Bewijsopname

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

NB! Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2 – aangezochte gerecht

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

De Roemeense rechtbank die bevoegd is om verzoeken te ontvangen, is de districtsrechtbank onder wier bevoegdheid het bewijs waarom EU-lidstaten verzoeken, moet worden verkregen.

Artikel 3 – centraal orgaan

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Centraal orgaan

Het centraal orgaan in Roemenië is het ministerie van Justitie:

ministerie van Justitie

directoraat International recht en justitiële samenwerking (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

dienst Internationale justitiële samenwerking in burgerlijke zaken (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă)

Str. Apollodor 17, Sector 5, Boekarest 050741

Tel.: +40372041077 secretariaat

Tel.: +40372041083, +40372041218 dienst Internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Fax: +40372041079; +40372041084

E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Verzending van verzoeken en andere kennisgevingen: Roemeens

Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Documenten kunnen per post of per fax worden ontvangen.

Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

ministerie van Justitie

directoraat Internationaal recht en justitiële samenwerking

dienst Internationale justitiële samenwerking in burgerlijke zaken

Str. Apollodor 17, Sector 5, Boekarest 050741

Tel.: +40372041077 secretariaat

Tel.: +40372041083, +40372041218 (dienst Internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken)

Fax: +40372041079

E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Artikel 21 – overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 21, lid 2

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Niet van toepassing

Laatste update: 14/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.