Directoraat-generaal van de administratie van justitie (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISSABON

Tel.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Website: https://dgaj.justica.gov.pt/

Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

De modelformulieren moeten in het Portugees of Spaans worden ingevuld.

Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden

Verzoeken en andere kennisgevingen kunnen worden verzonden naar:

Post

Fax

Telematische middelen

In geval van urgentie kunnen de volgende middelen worden gebruikt:

Telegram

Telefoon (gevolgd door een schriftelijke bevestiging)

Andere analoge communicatiemiddelen

Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Het centraal orgaan is de bevoegde autoriteit voor de behandeling van verzoeken tot rechtstreekse bewijsverkrijging, zijnde:

het directoraat-generaal van de administratie van justitie (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISSABON

Portugal

Tel.: (351) 21 790 62 00

Fax: (351) 211545100/60

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Website: https://dgaj.justica.gov.pt/

Artikel 21 – overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 21, lid 2

Voor de toepassing van artikel 21, lid 3, is een kopie van decreet nr. 14/98 van 27 mei 1998, mededeling 274/98 en lijst nr. 73/2000 bijgevoegd, die alle verwijzen naar de Overeenkomst tussen de Republiek Portugal en het Koninkrijk Spanje betreffende justitiële samenwerking in strafzaken en burgerlijke zaken.

Laatste update: 07/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.